Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Teenindus, kaubandus ja toitlustus – planeeringu teostamine
27.03.2020 – 64191 – LÄÄNE-VIRUMAA
Kehtestatud detailplaneering hoonekompleksi laiendamiseks, rekonstrueerimiseks või lammutamiseks.

Tehnovõrgud – projekteerija valimine
27.03.2020 – 64598 – LÄÄNE-VIRUMAA
Hange tänavavalgustuse taristu renoveerimisprojekti koostamiseks. Tähtaeg 7. aprill.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
27.03.2020 – 61053 – TALLINN
Hange tee reoveekanalisatsiooni rajamiseks. Tähtaeg 22. aprill.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
27.03.2020 – 59040 – TALLINN
Valitud töövõtja koolihoone rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp kevadel 2021.

27.03.2020 – 64597 – HIIUMAA
Plaanis veepargi rajamine.

Tervishoid ja hoolekanne – planeeringu teostamine
27.03.2020 – 34578 – VALGAMAA
Detailplaneering hooldekodu rajamiseks.

Energia ja küte – töövõtja valimine
27.03.2020 – 64596 – IDA-VIRUMAA
Hange elektrijaama filtreerimisjaama renoveerimiseks. Tähtaeg 13. aprill.

Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valimine
27.03.2020 – 64595 – VALGAMAA
Hange kinnistu elektrivarustuse ehitustöödeks. Tähtaeg 3. aprill.

Vesirajatised ja maaparandus – töövõtja valimine
27.03.2020 – 64594 – PÄRNUMAA
Hange raba veerežiimi taastamistöödeks. Tähtaeg 30. aprill.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
27.03.2020 – 2423 – VILJANDIMAA
Hange lasteaia ehitustöödeks. Tähtaeg 13. aprill.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam