Kregori_hange

Uued ehitusobjektid ja hanked


Muu või teadmata otstarve – planeeringu teostamine
14.08.2020 – 64969 – VÕRUMAA
Avalikul väljapanekul puhke- ja virgestusala detailplaneering.

Tervishoid ja hoolekanne – planeeringu teostamine
14.08.2020 – 42444 – PÕLVAMAA
Kehtestatud detailplaneering hoolekandeasutuse rajamiseks. Planeeringuala suurus on 4,86 ha.

Teed ja liiklus – tööde teostamine
14.08.2020 – 65287 – PÕLVAMAA
Algavad kergliiklustee ehitustööd. Tööde lõpp novembris.

Sadamarajatised – töövõtja valimine
14.08.2020 – 54663 – JÕGEVAMAA
Hange sadamamuuli ehitustööde omanikujärelevalve teenuse osutamiseks. Tähtaeg 19. august.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – projekteerija valimine
14.08.2020 – 1658 – JÕGEVAMAA
Hange spordikeskuse rekonstrueerimise eskiisprojekti koostamiseks. Tähtaeg 21. august.

Tehnovõrgud – töövõtja valimine
14.08.2020 – 46883 – IDA-VIRUMAA
Hange gaasipuhuri asendamiseks ja lämmastikutoru paigaldamiseks. Tähtaeg 2. september.

Tootmine ja logistika – töövõtja valimine
14.08.2020 – 38988 – IDA-VIRUMAA
Hange betooni purustamisteenuse ostmiseks. Tähtaeg 24. august.

Teed ja liiklus – töövõtja valimine
14.08.2020 – 6602 – JÕGEVAMAA
Hange tänavate rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 7. september.

Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus – töövõtja valimine
14.08.2020 – 4424 – RAPLAMAA
Hange tuletõkkeuste paigaldamiseks. Tähtaeg 2. september.

Muu või teadmata otstarve – töövõtja valimine
14.08.2020 – 23097 – TALLINN
Hange pagasiala ja pagasisüsteemi laiendamise ehitustöödeks. Tähtaeg 7. september.

Uponor
Kuuluta tasuta!
Lisa oma hange või töövõtukuulutus. Teavita objektidest, kus Teie firma on töövõtjaks või tarnijaks.Kontakt

Niinijarauam