Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Tootmine ja logistika – töövõtja valimine
25.05.2022 – 23605 – IDA-VIRUMAA
Hange hoone metalltreppide asendamiseks. Tähtaeg 3. juuni.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
25.05.2022 – 7323 – IDA-VIRUMAA
Hange koolihoone saalis ventilatsiooniseadmete paigaldamiseks. Tähtaeg 2. juuni.

Muu või teadmata otstarve – töövõtja valimine
25.05.2022 – 24930 – IDA-VIRUMAA
Hange köögiruumi väljaehitamiseks. Tähtaeg 10. juuni.

Tervishoid ja hoolekanne – projekteerija valimine
25.05.2022 – 64770 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange haiglahoone elektritoite varustuskindluse parandamise ja garanteeritud toitesüsteemi projekteerimiseks. Tähtaeg 1. juuni.

Äri- ja haldushooned – dokumentide kooskõlastamine
25.05.2022 – 52511 – TALLINN
Plaanis on katlamaja ja ümberkaudse hoonestuse suuremahulised rekonstrueerimistööd. Töödega alustatakse järgmise aasta alguses.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
25.05.2022 – 30654 – JÄRVAMAA
Hange ventilatsioonisüsteemi projekteerimis- ja ehitustöödeks. Tähtaeg 3. juuni.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
25.05.2022 – 68581 – RAPLAMAA
Hange maanteeviadukti ehitamiseks. Tähtaeg 11. juuli.

Tervishoid ja hoolekanne – objekt seiskunud või hange tühistatud
25.05.2022 – 15616 – PÄRNUMAA
Tunnistatud kehtetuks detailplaneering koolihoonete ümberehitamiseks ja laiendamiseks hooldekoduks.

25.05.2022 – 3209 – LÄÄNEMAA
Hange rulaplatsi asfaltkatte rajamiseks. Tähtaeg 3. juuni.

Elektrivarustus ja seadmed – projekteerija valimine
25.05.2022 – 58867 – MITU MAAKONDA
Hange statsionaarsete generaatorite projekteerimiseks. Tähtaeg 22. juuni.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam