Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Pirita-Ülemiste kanal Väikeelamurajoon Rikastusseadmete varuosad KÜ Vaksali 11 Põlevkivibituumen

25
Noarootsi kirik Elamurajoon Motell Sotsiaalabikeskus Detailplaneering Jõhvi ametikool Alasniidu elamurajoon

23
Tehnoülevaatuse punkt Piistaoja veisefarm Hara jahisadam Noortekeskus Sisustus

22
Alasniidu elamurajooni elektrivarustus (I etapp) Ribateras, terastorud, karpteras ja terastalad Valuoja roheala 10 kV kaabelliin ja liitumisühendus Kõvasulamplaadid Raba kanalipumpla pump Elektrivarustus Elektrivarustus Priisle Lasteaed

21
Sigalakompleks Korterelamu

18
Vanalinna tänavate hooldus Autoteenindustöökoda ja diagnostikakeskus Detailplaneering Detailplaneering Säästumarket Waterjoy Põlevkivibituumen Spithami elamupiirkond Mustla raamatukogu Koordi mõis Kauplus Loodi paisjärv Rapla ja Järva mk teed Soodla-Raudoja veehaardesüsteem Tartu-Räpina-Värska mnt

17
Elektrivarustus Elektripaigaldiste väikesemahulised ehitustööd Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus 0,4 kV kaabelliin ja liitumisühendus Detailplaneering Liitumisühendus Pingeparandus Võsupere TP F-3 Hoonestusõiguse seadmine Elektrivarustus Kure ja Vuti tn torustikud 0,4 kV toitepiirkondade õhuliinid Liitumisühendus

16
Roheline Jõemaa Tänavavalgustus Büroohoone Telliskivi tn valgustus Tuhala kirik Automaattankla

15
Ärihoone Harju, Rapla ja Järva mk teed

14
Naftasaaduste hoidmisehitis Ehitusmaterjalid Kraapkonveieri SO202M ajamid Endised militaar- ja industriaalalad Elektritööd

11
Kunstmuruväljakud Multifunktsionaalne meelelahutuskeskus Elamurajoon Korterelamu lammutus Kadaka puiestee Neste automaattankla Äriinkubatsioonikeskus Uru alajaama 1 fiidri 0,4 kV võrk Peegli alajaama 4 fiidri 0,4 kV võrk Balti Elektrijaama jaotlate laiendus

10
Puhkemaja Tallinna veetrassid Rakvere näitustemaja Kikka 15/0,4 kV alajaama fiider 1A Madalpinge elektrivõrk Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus 0,4 kV kaabelliinid 6/0,4 kV alajaam ja piirkonna 0,4 kV kaabelliinid Elektrivarustus Õppeköögi sisseseade Korterelamu Seewaldi mõisapark Äri-, büroo- ja kortermaja Äri-, büroo- ja kortermaja Foorum

9
Tallinna-Mooni tänavate ristmik Tallinna Muinasjutu Lasteaed Ümarteras S355J2G3, Ø18 Elektrivarustus Äri-ja eluhoone Toiduainetetööstus

8
Tartu tänavad Korteriühistu Elektriharjad ja harjahoidikud Ehitusjärelvalve Rikastusseadmete reduktorid

7
Vanaturu kael Väike-Maarja - Tamsalu maagaasitrass Korterelamu Elamu

4
Keemiatehas Allika äri-tootmis-ja elamumaa Kadaka pst liitumisprojektid Kiisa alajaama juhtimiskeskus Kurista prügula Puitelamu fassaad, trepikoda Koidu kauplus Põlva Talurahvamuuseum

3
Elektrijaama 110 kV Narva mnt jalgtee Liitumisühendus Elektriarvestid Küttesüsteem Elamurajooni elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus Jaama alajaama 0,4 kV F-1 ja F-2

2
Õismäe keskosa detailplaneering Ballastkillustik Elektrivarustus Korterelamu Katus Endine rahvamaja Eramud

1
Automaattankla Juurdeehitus Tööstuse tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Sukelpump ja kiirühendusliitmik Sepikoda