Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
18.10.2019 – 63435 – IDA-VIRUMAA
Hange soojakute ostmiseks. Tähtaeg 29. oktoober.

Elamud ja majutus – tööde teostamine
18.10.2019 – 45665 – TARTUMAA
Alustatud korterelamu ehitustöödega. Hoone valmib sügisel 2020.

Elektrivarustus ja seadmed – tarnija otsimine
18.10.2019 – 63434 – VILJANDIMAA
Hange jõuluvalgustuse ostmiseks. Tähtaeg 24. oktoober.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
18.10.2019 – 63433 – TARTUMAA
Hange veetorustiku ehitamiseks. Tähtaeg 24. otkoober.

Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
18.10.2019 – 32814 – VÕRUMAA
Hange küttepuude ostmiseks. Tähtaeg 24. oktoober.

Teenindus, kaubandus ja toitlustus – planeeringu teostamine
18.10.2019 – 63432 – RAPLAMAA
Algatatud detailplaneering tankla-teenindusjaama-kaupluse, puhke-majutushoonete rajamiseks.

Jäätmekäitlus – ehitusluba saadud
18.10.2019 – 63431 – IDA-VIRUMAA
Ehitusluba ohtlike jäätmete prügila rajamiseks.

Energia ja küte – dokumentide kooskõlastamine
18.10.2019 – 63430 – IDA-VIRUMAA
Projekteerimistingimused päikeseelektrijaama ehitamiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
18.10.2019 – 8205 – TARTUMAA
Valitud töövõtja ventilatsioonisüsteemi väljaehitamiseks.

Äri- ja haldushooned – töövõtja valimine
18.10.2019 – 10926 – IDA-VIRUMAA
Hange automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamise projekteerimis- ja ehitustöödeks. Tähtaeg 25. oktoober.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam