Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tootmine ja logistika Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Haldushooned Äri- ja haldushooned Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Elektrivarustus ja seadmed Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Energia ja küte Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve

29
Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Sakraalehitised Tootmine ja logistika Teed ja liiklus Tehnovõrgud Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Vesirajatised ja maaparandus Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Sadamarajatised Muu või teadmata otstarve

28
Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Maa-alad ja planeeringud Teenindus, kaubandus ja toitlustus Äri- ja haldushooned Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud Tehnovõrgud Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve

27
Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Teenindus, kaubandus ja toitlustus Äri- ja haldushooned Tootmine ja logistika Energia ja küte Elamud ja majutus Äri- ja haldushooned Teenindus, kaubandus ja toitlustus Äri- ja haldushooned Elektrivarustus ja seadmed Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Hanked ja teenused Tehnovõrgud Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Tehnovõrgud

26
Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Hanked ja teenused Muu või teadmata otstarve Äri- ja haldushooned Energia ja küte Muu või teadmata otstarve Tervishoid ja hoolekanne Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Teed ja liiklus Äri- ja haldushooned Muu või teadmata otstarve

23
Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kontori- ja laohoone Tähe võrehoone Tartu Hiie kooli staadion Rannila profiil Konduktomeeter Geoinfosüsteem Kullenga taimla Päästeteenistuse hoone Garaažid Äripidadega korterelamu Büroo- ja laohoone Leemeti metsaonn Transporditeenus Kristiine LOV AJ 1023 ja 997 vaheline KP kaabelliin TOAD for Oracle Mobiilne teleülekandejaam

22
Kadaka tee, Kadaka pst Silikaadi tööstusküla Iru Elektrijaama konteinerplats Lasteaed Vikerkaar Narva 6. kooli staadion Mänguväljak Videojälgimissüsteem Iru elektrijaama korsten Pesula Transporditeenus Välistoide Terastalad Rakvere, Roela, Tapa ja Väike-Maarja elektri töökindlus Nuia 35/15 kV AJ 35kV Tööstushoone lammutamine Restu-Madise AJ F3 Kallaste käidupiirkond Sõidutee Turu tänav Eralasteaed, kohvik Andmesalvestuslahendus Allika AJ F1, Läti AJ F2, Paadla AJ F1 Maaparandusprojekt Lindirobot

21
Utmisjaoskond Mööbel Serverid Tähe tänava kõnnitee Võru tänav Lossi tee Turu ja Sepa tänava kõnnitee Ikla Kantiini laohoone Lääne-Viru maakonnaplaneering Büroohoone Nõo - Kambja ja Tatra - Nõo ristmikud Päikesekaitselamellid Kapa männiku pargitee Keskpingekaablid Alajaam nr 490 Türi-Kolu 10 kV fiider Elektrooniline isikufoto Sademeveetorustik Tiskre 10kV jaotusalajaam Symantec Enterprise Vault

20
Metallijäätmete käitlemine Remonditöökoda Autoremonditöökoda Laohoone Vaskkaabel ja emailtraat Jõgeva soojusmajandus Päikeseelektrijaam Räpina ausamba park 0,4 kV õhuliinid Puidutöökoda Hooldustraktor Elektrivälisvõrk Rahvapargi maastikuarhitektuursed tööd Riigitee nr 11 Tallinna ringtee Ristmik, ühendustee Viidumäe looduskaitseala Elektritööd Vahtrepa F1

19
Päevakeskus ja tervishoiuhoone Tegevus- ja teenusekeskus Maxima kauplus, ärihoone Teemaa kinnistu raadamine Tohisoo pargiteed Narva-Jõesuu kuursaal ja park Jalgtee Tööstushoone Meretehnoküla Valga raudteejaam Lottemaa teemapark Merirahu sadam Laohoone/hall Väike-Pakri saare sadam Elamud Kaevumaja Kergliiklustee Raasiku lasteaed Korterelamu Kauplus Töökindad Tammest sõrmjätkatud liimkilbid Plaatserverid Kergliiklustee Lääne Tallinna ühendatud kergliiklustee Konveierite pingutid Pärnu maantee, parkla Sadamate kodulehed Köögiinventar

16
Riigitee nr 2 Tallinn-Tartu V. Reimani tänav Lumetõrjetööd Küttepuud Lasteaed Helepunased Purjed Polümeer Superfloc A-150 PWG Ühiseesvoolud Energiatootmise planeerimise vahend Tihemetsa veemajandusprojekti OJV RKASi hallatavad objektid Puur-tõsteseadmega veoauto Allika AJ F9 Köögiseadmed Serverid

15
Murru tee ja Kingu tee Aruküla aleviku parkla, kergliiklustee Päikeseelektrijaam Kirikuhoone Maxima X kauplus Saematerjal Allmaa betoonveok Narva sadam Teed ja tehnovõrgud Pikkrööbaste vahetus Lemmatsi-Räniküla-I võrk Väiketraktor Purustatud rehvihake AJ-2 10kV trafokaabel Väike-Maarja valla jäätmejaamad Temperatuuri kopmensaator Küttepelletid Elamud Jõhvi valla videoseiresüsteem

14
Ehmja maaparandussüsteem Põhimaanteed nr 1 Tallinn – Narva ja nr 2 Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa Lootuse tänav Mõisamaa küla veevarustus Loodusturismikeskus Eriladu Ait-veski-ürdikoda Pesula Laohoone Tootmishooned Viljandi-Rõngu maantee Elamud Ratastraktor Hoolekandeasutus Elamud Järelevalveteenus Liebherr buldooser Üldehituse hooldus- ja remondimaterjal Jürsi AJ F2, Riho AJ F1 Rebase AJ F1 Õle AJ Raamatu F Andur Juhtimisseadmed E-arved Tõstamaa Keskkooli katlamaja

13
Koerte jalutuspark Aruküla tee Aegna päästepunkt Äriruumidega korterelamud Ärimaja Lõuna regiooni liiklusohtlikud kohad Loomakasvatushooned Induktiivandur Z-profiilid Avaram varunduslahendus Puiduhakkur Roose (Otepää) F1, F3 Valguspulgad Laborikülmikud Nõudepesumasinad Korterelamu elektrivarustus Monteeritav torusild Hüdraulika õppelabor Andmehoidla

12
Viljandi maakonna planeering Filtrikassett Must ja roostevaba metall Ärihoone Tiina alajaam Suvekohvikud Valga Linnavalitsus Mäetaguse katlamaja Suusamägi Remonditöökoda Tiigioru tee Puulehtede vedu Korterelamu Kaasiku maaparandussüsteem Mesila AJ F5 Puitmast Autode hoolduskeskus ja ärihoone Valdeku tänav Riigitee nr 11254 Muuga tee Pargivalgustus Elamu lammutamine Saue linna keskuse park Kodasema AJ F3, Rakko AJ F3, Kadaka tee AJ F9 fiidrid Alajaama madalpingefiidrid Veekulumõõtja Kehra jäähokiväljak Seli Tervisekeskus Ärihoone elektrivarustus

9
Büroohoone Tootmishoone Seadmed ja -komponendid SPA hotell-konverentsikeskus, talvepark ja ärihoone EEJ biofiltreerimisjaam Monitooringuaparatuur Kontori- ja klienditoolid Liugpalgid Koormusjaoturid Sadeveekaevud Sademevete ärajuhtimine Kergliiklustee Kose-Uuemõisa aleviku ÜVK Analüütiline kaal Keemilise aursadestuse seade Kanepi valla teed Eramu elektrivarustus Kütteõli Elektrivarustus

8
Korterelamu Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteem Ridaelamu Viilhall, kaubaladu Auto- ja mototarvete kauplus Päikeseelektrijaam Äri- ja kaubandushoone Päikeseelektrijaam O. Lutsu Kihelkonna-koolimuuseum Elamud Sõidukite teenindushoone Elamud Metalli pakendamise tsehh-ladu Õunahoidla Sõidukite teeninduse hoone Toitlustushoone Viitina Mõisapark Narva-Jõesuu linna muul Sõjaväelinnak Korterelamu Puhkemajad Alajaama nr 4646 Äri -ja tootmishooned Järveküla AJ F2 Keskpinge võimsuse suurendamine Tulemüüri tarkvara ja switchid Olustvere TMK õpilaskodu ja mesila hoonete lammutuse OJV Hooneautomaatika seadmed Pumpla F15 Elektrisüsteemi reaalajasimulaator 0,4 kV õhuliin Elektriliitumine Keskpinge kaabel

7
Korterelamud, üksikelamu Kõltsu mõis Antsla spordiväljak Põhimaantee 2 Tõrenurme-Altnurga Kordonite küttesüsteemid Lintsi varutee Taaravainu päikeselektrijaam Sõidukite teenindushoone Veiselaut Juurvilja töötlemishoone Õunahoidla Toiduainetetööstus Korterelamu Päikeseelektrijaam Päikesejaam Korterelamud Olev Siinmaa mälestusmärk Ülelaadimistorni küttetorustikud Taheva automaatse numbrilugemissüsteemi ANTS "TAHEVA" elektrivõrgud Automaatikakapid EEJ äravoolukanal Sirguvere AJ F2 Metsanurga ja Perve AJ-d Tõnija AJ F2 Reoveepumpla elektrivarustus Võõbuse alajaama F2 Meteojaam Liiklusmärgid WebDesktop hooldus Korterelamu elektrivarustus Elektrikäidu teenus

6
Vormsi rahvamaja Karjaküla jäätmejaam Tenniseväljak Töökoda Jalgpalliväljak Hõõrdekiilud Puittoodete tootmishoone SAP BusinessObjects Planning and Consolidation litsentsid Tartu lasteaed Kelluke Tootmishoone Ridaelamud Joogiautomaadid Neanurme F2 Radioaktiivsete kiirguallikate hooldus Kohtla-Järve ja Kunda MP fiidrid Küttepelletid Mustla ja Võhma AJ piirkondade 0,4 kV õhuliin Alajaam nr 234 Kunstlume seadmed IBM Serverid Eramu elektrivarustus Töökoja fiider Piirsalu rahvamaja Sikassaare-Nasva 35/10(110) kV õhuliin Transpordikastid

5
Kehtna-Keava kergliiklustee, Keava parkla Erakorralised teetööd Lihaveiste varjualune Veetorustik Kauplusehoone Korterelamud Restoran Alatskivi matkarada Tammispea tee vee- ja kanalisatsioonitorustikud Põlva linna skatepark Põhjaveevarude hindamine Hoonestusõigus Rakvere linna soojavõrgustik Korterelamud Majutus- ja toitlustushoone Sinimäe aleviku parklad ja kergliikusteed Puidutööstuse hoone Administratiivhoone Mõõtevahendite ja Bilansi (MVB) halduseks loodud tarkvara hooldusteenus Majutusasutus Kana F1, Lao F6, Odra F6 Jaama F3, Jaanuhansu F3, Kurvitsa F1 Tootmishoone Lindiga ja rullikutega lintkonveierid Kergliiklustee Kettamassiiv Harku vahealajaam Ojakääru tee Aiandi tee Meremeeste registri tarkvara Laboritarvikud

2
Loodusmaja Elamud Invertorid Korterelamu Võru kesklinna pargi mänguväljak Hüdrauliline jagaja IT vahendid Tuhalaane I F1, Veski F1 ja Veski F3 Visualiseeriva andmeanalüüsi iseteeninduslik tarkvaraplatvorm Nivooandurid Voldi AJ F3 ning Kalevi AJ F2 Siitami F2,Tiri F3, Uue-Kariste F1 Saeveski AJ F2, Sammaste AJ F1 ja Tähemäe AJ F2 Kuivtrafo 160 kVA 0,4/0,23 Elliku AJ F1 ja F2 Hoonete ja territooriumi korrashoiuteenus

1
Peahoone Päikesejaam Päikeselektrijaam Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee Kergliiklustee Vihula kool Värvimistsehh Mänguväljak Lihakäitlemishoone Tehnohooldushoone Tootmishoone Ojamaa-Rääsa tee Prügikraana Eramu elektrivarustus Leisi F1, Palu-Aru F1, Päidre F3, CNC freespingid Põltsamaa jäätmejaam Alajaama madalpingefiidrid Audiitorkogu veebileht Kergliiklustee Generaatorseade tugevvoolu paigaldis