Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Teed ja liiklus – töövõtja valitud
14.11.2019 – 49715 – HARJUMAA
Valitud töövõtja tee rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp veebruaris.

14.11.2019 – 63603 – PÄRNUMAA
Hange vetelpäästetorni paigaldamiseks. Tähtaeg 22. november.

Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valitud
14.11.2019 – 59608 – TALLINN
Valitud töövõtja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp mais.

Vesirajatised ja maaparandus – töövõtja valitud
14.11.2019 – 63125 – PÄRNUMAA
Valitud töövõtja maaparandussüsteemi rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp novembris 2020.

14.11.2019 – 63137 – TALLINN
Valitud töövõtja puhkeala rajamiseks. Maksumus 198 462,31 eurot.

Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus – dokumentide kooskõlastamine
14.11.2019 – 25573 – JÄRVAMAA
Kavas arhitektuurikonkurss linna keskväljaku uuendamiseks.

Sadamarajatised – koostöö pakkumine
14.11.2019 – 37123 – LÄÄNE-VIRUMAA
Konkurss sadama rajamise hoonestusõiguse seadmiseks. Tähtaeg 12. detsember.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – planeeringu teostamine
14.11.2019 – 63602 – LÄÄNE-VIRUMAA
Algatatud detailplaneering multifunktsionaalse spordiväljaku rajamiseks.

Äri- ja haldushooned – planeeringu teostamine
14.11.2019 – 63599 – HARJUMAA
Algatatud detailplaneering äri- ja tootmishoonete ehitamiseks.

Elamud ja majutus – töövõtja valimine
14.11.2019 – 17409 – TARTUMAA
Hange vee-, sademevee-, kanalisatsiooni- ja drenaazitorustike ehitamiseks. Tähtaeg 20. november.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam