Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Detailplaneering Üksikelamud Roheline tänav Tootmismaa Elektrivarustus Korterelamu Kanalisatsioonipumplate ventilatsioonisüsteemid (8) Laohoone Väikeelamud Asfaltbetooni tehas Korterelamu Detailplaneering Seadmed Detailplaneering Toruarmatuur Kauplus

27
Luhamaa kordon Nõmme-Pääsküla siibrid Lao- ja tootmishoone Elektrivarustus Elektrivarustus Asfaltplatsid ja parkla Alajaamade katused Kaugküttetorustik Alajaamade katused Alajaamade katused Elektrivarustus Kauplus-ladu Kummeli tänava elurajoon Alajaamade katused Kaugküttetorustik Garaaži katus Harju-Risti kirik Korterelamu Alajaamade katused Gaasitorustik Narva mnt sademeveekanalisatsioon Korterelamu

26
Kauplusehoone Ärihoone Korterelamu Ühendusgalerii Detailplaneering Detailplaneering Detailplaneering Vee-ja küttetorustik Politseikadettide ühiselamu Tänavate projekteerimistööd Puidutööstuse hoone

25
Tartu lasteaedade alumiiniumuksed Parkla Jüripere elamukvartal Detailplaneering Uus ühiselamu Detailplaneering Korterelamu Detailplaneering Õliterminal Detailplaneering OpenValue litsentsid PCB reostuse uuring

24
Kassinurme mütopark Detailplaneering Hoonestusõigus Betoontoodete tehas Sõnnikuhoidlad Luige elamurajoon Valga Spordihoone Korterelamu parkla ja kõnnitee Juuru valla teed Korterelamu Detailplaneering Ühepereelamud Ohutussaared Kuuriboksid Detailplaneering Ratsaspordikeskus Voldikvahesein

21
Elektrivarustus Elektrivarustus Raudkotka elamurajoon Esivere tuulepark Aurukatlad (TGME - 464) nr 1 ja 2 Ridaelamu Energiaploki nr 2 turbiini sõlmed Elektrivarustus Kasari sild Lasteaed Rapla ja Kehtna valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Elektrivarustus ja liitumisühendused Kaberla elamurajoon Lõhketraat Lao-ja büroohoone Elektrivarustuse I etapp Elektrivarustus Korterelamu Kuimetsa rahvamaja Tootmiskompleks Korteriühistu trepikojad Elektrivarustus Korterelamu I ja II sisend Väiksemahulised elektritööd Kõrghoone

20
Suunaviidad Koeru aleviku soojatorustik Kontor-laohoone Niine tänav Lao- ja ärihooned Laudahoone Korteriühistu Elamute fassaadipassid Aidu karjääri teed Survetõstejaamad Rohelise energia keskkonnaprojektid

19
Kaksikelamud Eramu katus Katused Sõnnikuhoidlad Korterelamu

18
Ärihooned ja elamud Sidevarustuskaabel Ärihoone Detailplaneering Pumbad Olmehoone Äri- ja eluhoone Reduktorid

13
Ärihooned Korterelamu Üliõpilaselamu Poka mõisa kuvati Puistekaupade terminal Autopesula Nasva-Salme reoveetrass Mehaanikakompleks Elektrivarustus Elektrivarustus Tele2 mobiilsidemasti elektrivarustus Tele2 mobiilsidemasti elektrivarustus Tootmishoone Lao- ja büroohoone TTÜ uus õppehoone Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme mnt Treimani turismiinfo-ja külastuskeskus.

12
Korteriühistu Detailplaneering Ridaelamud Lao- ja tootmishoone Halliste jõe sild Konveierite lindipuhastajad Metallitööd Mullatööd Mullatööd Reservtoiteallikate (UPS) kontrollsüsteem Korterelamu Elektrivarustus Elektrivarustus Ärihoone TVMK uus tehas Büroohoone Riigivara võõrandamine Peningi spordi-ja vabaajahoone Alvre alajaam, 15 ja 0,4 kV liinid Tankla

11
Lasteabikeskuse grupikodu Riigimaanteed Raadimõisa elamurajoon Hoone katus Elamu-büroohoone Raua tänav, Väike kaare tupik Detailplaneering Elamukvartal Krundid

10
Turismitalu Ülenurme toidukauplus Annelinna noortekeskus ja spordihall Korterelamud

7
Pargi 110/6 kV alajaama telemehaanika Eleketrivarustus Kivinuku kinnistu Elektrivarustus Kutsehariduskeskuse juurdeehitus Elektrivarustus Räpina linna tänavad Põhja soojuselektrijaama katused Elektrivarustus Joogiveevarustuse- ja reoveepuhastussüsteemid Puhkemaja Lasteaed Maasikas

6
Antoniuse õue käsitöö- ja kunstikeskus Kulli kuivendusvõrk Ilba II elamurajooni elektrivarustus Männi elamurajoon Tootmishoone Korterelamu Detailplaneering Detailplaneering Äri-ja tootmishooned Äri-ja korterelamu SPA-hotell Ensto tootmishoone

5
Kesklinna torustikud Äri-ja korterelamu Vanad puurkaevud Tartus Detailplaneering Suitsukäik ja korstnavooder Tootmishoone Riigivara võõrandamine Korterelamu Sadevete pumpla Büroo- ja laohoone Tööstushoone Tehnohooldus ja õlivahetuspunkt Pirita linnaosa torustikud Detailplaneering Tuurakasvandus Pumpade varuosad Üldplaneering Nõmme linnaosa torustikud Raudteeületuskoha II etapp Toomemäe maa-alune käik Büroohoone Ärihoone Tootmiskompleks

4
Rikastusvabriku betoonpõrandad Nokia tulemüür Bürooruumid Elektrivarustus Korteriühistu Kaupluse laiendus Juurdeehitus, korterelamu Detailplaneering Büroohoone laiendus ja ümberehitus

3
Müügikeskus Elamurajoon Tehas Detailplaneering Detailplaneering Büroohoone Detailplaneering Parkla ja tänavad