OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
0,4 kV EÜL Õhukompressorid Elektrivarustus Elektrivarustus Kauplus Elektripaigaldis Elektrivarustus

30
Äri- ja büroohoone Tööstuse ja Loode tänavad Korterelamu katus, fassaad Korterelamu rõdud

29
Elamukvartal Elamukvartal

26
Russalka Tuhaärastuse katseseade Juurdeehitus Keskkonnajaam Jäätmed Elektrivarustus Tungraudade komplektiga kõrgrõhu hüdrauliline jaam Tellisetehas Juurdepääsuteed ja parkla Korterelamu Kihelkonna metskonna kontor

25
Reaktiivenergia kompenseerimisseadmed Terasdetailid Viru Vangla rajamise ettevalmistustööd Korterelamud Elektrivarustus Administratiivhoone Alajaam nr 835 Kaevetööd Tootmishoone Nurmeotsa alajaama F1 Elektrivarustus Alajaamade katused Maanteeameti hoone Administratiivhoone ja asfaltplats Mootorsõidukite teenindushoone

24
Tootmishoone Rohuneeme tee Fassaadid Kõlakoda ja Apollo plats Lao-ja büroohoone

23
Korruselamu Käina valla veehaarded Polügoon Elamukvartal Elamukvartal Töökoda Bussipaviljonide alused Korteriühistu trepikojad, katus Korterelamu Weizenbergi trepp

22
Kuivpuisteainete terminali kuppelladu Korteriühistu katus

19
Korteriühistu Elektrivarustus Tootmishoone Ärikeskus Kohvik Randevuu juurdeehitus Korteriühistu Vetla sild Äri-ja büroohoone T11340 ja T11342 teed ja kergliiklusteed Tootmishooned

18
Judokeskus Korterelamu Elektrivarustus Äripindadega korterelamud Keava mõis Korterelamu Trafoalajaama ümberpaigaldus Liitumisühendus

17
Eesti Puuetega Inimeste Maja Kinnistu Elektrivarustus ja välisvalgustus Elektrivarustus Elektrivarustus

16
Elektrivarustus Mardikse tööstusrajooni elektrivarustus Gaasiseadmed Töökojad ja laoruumid Rikastusvabriku galeriid Alajaama nr 313 remont ja kinnistu korrastus Sääse raamatukogu

15
Korterelamu Eramu Korteriühistu katus

12
Laohoone juurdeehitus Korruselamumaa Viljandi lasteabi- ja sotsiaalkeskus Korterelamud Õlivannid Järve linnaosa detailplaneering Tehase elektripaigaldis Elektrivarustus Elektrivarustus Detailplaneering Reoveepuhasti Köögitehnika Elektrijaotusvõrk Elektrivarustus Elektrivarustus Skatepark Rannakompleksi alajaam Kuningaküla AJ 0,4 kV F-2

11
Loodekeila elamurajoon Korterelamu Vee-ja kanalisatsioonitorustikud

10
Korteriühistu trepikojad Veekatel nr.2 PTVM-50

9
Lasnamäe spordikompleksi kaarhall Riigimaantee 22280 Minispordiväljak Korterelamud Ärihoone

5
Selveri II toide Teraskonstruktsioonide haavelpuhastus- ja värvimistsehh Liitumisühendus Elektrivarustus Elektrivarustus Elektrivarustus Biodiislitehas ja tankla Tänavavalgustuse toiteliin Elektrivarustus Elamurajooni elektrivarustus Lammutustööd

4
Kauplusehoone juurdeehitus Vee-ja kanalisatsioonitorustikud

3
Korruselamu Tootmishoone Ida-Virumaa LVT 110/35/6 kV AJ

2
Kinnistud Elamu Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni liitumispunktid Päevakeskuse sisehoov Mustjõe ja Rõika tänavate torustikud

1
Sõru muuseum Liivalus, kraav