Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Ärihoone Veere-Tagala tee Elamurajoon Tänavasildid Külmhoone RoR arendus- ja haldustööd Korterelamu Palupera mõisa linnumaja Kabiinid Õru lasteaed Vee- ja kanalisatsioonitorustik

28
Automaatika töökoda Jahutusvedelikud Tuleohutussüsteemi seadmed Nordbygg 2014 ja SITL Europe 2014 messistendid Akumuleerimispunkri kolud Kõrgsurvepesurid Sõmeru komplektalajaam Elektriliinid Teenindushoone Suve- ja püsilillepeenrad ja noorhaljastus Korterelamu Laane tänava elamuala Riigimaanteede pindamistööd

27
Kaitseväe sidevõrgud L199B Kolga-Loksa 110kV õhuliin Orava valla ühisveevärk Munitsipaalmaad Üksikelamu Puurkaev-pumpla Senta ja Puraviku tee Mätliku tee Sauga Konsum Bussiootekoda Vee- ja kanalisatsiooniteenus Aknakatted Riigimaanteede 21 Rakvere–Luige;13126 Kohtla-Järve–Mäetaguse Vaipkatted

26
Teleskooplaadur Jäätmeveo teenus Kunstmurustaadion Saeveski sild Kõltsi sild Kalkahju dolokivikarjäär Paju tänav EEJ tehnosüsteemide hoone Andmeplaadid Pingestabilisaatorid Tsement Reservseadmed Äri- ja tootmishooned Nurme-Papsaare maantee Vetika kasvusumbad Sadama kaide veeväljalasketorud Kreutzwaldi Gümnaasium

25
Saue Noortekeskus Kuressaare Laurentiuse kirik Sekundaarkaablid Käterätikud Madal- ja keskpingekaablid Vasknarva kordon Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlm Valgustusmastide kaitsepiirded Vee- ja kanalisatsioonirajatised

24
Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd Küttepuud Äripindade laiendus Jõusaali seadmed Keila Muusikakool Operatsioonivalgustid

21
Narva Noortekeskuse eskpertiis Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Vääna-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonitorustik Laua- ja serverarvuti Reopalu saekaatri jaotuspunkt Nõrglubja allikad Korterelamu Elamukvartal Tallinna Liivmäe Lasteaed Tallinna Lasteaed Südameke

20
Balti Elektrijaama tee Kiilud Jõhvi lennuväli Raudteekaalud Kerghall Laiuse seltsimaja Tamula järv Kaabel Metsataimed LED sise- ja välisvalgusplafoonid Käru Pritsumaja

19
Mustvee reoveepuhasti Veetöötlusjaam Ärihoone Praakmani tee Sarakuste kruusakarjäär Narva Külastuskeskus Müratõkkesein Aovere-Luunja maantee Autode selvepesula Väikeelamud Teelõik Ristmik Kihlekonna 35/10 kV alajaam Tiigiveski maja Raudtee tänav ja kõnnitee Äriruumidega korterelamu Lao-büroohoone

18
Signalisatsioonijaam Spordiväljakud Puhkekohad Koldamäe tee Vaimastvere jaotuspunkt Saku mõisapark Kaitseliidu hooned Kohtumajad

17
Hoolekandeasutus Välgita kruusakarjäär Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Veetorustik Bürooruumid Vanasadama loodemuuli liiklusala Laudakompleks Asenduskodude juurdepääsutee Avalikud parkimiskohad Puhja-Kiigemäe kergliiklustee Sarapuu ja Sillaotsa sillad

14
Ruhnu Põhikool Hüdroelektrijaam Toitlustushoone Tootmishooned Äri -ja tootmishooned Ärimaa Terviserada Soojustorustik

13
Nasva klubi Haljastud Setete eemaldamine Elektrimatejalid Äri -ja tootmishoone Piha ja Meeltaru maaparandussüsteem Kotka tee Sidekonteinerid Mööbel ja sisustus

12
Äri-ja eluhoone Haldushooned Sade-ja drenaaživee ärajuhtimissüsteem Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Fiider ja toitekaabel Rõdu Alutaguse alajaam Rööpaklambrid ja alusplaadid Tamsa Maja Kesk kaare tänav Foorisüsteemid Meremäe ja Obinitsa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Kombineeritud katterull

11
Kunnalaane teed Elamu- ja ärihoone Maaühenduskaitse seadmed Puhkeala Türi valla ühisveevärk ja kanalisatsioon Aeglahutusega mõõtesüsteem ja spektraalkaamera Õmblustöökoda Tehnohooldusteenus, Lõuna grupp 3 Tehnohooldus, Lõuna grupp 2

10
Varesmetsa-Imatu tee ja Piiri tee Kergliiklus- ja jalgtee Viru kaevanduse konteinerkatlamaja Vahtkustutusseadmed Illuka küla puurkaevude joogivee filtersüsteemid Keskpingekaabel Jõhvi-Tartu-Valga maantee Piksekaitsetross ja linnutõkked Juudikünka PÜ-123 Tehnohooldus, Ida grupp 2

7
Reoveemõõteseade Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid Tsirguliina 330/110/35/10 kV alajaam Püha Jakobi kirik Soo 110/10 kV alajaam Lilleturg Tehnohooldusteenus I

6
Radaritorn Majutus-toitlustushoone Jalg- ja jalgrattateed Staabikompleks Rabavere seafarm Isolatsioonid ja linnutõkked Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus Hooned Lasteaed Büroohoone Liiklusohutus

5
Mauri tehnoküla Spaahotell Võrguveepumpade sagedusmuundurid Soojusvõrgu ja jahutusvee torustikud Põletusrest Kaspari alajaam Temperatuuri mõõtesüsteem Uhtna 110/20/10 kV alajaam Ventilatsioon Tulekindlad materjalid Misso valla multifunktsionaalne teenusekeskus Vladimiri kirikuhoone Biokatlamaja kompleks Sademeveetorustik Staadioni tänava kergliiklustee, parkla Laudahooned Erasadam Ärihooned Majadeesine tee Kristiine linnaosa haljasalad

4
Tänavapuhastuse autoharjad Kristiine katlamaja Kaablid ja kaablimuhvid Jahispordiala Kõue 35/10 kV alajaam Tootmishoone Töökoda Kihnu sadamahoone Viljandi järve supluskohad Minilaadur- ekskavaator

3
Tavandihoone-krematoorium Suusasild Põhja-Eesti loodushoiuobjektid Seadmed Defektoskoobid Haavel/jugapuhastusseadmetd Ühepereelamud Odalätsi allikad Äri- ja tootmishooned Türi noortekeskus Kanalisatsioonisüsteem Pärnu Munamäe rulapark Ehitusmaavarad Settebasseinid Tuleohutussüsteem Peatuulutusventilaatorite elektri- ja juhtimissüsteem Kalibreerimis- ja taatlemisteenus Toiturpurusti