Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Lõõla koolimaja Tootmishoone elektrivarustus Ardu lasteaed Luubergi alajaama Veski fiider Kõrgrõhulise soojendi torustikusüsteemi spiraalid Elva-Matsi 15 kV õhuliin Spordirajatis

27
Rahu ja Pargi tänavate tänavavalgustus Leerimaja Kääpa bussipeatus Kobilo mõisa liitumisühendus Liitumisühendus Aida ja Põhja tänava kaablitrassi ümbertõstmine Kruusakattega tänavad Kudruküla veevarustus ja reoveekanalisatsioon Truupide rekonstrueerimine

26
Võru Liitva piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Laululava Elamukrundid Elamurajoon Liitumisühendus Armatuuri vardad

25
Rummu alajaama fiider 1 Äri-ja tootmishooned Tagaküla alajaama Uugi fiider Elamud, äri-ja tootmishooned Korterelamud

24
Karula Lastekodu alajaam Kooskora alajaama pingeparandus Tootmishoone

21
Energiaplokkide varuosad Elamud Männiku-Maasika kvartal Vahipataljoni kasarmu

20
Valgu põhikool Äri-ja eluhoone Viisu kanalisatsioonisüsteem Kaubandus-ja büroohooned Hotell Ankurtoestiku tugiseibid Elamukrundid Elamurajooni elektrivarustus Raasiku 0,4 kV õhuliinid Laane farm Saesaare-Valgesoo kaabelliin, Otteni mastalajaam ja kaabelliin Elamukvartal Riigivara võõrandamine Kassinurme linnus Liitumisühendus Kõrveküla laululava Laululava Restivarbad ja rullikud Veeriku linnaosa avalik mänguväljak Debris-filtri 1600 FTR TA-11 varuosad Turboagregaatide varuosad Hoonestusõigus Riigivara võõrandamine Elamukvartal Oa 10/0,4 kV alajaama piirkonna õhuliin Sika alajaama fiider 2 Elamurajoon Liitumisühendus Manniva 2 alajaama pingeparandus

19
Elamurajoon

18
Tartu Kunstigümnaasiumi ja Kutsehariduskeskuse spordiväljak Laohoone

17
Väike-Laatsi tööstusala Vohnja sillad (1 ja 2) Botaanikaaia loodusmaja Pakendite taaskasutamiskeskus Parkla Ehitus- ja sisustuskauplus Tootmishoone

14
Elamurajoon Klienditeenindus Leht- ja ümarteras Ärihoone Ahtme SEJ Riigivara võõrandamine Vasarpurusti Elektrivarustus Prügimäe tee Liitumisühendus Liitumisühendus Elamurajoon Promenaad

13
Parkla Põlvamaa piirkonna metsaparandus Valgamaa piirkonna metsaparandus Teenuse mõisa ait-kuivati Tartumaa piirkonna metsaparandus Põhimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Ahtme elektrijaama hooned Jäätmejaam Võrumaa piirkonna metsaparandus Jõgevamaa piirkonna metsaparandus Schenker AS Tartu terminal Puurmani loss Angaarid Ärihooned Tootmismaa

12
Emmaste spordihall Õppe-ja matkarada Liitumisühendus Teadussaare TP 0,4 kV liinid Liitumisühendus Saki alajaam ja Mangeni fiider 3 Taari alajaama pingeparandus Vardja alajaama fiider 4 Metsaküla bussipeatuse tänavavalgustus

11
Ärihoone Elamukvartal Õppe-büroohoone Jakobi tänav Sipsiku lasteaed Peeter Põllu monument Kuriste talu robotlaut Mäo teenindusjaama parkla ja diislitankimissaar Turboagregaat K-200-130-6M varuosad

10
"5-krooni vaate" vaateplats Kohtla-Järve tööharjutuskeskus Seafarm Kuningriigi saal Koipsi saar

7
Järvküla alajaama pingeparandus Vändra Gümnaasiumi võimla Kullerkupu alajaama õhuliin Tehnopark Haljava mõisahoone Käsielektripuurmasinad Liikva jaotusalajaama 20 kV toitekaablid Sooserva elamurajoon Puhkekeskus ja elamualad Paia ristmiku välisvalgustus Hellenurme puurkaev Veemõõtjad

6
Lasteaed Rakvere viadukti ja Bauhofi ringristmiku valgustus Elamu-ärihooned Tootmismaa kinnistu Tootmishooned Hooldusplatsid Paasvere külamaja

5
Vaida tehnopark Kaubaterminal Peatootmishoone Valguta polder Riigivara võõrandamine Orava spordiplats Abja-Paluoja linna paisjärv Noarootsi valla elamualad Käina tuuleelektrijaam Korterelamud Korterelamud Autopesula

4
Mõisavahe kvartal Äri- ja büroohoone Keemu sadam Viljandi üldhariduskoolid Automaat-titraator Küüditatute mälestusmärk Rohuaia ja Rahu tänava jalgtee Parkla Jäätmejaam Tolmumõõtur Aiandusühistud

3
Ida-Viru maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering Äri-ja tootmishooned, pereelamud T-22253 Rõõmu–Viira maantee taastusremondi omanikujärelevalve Majutushoone Masuudipump Frame A/LD17