Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – objekt seiskunud või hange tühistatud
02.12.2020 – 13855 – RAPLAMAA
Tühistatud hange koolistaadioni projekteerimiseks.

Tootmine ja logistika – töövõtja valimine
02.12.2020 – 63647 – IDA-VIRUMAA
Hange tootmishoonete ja rajatiste ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüstemide torustike puhastamiseks, tehniliseks hoolduseks ja remondiks. Tähtaeg 14. detsember.

Hanked ja teenused – töövõtja valimine
02.12.2020 – 66258 – VALGAMAA
Hange elamupiirkonna detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostaja leidmiseks. Tähtaeg 16. detsember.

Tehnovõrgud – kavandamine
02.12.2020 – 66257 – VALGAMAA
Kavandatakse pumbajaama lammutamist. Hange on ettevalmistamisel

Jäätmekäitlus – tarnija otsimine
02.12.2020 – 66256 – VÕRUMAA
Hange välikäimlate rentimiseks ja hooldusteenuse pakkumiseks. Tähtaeg 10. detsember.

Teenindus, kaubandus ja toitlustus – töövõtja valimine
02.12.2020 – 63286 – HARJUMAA
Hange toitlustuskompleksi projekteerimiseks ja ehituseks. Tähtaeg 8. jaanuar.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
02.12.2020 – 38482 – VÕRUMAA
Valitud töövõtja maantee rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp juunis 2021.

Muu või teadmata otstarve – tarnija otsimine
02.12.2020 – 65007 – PÄRNUMAA
Hange prügikastide ja lemmikloomade jäätmekastide soetamiseks. Tähtaeg 10. detsember.

Muu või teadmata otstarve – töövõtja valimine
02.12.2020 – 65051 – JÄRVAMAA
Hange sidevõrgu projekteerimiseks ja ehituseks. Tähtaeg 10. detsember.

Teenindus, kaubandus ja toitlustus – planeeringu teostamine
02.12.2020 – 21315 – TARTUMAA
Algatatud detailplaneering kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoonete rajamiseks. Planeeringuala 6000 m².

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam