Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Energia ja küte Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus

28
Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tehnovõrgud Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Põllumajandus ja loomakasvatus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Jäätmekäitlus Hanked ja teenused Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused

27
Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Sadamarajatised Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Tervishoid ja hoolekanne Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Tehnovõrgud Elamud ja majutus Tehnovõrgud Tehnovõrgud Põllumajandus ja loomakasvatus Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned

26
Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Elamud ja majutus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Tootmine ja logistika Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Hanked ja teenused Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

25
Muu või teadmata otstarve Tootmine ja logistika Teenindus, kaubandus ja toitlustus Äri- ja haldushooned Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Jäätmekäitlus

24
Energia ja küte

22
Tehnovõrgud Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Teed ja liiklus Teed ja liiklus Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve

21
Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Äri- ja haldushooned Sadamarajatised Teed ja liiklus Elamud ja majutus Energia ja küte Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Tootmine ja logistika Tehnovõrgud Jäätmekäitlus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve

20
Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Põllumajandus ja loomakasvatus Äri- ja haldushooned Tehnovõrgud Teed ja liiklus Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Energia ja küte Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Teed ja liiklus Teed ja liiklus Energia ja küte Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tervishoid ja hoolekanne Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Jäätmekäitlus Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve

19
Tehnovõrgud Elamud ja majutus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed

18
Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tootmine ja logistika Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Teenindus, kaubandus ja toitlustus Elamud ja majutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Tehnovõrgud Teed ja liiklus

15
Teeäärte niitmine Sõrve tee kergliiklustee Hooldus- ja remonttööd Alajaama seadmed Tootmishoone Ärihoone elektrivarustus Palu-Jüri AJ F1 Tarbekeemiakaubad Vana - Tartu maantee

14
10 kV õhuliin Büroohoone elektrivarustus Tänavavalgustus Kergliiklustee Riigitee nr 11280 Loksa-Viinistu, 11285 Loksa-Pärispea Tsentrifugeerimishoone Stockmanni kaubamaja juurdeehitus Saka rahvamaja Tehase tee Kullenga seemla Riigitee nr 13157 Kuremäe-Soompea Mooni tänava kõnnitee Luke mõisapark Kohtla-Nõmme Lastepark Kõnniteed Põlgaste küla reoveepuhasti Riigiteed nr 3 Jõhvi–Tartu–Valga, nr 13126 Kohtla – Järve – Mäetaguse Sõtke jõe pais Mahutipargid Mitmefunktsiooniline labori automaattitraator Rosemount rõhuandurid Ärihoone Turu tänav Kuuste-Kullamäe 10 kV fiider Riigitee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Tiilemaa (Tõstamaa) F1 Laulupeo puiestee läänepärnaallee Küllatova AJ F2 Mooni tänav Jõe (Valjala) F1 ja F2

13
Trafode alusraamid Tondiraba kergliiklustee Koolihoone, lasteaed Administratiivhoone Kontori- ja tootmishoone Sepa laut Ekspedeerimisteenus Alajaam nr 775 Kuusepark Tarve AJ F3 Riisa raba Käsmu veetöötlusjaam Tiilemaa AJ F1 Loksa-Loksa 10 kV fiider Leetsaare (Tõstamaa) F1 Masuudihoidla Viimsi Kool KIKAS andmekogu

12
Koerte jalutusväljak Sirgala karjääri veekõrvaldusala Kilp Eldon Herbert Masingu Kool Kaasiksaare (Roela) F2 Rohuaia tänav AS Microsoft Office Professional 2016 tarkvara litsentsid Alajaam nr 691 Jaagu:(Tõstamaa) F1 Esilaadur Jalg- ja jalgrattatee Trossikinnitused Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna õppehoone Lõuna regiooni sillad III Põlva paisjärv Haldushoone

11
Kontoritarbed Ühiselamu Riidaja aleviku tänavavalgustus Riigitee nr 16136 Taebla-Kullamaa Roela maaparandussüsteem Pileti- ja infosüsteem Ecograph seade Maantee nr 4 Tallinn-Pärnu, maantee 11390 Tallinn-Kloogaranna Loomaveohaagis Peamasinate hooldus Printertarvikud Laine(Põlva) F1, F2 Puussaare AJ F1 Jansi AJ F4 Meierei tänav Masinaruumide ventilatsioon

8
Ridaelamu Korterelamud Kanepi Gümnaasium Elva kesktänav ja linnaruum Puidutöötlemishoone Sissesõidutee Administratiivhoone Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Värska lasteaed-raamatukogu Kergliiklusteed, autoparkla Jäätmevedu Turvasüsteemid Keskkütteradiaatorid Tähispostid Torgi AJ F1 Jõulinnakud

7
EE Õlitööstuse trafod Feston kaablisüsteemid Konteinerid Sotsiaalhoone Tempo Timesheets litsents EEJ ja BEJ soojusisolatsiooni operatiivne tehniline hooldus J. V. Veski nimeline Maarja Põhikool Kopa rakmed Õunaaia tee Elektrivarustus Laste mänguväljak Tondiloo haljasala Hoonetekompleks Tehnopoli hooned Valuoja alajaam Riigitee nr 24109 Kõo - Kolga-Jaani, nr 24155 Viljandi – Väluste – Mustla Kolimisteenus Alu hariduskeskus Kutja AJ F2 Hiiu maakonna riigiteed Reoveekanalisatsioon

6
Hoolekandeteenuse kodud Tammispea tee vee- ja kanalisatsioonitorustike OJV Köögiviljahoidla Kaubanduskeskus Amortiseerunud ehitised Haimre mõisa park Linda 110/10 alajaam Kontoritarbed Esna 35/10 kV alajaam Peeterristi teelõik Pärsti I (Võhma) F2 Büroohoone Alajaam Lille AJ F3 Röa joogivee torustik Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

5
Sillamäe Muuseum Süsihappegaasi gasifikaator Torukandurid Pärnu tänava kõnnitee Raekoja platsi graniitplaadid Tänavavalgustus Jaan Poska Gümnaasium Korterelamu Riigitee 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 17,95-18,75 Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehituse OJV Sõidukite hooldus- ja remonditeenus ning väiketarvikud Karuse maaparandussüsteemid Korterelamu Büroo- ja tootmishoone Trükiteenus Noortekeskus Teehoiukava Korterelamu elektrivarustus Soojakud UV-lamp

4
Sõpruse, Sõpruse põik tänavad Keila-Joa hüdroelektrijaam Keila gaasijaotusjaam Laokompleksid Protsessoriga distantsioonside Tootmishoone Juhkentali tänav SCADA süsteem Koeru 35/10kV, Aegviidu 35/10kV, Põhja 35/10kV alajaamad Golfikeskus Jäneda mõis Korterelamu Valtsimisseade Muru rajamine Difusiooni testimise aparaat Jäätmevedu Kroogi (Hiiu) F1 EMÜ õppehooned

1
Tapa turu piirdeaed Elamud Ratsaspordikeskus Osula põhikool Tartu kesklinna ala Kobra tee Elbu ja Illu maaparandussüsteem Tartu Kiirabijaam Ruhnu ja Prangli diiselelektrijaam Obinitsa Muuseum Laimjala valla teed Uuelõve (Valjala) F4 Meremäe Noortekeskus