Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Eramu Voolutrafodega mõõtesüsteemid Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemid Ehitustööd Riia tänav Reiu-Sindi pumpla ja veereservuaarid

30
Tänavad Puhkebaas Kaabelliin Räpina vesiveski Riia tänav Riia tänav Turismikompleks Hooned Kroonuaia tänav

29
Elektri jõuliinid Linnu tänav Põlva linna vee-ja kanalisatsioonitorustikud Korteriühistu Varikatused, metalluksed Elektri jõuliinid Õpilaskodu Sotsiaalmaja

28
Korterelamu Korterelamu Viilhall Tänavad Tehnovõrgud TTÜ hoone söökla ja köögiruumid

25
ROK-Mess hoone Elektrivarustus Tuletõrje veehoidla Komplektalajaam, õhu- ja kaabelliinid Elektrivarustus Taimetoodangu-, veterinaar- ja toidukontrolli kompleks Korterelamu Villa AJ ja 0,4 kV F1 Kallaste kutsekeskkooli sööklablokk Palmse mõisa härrastemaja

24
Eramu Tugijaoskondade hoone Korruselamu Fassaad Korterelamu eeskojad ja trepikojad Korterelamu Korterelamu

23
Korterelamu Elamu fassaad

22
Tuulekojad ja välistrepid 5-korruselise elamu välisfassaad Kiudoptiline piksekaitsetross Õhuliinid Kaubandus- ja toitlustushoone TTÜ Soojustehnika Instituut

21
Elektrijaamade boilerid Korrektsioonikolledž

18
Girlandid Olustvere alevi elektrivarustus Narva haigla radioloogia osakond

17
Viilkatus Kivimihoidla Hotell Kolm Õde Tornelamu

16
Hotell Raatuse kaubamaja Ärihoone Detailplaneering Korteriühistu Korterelamu Sillamäe inkubatsioonikeskus

15
Elumaja Lammutustööd Teed Kunda linna ühiskanalisatsioon

14
Alajaam nr. 45 ja 6 kV kaablivõrk Raudteeharu Tollimuuseum Maanteede hooldustööd Tuletõrje pumbajaam

11
Elektrivarustus Elektrivarustus Kauba tänav Kohvik, majutusasutus Elamud Kaabelliin ja transiitkilbid Korterelamu

10
Inimtõstuki elektriajam Korteriühistu Võrguseadmed Kompressorseadmed Rikastusvabriku seadmed Elektrilised mäeseadmed Elektriohutusvahendid Tsentraali juurdeehitus Kuressaare Gümnaasiumi söökla Korterelamu Korteriühistu Järvselja keskasula veevarustus ja kanalisatsioon

9
Korterelamu 10 kV kaabelliin ja Tamula alajaam Korterelamu Veemajandusprojekt Korterelamu

8
Kauplusehoone Eramud Kruusatee Korteriühistu

7
Projektijuhtimise teenus Korteriühistu

4
Ritsu asula veevarustus Eakate kodu Arhitektuurne projekt Büroo- laohoone Kalatöötlemistehas Mustvee piirkonna sillad Hotell Korteriühistu Paunküla hüdrosõlm Katuse remont Laboratooriumimööbel Kõrgepingeseadmed Tehnohooldustõstuk

3
BTI, Punase risti, Tooma kinnistu Lennujaama transformaatoralajaam Masuudihoidlad Ukraina Kreeka-Katoliku kirik Sidemast Haruliinid Õhuliinid Elektrivarustus Keskpinge kaabelliin

2
Nõdervere karjäär Vesivarustus Tsentraalne reoveepuhastusjaam Büroohoone Kanalisatsioonitorustikud Madalpinge rekonstrueerimine ja liitumiskilbid Projektijuhtimise teenus Komplektalajaam ja kaabelliinid Liitumisühendus Korteriühistu Korteriühistu

1
Tootmiskompleks Triigi metskonna kontor Nõmmitsa tee