OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Reiu-Sindi pumpla ja veereservuaarid Eramu Voolutrafodega mõõtesüsteemid Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemid Ehitustööd

30
Hooned Räpina vesiveski Turismikompleks Tänavad Riia tänav Riia tänav Kroonuaia tänav Kaabelliin

29
Korteriühistu Sotsiaalmaja Elektri jõuliinid Elektri jõuliinid Põlva linna vee-ja kanalisatsioonitorustikud Linnu tänav Õpilaskodu Varikatused, metalluksed

28
Korterelamu Korterelamu Tehnovõrgud TTÜ hoone söökla ja köögiruumid Tänavad Viilhall

25
Kallaste kutsekeskkooli sööklablokk ROK-Mess hoone Elektrivarustus Tuletõrje veehoidla Komplektalajaam, õhu- ja kaabelliinid Taimetoodangu-, veterinaar- ja toidukontrolli kompleks Korterelamu Villa AJ ja 0,4 kV F1

24
Korterelamu Korterelamu eeskojad ja trepikojad Korterelamu Eramu Tugijaoskondade hoone Korruselamu Fassaad

23
Elamu fassaad Korterelamu

22
Kaubandus- ja toitlustushoone TTÜ Soojustehnika Instituut Tuulekojad ja välistrepid 5-korruselise elamu välisfassaad Kiudoptiline piksekaitsetross Õhuliinid

21
Korrektsioonikolledž Elektrijaamade boilerid

18
Olustvere alevi elektrivarustus Girlandid

17
Hotell Kolm Õde Tornelamu Viilkatus Kivimihoidla

16
Korteriühistu Sillamäe inkubatsioonikeskus Korterelamu Detailplaneering Hotell Raatuse kaubamaja Ärihoone

15
Teed Kunda linna ühiskanalisatsioon Elumaja Lammutustööd

14
Raudteeharu Alajaam nr. 45 ja 6 kV kaablivõrk Maanteede hooldustööd Tuletõrje pumbajaam Tollimuuseum

11
Korterelamu Kaabelliin ja transiitkilbid Kohvik, majutusasutus Elamud Elektrivarustus Elektrivarustus Kauba tänav

10
Korterelamu Korteriühistu Järvselja keskasula veevarustus ja kanalisatsioon Inimtõstuki elektriajam Korteriühistu Võrguseadmed Rikastusvabriku seadmed Elektrilised mäeseadmed Elektriohutusvahendid

9
Korterelamu 10 kV kaabelliin ja Tamula alajaam Korterelamu Veemajandusprojekt Korterelamu

8
Kauplusehoone Eramud Kruusatee

7
Projektijuhtimise teenus Korteriühistu

4
Büroo- laohoone Arhitektuurne projekt Ritsu asula veevarustus Mustvee piirkonna sillad Eakate kodu Kalatöötlemistehas Hotell Korteriühistu Paunküla hüdrosõlm Katuse remont Laboratooriumimööbel Kõrgepingeseadmed Tehnohooldustõstuk

3
Lennujaama transformaatoralajaam BTI, Punase risti, Tooma kinnistu Masuudihoidlad Ukraina Kreeka-Katoliku kirik Sidemast Haruliinid Õhuliinid Elektrivarustus Keskpinge kaabelliin

2
Tsentraalne reoveepuhastusjaam Nõdervere karjäär Vesivarustus Büroohoone Projektijuhtimise teenus Komplektalajaam ja kaabelliinid Liitumisühendus Korteriühistu Korteriühistu

1
Triigi metskonna kontor Nõmmitsa tee Tootmiskompleks