Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
29.03.2023 – 36752 – TALLINN
Hange taimekasvukambri ostmiseks. Tähtaeg 14. aprill.

Maa-alad ja planeeringud – planeeringu teostamine
29.03.2023 – 59223 – LÄÄNE-VIRUMAA
Valla üldplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 15144 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange lasteaia õuealale mänguelementide paigaldamiseks. Tähtaeg 4. aprill.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 69615 – HARJUMAA
Hange teede rekonstrueerimiseks ja ringristmiku rajamiseks. Tähtaeg 24. aprill.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – projekteerija valimine
29.03.2023 – 3931 – RAPLAMAA
Hange hoone rekonstrueerimise projekteerimiseks. Tähtaeg 14. aprill.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 58999 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange kruusakattega teede profileerimiseks. Tähtaeg 5. aprill.

Riik ja riigikaitse – töövõtja valimine
29.03.2023 – 2958 – TALLINN
Hange jahutussüsteemi renoveerimiseks. Tähtaeg 25. aprill.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 24949 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange kooliruumide remondiks. Tähtaeg 11. aprill.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 65393 – TALLINN
Hange hoone rekonstrueerimise garantiitöödeks. Tähtaeg 24. aprill.

Vesirajatised ja maaparandus – töövõtja valimine
29.03.2023 – 1076 – TARTUMAA
Hange tehiskärestiku rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 25. aprill.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam