Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Teed ja liiklus – töövõtja valimine
27.01.2021 – 66543 – LÄÄNEMAA
Hange tee rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 12. veebruar.

Tehnovõrgud – tarnija otsimine
27.01.2021 – 47092 – HARJUMAA
Hange soojatorustiku rekonstrueerimiseks materjalide ostmiseks. Tähtaeg 16. veebruar.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
27.01.2021 – 65335 – HARJUMAA
Hange soojatorustike rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 19. veebruar.

Teed ja liiklus – projekteerija valimine
27.01.2021 – 66542 – JÄRVAMAA
Hange silla ümberehituse projekteerimiseks. Tähtaeg 10. veebruar.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
27.01.2021 – 57766 – TALLINN
Hange keskkonnatehnika süsteemide hoolduseks. Tähtaeg 5. veebruar.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
27.01.2021 – 64788 – VILJANDIMAA
Hange moto- ja vabaajakeskuse ehitustöödeks. Tähtaeg 12. veebruar.

Äri- ja haldushooned – dokumentide kooskõlastamine
27.01.2021 – 24636 – HARJUMAA
Avalikul väljapanekul projekteerimistingimuste eelnõu ärihoonete ehitamiseks.

Teed ja liiklus – kavandamine
27.01.2021 – 66541 – HARJUMAA
Plaanis parkla rajamine.

Elamud ja majutus – finantsvahendid saadud
27.01.2021 – 65708 – HARJUMAA
Saadud finantsvahendid sotsiaalelamu rekonstrueerimiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – dokumentide kooskõlastamine
27.01.2021 – 10722 – HARJUMAA
Käesoleva aasta plaanides on lasteaia juurdeehitus ja küttesüsteemi rekonstrueerimine. Töödeks on planeeritud planeeritud 1,2 miljonit eurot.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam