Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
17.08.2018 – 47769 – IDA-VIRUMAA
Hange mähiste sektsioonide ostmiseks. Tähtaeg 23. august.

Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
17.08.2018 – 58456 – IDA-VIRUMAA
Hange ehitusvilla ostmiseks. Tähtaeg 27. august.

Tehnovõrgud – töövõtja valitud
17.08.2018 – 58641 – PÄRNUMAA
Valitud töövõtja ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Tööde algus septembris.

Elektrivarustus ja seadmed – tööde teostamine
17.08.2018 – 29158 – RAPLAMAA
Tänavavalgustuse taristu renoveerimistööd. Tööde lõpp juunis 2019.

Tehnovõrgud – tööde teostamine
17.08.2018 – 57511 – PÄRNUMAA
Kaugküttevõrgu renoveerimistööd summas 388 764 €.

Teed ja liiklus – tööde teostamine
17.08.2018 – 59082 – LÄÄNE-VIRUMAA
Tänavate teekatete remonttööd summas 31 480 €.

Teed ja liiklus – tööde teostamine
17.08.2018 – 59081 – LÄÄNE-VIRUMAA
Tänavate teekatete remonttööd. Tööde lõpp septembris.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
17.08.2018 – 54939 – JÕGEVAMAA
Valitud töövõtja muuseumi ekspositsiooni rajamiseks. Tööde lõpp detsembris 2018.

Teed ja liiklus – projekteerija valitud
17.08.2018 – 59217 – JÕGEVAMAA
Valitud töövõtja möödasõidualade ehituse põhiprojekti koostamiseks.

Tehnovõrgud – objekt seiskunud või hange tühistatud
17.08.2018 – 58419 – PÕLVAMAA
Tühistatud hange soojustrasside rekonstrueerimiseks.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam