Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Põllumajandus ja loomakasvatus – planeeringu teostamine
19.02.2020 – 64293 – SAAREMAA
Avalikustamisel projekteerimistingimused varjualuse-sõnnikuhoidla (tunnellauda) ehitusprojekti koostamiseks.

Elamud ja majutus – planeeringu teostamine
19.02.2020 – 64292 – RAPLAMAA
Avalikustamisel detailplaneering elamute ja abihoonete ehitamiseks.

Tootmine ja logistika – planeeringu teostamine
19.02.2020 – 64291 – LÄÄNE-VIRUMAA
Algatatud detailplaneering tootmishoonete rajamiseks.

Äri- ja haldushooned – planeeringu teostamine
19.02.2020 – 64290 – LÄÄNE-VIRUMAA
Algatatud detailplaneering ärihoone ehitamiseks.

Elamud ja majutus – dokumentide kooskõlastamine
19.02.2020 – 64289 – TALLINN
Ehitusloa taotlus korterelamu ehitamiseks.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – dokumentide kooskõlastamine
19.02.2020 – 31589 – HARJUMAA
Projekteerimistingimused hoone lubatava kõrguse suurendamiseks kuni 10% ulatuses ja kasutusotstarbe täpsustamiseks.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
19.02.2020 – 64288 – HARJUMAA
Hange tänavate omanikujärelevalve töödeks. Tähtaeg 25. veebruar,

Elamud ja majutus – dokumentide kooskõlastamine
19.02.2020 – 57548 – TALLINN
Plaanis äripidadega korterelamu ehitamine. Taotlemisel ehitusluba.

Äri- ja haldushooned – ehitusluba saadud
19.02.2020 – 64287 – TALLINN
Ehitusluba lao- ja büroohoone ehitamiseks.

Elamud ja majutus – töövõtja valimine
19.02.2020 – 62670 – IDA-VIRUMAA
Hange korteri remondiks. Tähtaeg 26. veebruar.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam