Eb14

Uued ehitusobjektid ja hanked


Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valimine
01.12.2023 – 8744 – VALGAMAA
Hange kinnistu elektriliitumiseks. Tähtaeg 11. detsember.

Jäätmekäitlus – töövõtja valimine
01.12.2023 – 35522 – IDA-VIRUMAA
Hange ohtlike jäätmete kogumiseks ja käitlemiseks. Tähtaeg 12. detsember.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
01.12.2023 – 6894 – TARTUMAA
Hange raamatukogu ruumide remonttöödeks. Tähtaeg 19. detsember.

01.12.2023 – 9684 – TARTUMAA
Hange iseteeninduslike arvutipaneeliga raamatulaenutuskappide soetamiseks. Tähtaeg 11. detsember.

Maa-alad ja planeeringud – töövõtja valimine
01.12.2023 – 21937 – HARJUMAA
Hange valla eriplaneeringu detailse lahenduse koostamiseks ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks. Tähtaeg 3. jaanuar.

Riik ja riigikaitse – tarnija otsimine
01.12.2023 – 69502 – HARJUMAA
Hange päästekomando hoonesse sisustuse ostmiseks. Tähtaeg 14. detsember.

Teed ja liiklus – projekteerimine
01.12.2023 – 29313 – HARJUMAA
Maanteelõigu rekonstrueerimisprojekti koostamine. Projekt valmib juulis 2024.

Elamud ja majutus – planeeringu teostamine
01.12.2023 – 70441 – JÄRVAMAA
Avalikul väljapanekul detailplaneering ühepereelamute ehitamiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – planeeringu teostamine
01.12.2023 – 4743 – TALLINN
Avalikustamisel detailplaneering täiendava õpprhoone ning korterelamute ehitamiseks.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
01.12.2023 – 43087 – JÕGEVAMAA
Hange hoonete tehnosüsteemide hoolduseks. Tähtaeg 22. detsember.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam