Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Raasiku põhikooli staadion Lauri tee Tootmis- ja laohooned Trafod Korterealmud Jõgeva Maavalitsuse hoone Sigala veetorn Kõrvalmaantee 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu Kangelaste prospekt T1 Elektriliitumine

30
Hiivaveo teenus Kaugküttevõrgu soojusmajandus Olmehoone Roigu tee Tapa depoo raudteed Vedurite signalisatsioonide kontrollpuldid Enefit 140 paigaldis nr 2 Lastekodu tänav Büroohoone Riigiportaal Metallist rõnga mehhaaniline töötlus Kärdla-Värsso fiider Tööstusgaasid Laevasüsteemid Danfoss seadmed Kahetasandiline ristmik ja kergliiklustee Elektrijaama administratiivhoone Kaabelliin Elamute elektrivarustus

29
Kergliiklustee Laboritarvikute pesumasin Enge AJ F4 Veerenni põik Veetorustik Tennisebaas Tamsa küla kanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti Sademeveetorustik Veetorustik Koidu elamupiirkond Hooldekodu Otepää-Tõikamäe elektritrassi, jalg- ja jalgrattatee Eesti Elektrijaama ladu Võsu-Vergi fiider Tänavavalgustus Kalevi F5 Konkslifti ja tõstukiga veok IT seadmed

28
Kaabel Vagunite kaalud Asenduskodu peremajad Veearvestid Kergliiklustee Kõnnitee Meremäe kooli vana masuudihoidla Peakaitsme suurendamine Mänguväljakud Elektriliitumine Märjamaa veemajandusprojekt Õlilao seadmed Majandustarkvara Multilift paakauto Kirjastus- ja trükiteenused Radamaa AJ F2, F3 Kaablid Põlva maakonna veekogud Kuressaare - Vaivere kergliiklustee Ruumiskänner

27
Elamurajoon Korterelamud, ärihooned Kolimisteenus Viisu rahvamaja Piksekaitsesüsteemide tehniline kontroll Korstnate keevitus Kolbid Võhandu jõeäärne puhkeala Tööstushoone Portaalkraana Ganz Välisvalgustus Infrastruktuuri hooldamiseks vajalik tehnika Viimsi veemajanduse infrastruktuur Hakkepuit Riigimaanteed 1 Tallinn-Narva , 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Valguta kool Kunstmuruväljaku olmehoone Andmekandjate hävitamine

24
Jõujaam - Sadama tee Automaatne mullahingamise mõõtekomplekt Püssi linna soojamajandus Elektritööd RTU seadmed

23
Munitsipaalelamud Narva-Jõesuu Keskkooli arvutiklass Personaalarvutid ja monitorid Ädala tänav Kääpa koolitee, Kääpa laululava tee Valkla kodu Metallitoode SKF varuosad Keldrimäe tänav Maisi tänav 2АФТ korpus Enefit 140 paigaldis nr 2 Eesti Elektrijaama plokk nr 4 Edela-Eesti piirkonna loodushoiuobjektid Kergliiklustee Risti Noortekeskus Järva-Jaani Gümnaasium Järva-Jaani Gümnaasium Laagri asula ÜVK Lõetsa fiider Liinipinge muutmine Jõhvi Riigigümnaasium

22
Arvutid ja monitorid Platsid Lepiku linnaosa tänavad Tsolgo rahvamaja Vana karjalaut Gateway Modul Büroohoone Türi linna soojusmajandus Veisefarm Korterelamu Elektriline kett-tali Elektriliitumine 10 kV õhuliinid IT tugiteenus Kallurvedude teenus Rakke valla soojamajandus GPS seadmed Rikete vähendamine Töötoolid Laboriseadmed

21
Kaugsoojuse monitor Jäätmejaam Jõhvi linna teed Äri- ja laohoone Tugimüürid Lasva valla katlamajad Õhukütteseade Uulu keskasula sademeveed Järve tee, Utu tee, Mustikametsa tee Detailid Taotluse koostamine Lasteaed Muinasjutt Gaasitorustiku läbiviigud Bussipeatuse ootepaviljoni elektrivarustus Kaitsme nimivool Paide jäätmejaam Puhastusteenus

20
Tehnoloogilised seadmed ja hooldustehnika Kalevi tänav Metallitoode Metallitoode Metallitoode Metallitoode Elektriajamitega gaasiarmatuur Kaabel FYOVD2PMU 2*6 SLM Düüsiaparaat ЦСД ТГ-6 Päästedepoo Raadiku viadukt Laagri sild Solenoid valve AF-2530 Treipigi padrun Rakke 35/10 kV alajaam Videokonverentsi seadmed Reoveepuhasti Energeetika armatuur Purustite haamrid Pingid ja prügikastid Schrödinger Suite tarkvara Tänavavalgustus Ehitusmaterjalid Trafo 15/1/0,4 kV 100kVA

17
Liikluskünnised Lubja mäepealse torustikud Elektritööd Andmesidevõrk Gaasikäigud Sesniki sild Elektriliitumine Kambja aleviku soojusmajandus

16
Tartu Ülikooli õppehoone Laekvere külakeskus Võrumaa Kutsehariduskeskuse tehnomaja-laboratoorium Saru küla reoveepuhastid Maksu- ja tolliameti hoone Tudu maaparandussüsteem Juudi tee Aasametsa tee Koeru lasteaed Vormsi valla teemaplaneering Toitlustushoone Kehtna kool Isolatsioonimaterjalid Elektritööd Välikoristus

15
Päia jaotuspunkt Alajaamade liinid Alajaama nr 6347 kuivtrafod Konguta maa-alade pindamistööd Vana-Vastseliina reoveepuhasti Raudteesillad Veski jalg- ja jalgrattatee Elektritööd Drenaažitorustik Jäneda kool Soojusenergia Korterelamu Lihaveiste kogumisaed Kaugusmõõtjaga binoklid Rutikvere pais Loomaveohaagis Kaska vesiveski pais Õppetööstuse- ja sööklahoone Tootmishoone Peetri Põhikool-Lasteaed

14
Tartu Ülikooli hoone Jalg- ja jalgrattateed Õppe-, tervise-, spordi- ja suusaraja Lõmala sadam Õppemetskonna töökoja- ja laohoone Kooli tänav Viira vesiveski Detailide töötlemine Narva linna haldusterritoorium Linnatänavate standardid L14 110kV üleviimine Büroohoone Hoonetekompleks Viljandi linna lasteaiad Arvutid TTÜ Katlamajad Bastionite kindlustamise omanikujärelevalve Narva jõeäärsed bastionid Puurkaevpumpla reservtoide

13
Sindi Tervisekeskus Kanarbiku tänav Veesüsteem Tootmis-ja ärihoone Hariduse tänava kergliiklustee Allika tee Soojatrass Põlula Põhikool Pandivere ühislaut Rapla Vesiroosi päikeseelektrijaam Monitooringu platvorm Välisheakord Juurdepääsutee Elektriliitumine Tänavavalgustus Soojusarvestid Viljandi maakonna liiklusohtlikud kohad Viljandi maakonna jalg- ja jalgrattateede ning kruusateede omanikujärelevalve Ruutmõrrasüsteem

10
Büroo-tootmishoone Ühenduskomplekt Isolatsioon Alpinistide renditeenus Flowserve varuosad Kihelkonna päästekomando Elektriliitumine Võnnu aleviku soojamajandus Ventilatsioonisüsteemid Tõrva ümnaasium Fotosünteesi analüsaator CIRAS 3 Sademeveesüsteemid Mustamäe 35/6 kV alajaam

9
Lennu tänav Lemmaru tee Tagasivoolutorustiku puhastamine Reoveepuhastid Kärla jõgi Tudulinna valla maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav teemaplaneering Iisaku valla maakasutus- ja ehitustingimusi täpsustav teemaplaneering Elamud ja sadamad RKAS Tallinna kontor Pühajärve Põhikool Mati F2 Keskpinge kaabel Kergliiklustee Hane AJ F3 EMÜ Tartu Tehnikakolledž

8
Viimsi valla bussipeatused Vagunikaaduri varuosad Allmaakallur Scania Jägala-Käravete maantee Kiidjärve vesiveski paisu kalapääs Tartu ümbersõit Tugimaantee 45 Põvvatu-Melliste Jüri kalmistu Soojus- ja mõõteautomaatika tehniline hooldamine ja remont Balti ja Eesti elektrijaamade elektriseadmed Kohila valla soojamajandus Ristmikute välisvalgustus Loksa tervisekeskus Vee- ja reoveerajatised Alu mõisapark Büroo- ja laohoone Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola, Maanteeameti lõuna regiooni büroohooned Foorimastid ja taustkilbid Infoekraanid Vastse-Kuuste vallamaja Raja kultuurimaja Teeäärne sademeveekraav Keskkonnakontrolli seadmed Helkurid, märgutuled, signaalkellad

7
Kergliiklustee Elamud Hooldekodu Kortermajade abihooned Aespa lasteaed Vasar Tabasalu tennisekeskus Vao lasteaed Sademeveekanalisatsioon Munitsipaalkorterid Pärnu kohtumaja Parkla Rogenese maaparandussüsteem Regionaalhaigla korpuste teekatted Mehitatud turvateenus Pärlijõgi Pumplatele kaugjuhtimissüsteem Sõjaväehoone Elektriliitumine Elektritööd Veiste kogumisaiad Lihula linna soojusmajandus Aia tänava vee- ja kanalisatsioonitrassid Põltsamaa ametikool Fluidkangast varuosad Vee- ja tuletõrjetorustikud Paldiski Lõunasadam Külmatehnika õppelabor ISKE tööriist Karinõmme F3 Siiksaare AJ F3 Siirdemeditsiinikeskuse hoone Teehöövel

6
Ääsmäe turbatootmisala Änglema TTP-593 Ärihooned Ärihoone Alajaama nr 1401 jaotusseadmed Siseparkla Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Diiselkütus Tallinn-Rapla raudtee Lisand PCE 9035 Soojussõlme kaitseventiilid Vesiniku tootmise ja salvestamise treeninglabor Päikeseenergia salvestamise laboratoorium Eluhoone Kuressaare Linnateatri juurdeehitus Korterelamud Võrkpalliväljak Tootmishoone Tsinkplekk Multifunktsionaalsed printimisseadmed Nursipalu linnaku elektriliitumine Elektrivarustus Remonditöökoda Võru katlamaja Kallurkast Keila RVP võre ja võrepress Kantsi AJ F2 Elektriliitumine Energiaauditid Serverite klastrisüsteem ja andmemassiv Orissaare-Pöide fiider

3
Ridaelamu Detailide valmistamine Elektroodihoidja Keevisrest Keemia Must ja värviline metall Gaasikadude ekspertiis Illuka staadioni parkla ja teed Kütteõli, katlaseadmed Alajaama nr 6437 jaotusseadmed Hariduse tänava J5 ja T5 Mustamäe 35/6 kV alajaam Kutsehariduskeskus Aunasegaja Kalade rändetingimuste parandamine Elektriliitumine Teleskooplaadur Jõulumäe Tervisespordikeskus

2
Loo aleviku soojamajandus Hellenurme küla kanalisatsioonitorustik Viljandi Maksu- ja Tolliameto hoone Elektrilised virnastajad Korterelamud Vee- ja reoveerajatised Ööbiku tee Paide alajaama trafode müratõkkeseinad Asenduskodu Veearvestid Urvaste valla tänavad ja parkla Mäkaste alajaama F4 pingestabilisaator Loobu jõe veelõik Viljandi vee- ja kanalisatsioonitorustikud Kergliiklustee Ahtme kool Tänavavalgustus

1
Kaabel SIHF Kilp JK1 Auvere Elektrijaama territoorium Eesti põlevkivimaardla Uus-Kiviõli kaevanduse logistkataristu Õppe- ja treeningulendude ning spordiürituste keskus Ärikeskus Korterealmu Teadus-arenduskeskus Elamud Teenindushooned ja tankla Tallinna ida piirkonna magistraalteed ja -rajatised Tallinna lõuna piirkonna magistraalteed ja –rajatised Tallinna põhja piirkonna magistraalteed ja –rajatised Tallinna lääne piirkonna magistraalteed ja –rajatised Küttepuud Tammistu perekeskus Spaakeskus Adrika kalapääs Vedelä kalapääs Pärna ja Kruusa tänavad Põlevkivikütteõli Kaubandushoone Rahuste looduskaitseala Elektrilevi alajaamad IBM TS3500 lindiraamatukogu