Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Muuga sadeveekanalisatsioon Rimi supermarket Elamurajoon Äri- ja tootmishoone Elamud Säästumarket Arvutite hooldus Kinnistu Mänguväljak Loodusõppeklass Torustikud Lõhmuse kruusakarjäär Pühalepa valla keskosa Levala alajaama fiider 1 Kõrsa alajaama fiider 3

28
Laguja prügila Suusamajad Varjualune Eakate hooldekodu Elektrisüsteem Kanalisatsioonitorustik Aste rulapark Kanalisatsioonitorustik Äri-ja tootmishooned Detailplaneering Büroohoone

27
Käsitöömaja Suuresilla sild Pastoraadihoone Sigala lammutamine Lasteaed Mesimumm Rannu valla arengukava Liitumisühendus Alajaam nr 50 Suitsugaaside pesur Pärnu lasteküla

26
Keila piirkonna riigimaanteed Mängu-ja spordiväljak Käina kirik Pulmamaja-muuseum Nõgiaru külakeskus Äri- ja tootmishooned Liitumisühendus Küttepuude transport Liini ümberehitus Rägavere Rahva Maja Nõrkvoolusüsteemide tehnohooldus Tuksi spordibaas

25
Toitlustushoone ja elamud Loo kaugküte Bürooruumiga laohoone Tervise- ja taastusravikeskus Paidra järveäärsed kinnistud Elamukrundid Elektrijaama 110/35/10/6 kV alajaama trafo Tapa valla välisvalgustus Kõnnu alajaam

22
Välisterritooriumide korrashoid Saida alajaama Keskuse fiider Laudakompleks Moodulmajade kompleks Liitumisühendus Kristiine Sotsiaalkeskus Tootmishoone

21
Rahvamaja Autopesula Mäe-Suhka tuletõrjedepoo Jahtklubi Mänguväljak Äri- ja eluhoone Rahvamaja Autopesula Uhametsa, Turna, Kõnnu ja Järvselja metsakuivendused Motell Jõhvi kohtuhoone

20
Elamud Spordiväljak Kuivati Katselaborite töökoda Vanaküla karjäärivälja mäeeraldised Liitumisühendus Kajaka alajaama fiider 1 Vee-,kanalisatsiooni-ja sajuvee torustikud Loksa linna ranna-ala Äri- ja elamuhoone Tehnohoone Metsataimede pakendamise plastikkotid Aiandi I alajaama piirkond Puhkemaja Vääna Ratsakeskus Elva Päevakeskus Ärihoone Elamurajoon

19
Muuseum Palometsa-Umbsaare tee Mõrgi lauda tee Parksepa-Joosu tee Tehnika tänav Lauda lammutamine Mahtra seltsimaja Tiigid Liikluskorraldusvahendid Laimjala rahvamaja Puhkekeskus Mustvee kultuurikeskuse mööbel ja sisustus Tartu Maratoni mälestusmärk Detailplaneering Kalina turbamaardla

18
Mänguväljak Elamurajoon Seltsimaja Elektrivarustus Orumäe fiider 3 Liitumisühendus Tammiku alajaama pingeprobleem Jüri alajaama Keskuse fiider Atla ja Roopa sadamad

15
Hoone VÜKK kontoritehnika Järvekalda tee Linnaraamatukogu, 3 äri- ja eluhoonet

14
Iisaku Kaupluse alajaama fiider 2 Liitumisühendus Põlva bussijaam Vaila sild Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Remondi- ja mehaanikatöökoda Äri- ja tootmishooned

13
Loodusspaa Liitumisühendus Mõisanurme alajaama fiider 3 Sarapuu alajaama fiider 3 Kärekonna tee Liitumisühendus Külalistemaja, kohvik Tartu Maarja kiriku hoone ja lasteaed Pärnu merenduskeskus Tootmis-ja laohoone EXPO 2010 Eesti paviljon Hooldekodu Lasteaiahoone Büroo- ja eluhoone Puidutööstuse hoone Kaarhall Kiek in de Kök

12
Sulgpallihall Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Mäo ja Tartu vaheline lõik Kaubanduspind Rakvere Reaalgümnaasiumi garderoobikapid Korterelamud Tootmishooned Kaopalu kruusakarjäär Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus

11
Koolitus-õppehoone Suvilakrundid Vinni valla üldplaneering Keressaare turbamaardla Elamud Kilgimetsa alajaama fiider 2 Elektrivarustus Elektripaigaldis Mööbel Puhke-ja virgestusmaad Ridaelamu Elva tennisehall Hotell-restoran Talukompleks

8
Mänguväljak Kauplus

7
Hausma-Linnumäe puhkeala Sotsiaalmaja ja perearstikeskus Türi toimetulekukooli õpilaskodu Oru linnaosa üldplaneering Õppesõidurada Lõuna Politseiprefektuuri hoone Raasiku Elektri võimla Elamukrundid Ärihooned Nihatu alajaama Labo fiider Oja alajaama piirkonna pingeparandus Elva-Nõo 15 kV maakaabelliin Liitumisühendus Projekteerimistööd

6
Oruoja elamukrundid Järvere park Keila valla veepumplad Liitumisühendus Liitumisühendus Iisaku 10 kV kaabelliin Energiapuidu hakkimine ja hakkpuidu vedu

5
Õlitehas Tamsalu jalakäijate ülekäigutunnel ja reisiplatvormid Valjala valla tervisekeskus Spordi- ja vabaajakeskus Elektrivarustus Rõngu alajaama 10 kV pingetrafod Pere keskus

4
Soodevahe tööstuspark Kiviõli poolkoksi- ja tuhamäed Väikeelamud Uisuhall Teed ja platsid Liitumisühendus Palupera 15/10 kV vahealajaam Veriora valla üldplaneering