Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 7176 – PÕLVAMAA
Valitud töövõtja koolihoone elektrivarustuse rekonstrueerimiseks. Tööde kestus 4 kuud.

Elamud ja majutus – kavandamine
29.11.2020 – 35309 – PÕLVAMAA
Esitatud detailplaneeringu algatamise taotlus eesmärgiga ehitada korter- ja väikeelamud. Planeeringuala 1,2 ha.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 65823 – PÕLVAMAA
Valitud töövõtja tänava rekonstrueerimiseks. Tööde kestus 8 kuud.

Muu või teadmata otstarve – töövõtja valitud
29.11.2020 – 66027 – TARTUMAA
Valitud töövõtja kalmistu leinamaja ja teiste ehitiste rajamiseks. Tööde lõpp septembris 2021.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 7951 – TARTUMAA
Valitud töövõtja tänava ja ristmiku taastusremondiks. Tööde kestus 10 kuud.

Tehnovõrgud – töövõtja valitud
29.11.2020 – 65968 – TARTUMAA
Valitud töövõtja aleviku sademeveesüsteemi ehituseks. Tööde kestus 5 kuud.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 65966 – TARTUMAA
Valitud töövõtja seltsimaja välisfassaadi uuendamiseks. Tööde lõpp juunis 2021.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 4321 – TARTUMAA
Valitud töövõtja rahvamaja rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp juunis 2021.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 17522 – TARTUMAA
Sõlmitud leping tänava rekonstrueerimiseks. Tööde kestus 8 kuud.

Teed ja liiklus – töövõtja valitud
29.11.2020 – 56066 – TARTUMAA
Valitud töövõtja tänava rekonstrueerimiseks. Tööde lõpp juunis 2021.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam