Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Administratiivhoone Kompostimisväljak ja jäätmejaam Halliste valla üldplaneering Saaremaa ja mandri vaheline püsiühendus Haljasalad Keskköögi hoone Ristiku tänav Turvaplommid Pärnumaa Maleva lasketiirud 10 kV õhuliin Ärihoone Külade elektrivõrk Külmhoone Esna-Vainu 10 kV õhuliin 10 kV elektriliinid Mihkli alajaama fiider 3 Orissaare katlamaja Sompa alajaama õhuliin Tudulinna alajaama fiidrid ja elektrivarustus Autotehniku õppetöökoja seadmed Keevitusseadmed Õppekompleksi ja õpilaskodu erimööbel Laoseadmed ja -inventar Õpilaskodu mööbel

29
Korterelamu Elamud Kammeri Kool Hageri reoveepuhasti Lastepark Purusti Maxima kauplus Tuhavälja ülevoolud Püssi alajaama tuulepargi omanikujärelevalve Kergliiklustee ja jalgratturite puhkeala Tootmis- ja laohoone Korterelamud, parkimishoone Korterelamu

28
Muusikamaja Tootmishoone Retriidimaja Haagisveokite remonditöökoda Hulgiladu, külmhoone Kauplus-büroohoone Sõmeru noortekeskus Ruhve loodusküla Rannarahva Muuseum Venevere sild Kivitöö töökoja seadmed Vändra valla üldplaneering Küttepuud Marjahoidla Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut Maanteede valgustus

27
Seltsimaja Soojusenergia Kilplaste koda Metallväravad, jaotlad, elektrifiltrid ja tulekindlad metalluksed Ehitusmaterjalid Äri- ja tootmishooned Pariisi puhkekeskus Hobusetall Valio valmistoodangu ladu Kuudeküla sild Saue valla üldplaneering Korterelamu

26
Valjala maalinn, loodusrada Hoone Kilingi-Nõmme ühisveevärk- ja kanalisatsioon Jääkreostuse likvideerimine Ärihoone Puitliiprite vahetus Ida piirkonnas Jüri aleviku kaugküttevõrk Korstnad ja katused Päinurme internaatkooli õppehoone Kultuurikeskus ja elamud

23
Soojustorustike asendamine Energiakatla asbestisisaldava soojusisolatsioon Iru Elektrijaama 2VP-4 6kV fiider Viljandi linna staadioni hooned UPS-seadmed Büroo- ja eluhoone Äri- ja eluhoone Veoautode teeninduskeskus Infotahvel Jõhvi tööstuspark Büroo-ja laohoone Matsiranna telkimisala Sibula tee Möldreoja tee Sadulametsa tee Paadisild Büroo-ja tehniline hoone Uus tänav

22
Riigimaantee nr 86 Kuressaare-Võhma-Panga Elamud Metsküla-Meiuste maantee Ärihooned Äri-ja tootmishooned Muhu muuseumi piletimüügihoone Äri-ja eluhoone Ridaelamu Punane tänav Pärnu koostootmisjaam Pühajõe sild Põlevkivipurusti reduktor Äri- ja tootmiskrundid 250 MW avariireservelektrijaam Veekatlad

21
Haljasalad Remonditöökoda Metallitootmistsehh T75 Tumala-Orissaare-Väike Väin Ärihoone Adminkorpusega töökojahoone

20
Liivi lahe tuulemõõtmisplatvorm Mobiilsidemast Kukruse mõisateemaline ekspositsioon Elamud Generaatorite hooldus Vaida-Pajupea maantee Tallinna tööstuspargid Sidepataljon

19
Vanaveski järv Ida-Viru taluliidu maja Korterelamu Vaki pumpla Aegna saar Valvesüsteemide hooldus

16
Soojatrassid Hageri reoveepuhasti Teetruubid Karksi- Nuia apostlik õigeusu kirik Kaiu Huvikeskus Sülearvutid Eesti filmi külastuskeskus Marie Underi mälestusmärk Õli Ärihooned Elamud Elamurajoon Sepikojahoone mööbel Võõpsu fiider 2 Ringsu DEJ mahutiparki Kaabelliinid Rakvere alajaama fiider 11 Elektrivõrk Arvola alajaama 0,4 kV elektrivõrk Annikoru haljasalad ja väljakud Elektripaigaldis Tamsa alajaama pingeprobleem Permisküla metsaparandusobjekt Jäätmevedu Kontorimööbel Söödatehase hoone Tabasalu spordikompleks Elamurajoon

15
Audru kalafarm Valga linnapark Autoremonditöökoda Äri-ja tootmishooned Korterelamu Valga jaama rajatised Paldiski TEJ 110/20 kV alajaam Kõnnu TTP-242 maaparandussüsteem Koigi, Päinurme ja Sõrandu keskuste haljastus Varuelektrigeneraatorid

14
Mõisamaa hooldekodu Elamurajoon Mänguväljak Äri-ja tootmishoone Haljastus Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Turbiin T-100/120-130-4 Raudtee heakorratööd Rull-laagrid 22356 MB C3 Teekatete taastustööd Eelisoleeritud soojustrassid Metsateede teetruubid

13
Parkla Antoniuse Õue kunsti- ja käsitöökeskus Laasioja tee Tihu tee Biokütus Mootorsaed ja võsalõikurid Mahakantud vagunid Harku valla sademete- ja pinnavete ärajuhtimise perspektiivskeem Palkmaja Prügikonteinerid Riigimaantee nr 17210 Võsu-Kotka Elamurajoon

12
Tallinna Majanduskooli õpilaskodu Raudsaare turbatootmisala Metallitöökoja seadmed Õpperestorani sisustus ja nõud Kaugküttevõrgu omanikujärelvalve Keevitusseadmed Valga maakonna metsauuendus Muuga sadama veetorustiku sulgemisarmatuur Riiulisüsteemid Elamud Lennusadama veetrassid Raudteejaamade vagunimajanduse välisõhusüsteemid Kergliiklustee

9
Ridaelamud Käbikuivati Lehtse ja Jäneda haljastus Mobiilsidemast Ridaelamud Puhkeala TTÜ IV õppekorpus Mänguväljak

8
Tartu reisiplatvorm 330 kV õhuliinid L360 ja L506 110 kV õhuliinid L060 ja L061 Koksvere Seltsimaja Eesti elektrijaama kütuseetteande vasarpurusti СМД-98Б rootor Saka mõis Kauplus-kohvik Noorloomalaut Veevarustus ja reoveekanalisatsioon Mäemõisa tervisepark Külalistemaja Puidutöökoda Puitliiprid ja pööranguprussid Raudbetoonliiprid Algmurde puurpinkide lõiketerad Laeankurdamispinkide puurimisinstrumendid Laenguaukude puurpingid Balti elektrijaama I tuhaladu Molekulaaranalüüsilabori mööbel

7
Assaku aleviku ja Vaida reoveekogumisala Pereelamu Ühendustee Elamukvartal Välisvalgustus Kammeri kooli suurköök Tootmis-ja ärilinnak Pärnu ümbersõidu Papiniidu pikenduse ehitusjärelevalve Kaluri tänav

6
Korterelamu Valga Vene Gümnaasium Elamumaa krundid Kiidjärve ja Vastse-Kuuste metsaparandusobjekt Tee ja metsatee Kõue-Triigi mõis

5
Randla tänav Pikajärve mõisapark Elamu Jäätmete vedu Viilhall Tänavakatete taastamine Veduri varuosad Keskuse tänav Viinistu Merekeskus

4
Reservi- ja tippkoormuse katlamaja JS-0,4 kV sektsioonid

1
Risti kultuurikeskus Mini-Eesti teemapark Elva kalmistu sõiduautode suverehvid Elamu-ja tootmismaa krundid Piirissaare kohalikud teed Muhu turuhoone Piirisaare sadama territoorium Nõmmerga tee Äri- ja tootmishooned Abruka sadama lainemurdja