Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Elamud ja majutus – finantsvahendid saadud
24.10.2020 – 66002 – IDA-VIRUMAA
Omavalitsus sai riigilt toetust kahe korterelamu lammutamiseks.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
24.10.2020 – 25184 – LÄÄNE-VIRUMAA
Valitud töövõtja tänava rekonstrueerimise II etapi töödeks. Tööde lõpp septembris 2021.

Tehnovõrgud – planeeringu teostamine
24.10.2020 – 64362 – VALGAMAA
Avalikul arutelul detailplaneering reoveepuhasti rajamiseks. Planeeringuala 2800 m².

Tootmine ja logistika – planeeringu teostamine
24.10.2020 – 53063 – VALGAMAA
Avalikul arutelul detailplaneering tootmisettevõtte hoonete rajamiseks. Planeeringuala 3,3 ha.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
24.10.2020 – 46584 – VALGAMAA
Hange jaamahoone põranda rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 3. november.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
24.10.2020 – 2369 – VÕRUMAA
Hange koolile piirdeaia ehituseks. Tähtaeg 29. oktoober.

Maa-alad ja planeeringud – planeeringu teostamine
24.10.2020 – 24153 – PÕLVAMAA
Valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avalikud arutelud.

Tehnovõrgud – kavandamine
24.10.2020 – 16729 – PÕLVAMAA
Omavalitsus teatab tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise projekteerimisest ja sundvalduse seadmisest.

Tootmine ja logistika – planeeringu teostamine
24.10.2020 – 47101 – TARTUMAA
Algatatud detailplaneering äri- ja tootmishoonete püstitamiseks. Planeeringuala 1,85 ha.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
24.10.2020 – 61092 – TARTUMAA
Valitud töövõtja tänava rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp augustis 2021.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam