Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Elektrivarustus ja seadmed – töövõtja valimine
22.06.2021 – 66964 – HARJUMAA
Hange päikeseelektrijaama liitumisühenduse ehitamiseks. Tähtaeg 2. juuli.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
22.06.2021 – 6136 – TALLINN
Hange ruumide renoveerimiseks. Tähtaeg 12. juuli.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
22.06.2021 – 36168 – TALLINN
Hange vitriinide valmistamiseks ja näituse ehituseks. Tähtaeg 15. juuli.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
22.06.2021 – 51386 – IDA-VIRUMAA
Hange skatepargi ehituseks. Tähtaeg 7. juuli.

Tervishoid ja hoolekanne – projekteerija valimine
22.06.2021 – 2203 – IDA-VIRUMAA
Hange hooldekodu osalise lammutuse ja ümberehituse projekteerimiseks. Tähtaeg 1. juuli.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – planeeringu teostamine
22.06.2021 – 67342 – HARJUMAA
Algatatud detailplaneering lasteaiahoone ja seda teenindavate rajatiste (mänguväljakud, parkla) ehitamiseks.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
22.06.2021 – 31002 – HARJUMAA
Hange teede teekatte märgistustöödeks. Tähtaeg 1. juuli.

Muu või teadmata otstarve – töövõtja valimine
22.06.2021 – 61204 – HARJUMAA
Hange viitade valmistamiseks ja paigaldamiseks. Tähtaeg 8. juuli.

Teed ja liiklus – keskkonnamõjude hindamine
22.06.2021 – 62667 – HARJUMAA
Avalikul väljapanekul KMH aruanne ringtee eelprojektiga kavandatavate tegevuste elluviimiseks.

Tervishoid ja hoolekanne – töövõtja valimine
21.06.2021 – 67341 – HARJUMAA
Hange kodude haldustööde teostamiseks. Tähtaeg 2. juuli.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam