Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Lõõla koolimaja Luubergi alajaama Veski fiider Kõrgrõhulise soojendi torustikusüsteemi spiraalid Spordirajatis Ardu lasteaed Elva-Matsi 15 kV õhuliin Tootmishoone elektrivarustus

27
Rahu ja Pargi tänavate tänavavalgustus Liitumisühendus Kobilo mõisa liitumisühendus Liitumisühendus Aida ja Põhja tänava kaablitrassi ümbertõstmine Kruusakattega tänavad Kudruküla veevarustus ja reoveekanalisatsioon Truupide rekonstrueerimine Kääpa bussipeatus Leerimaja Tee nr 2 Tallinn-Tartu-Luhamaa

26
Liitumisühendus Armatuuri vardad Elamukrundid Laululava Võru Liitva piirkonna vee- ja kanalisatsioonitorustikud Elamukrundid Elamurajoon

25
Tagaküla alajaama Uugi fiider Elamud, äri-ja tootmishooned Korterelamud Rummu alajaama fiider 1 Äri-ja tootmishooned

24
Karula Lastekodu alajaam Kooskora alajaama pingeparandus Tootmishoone

21
Männiku-Maasika kvartal Elamud Kamara lasteaed Energiaplokkide varuosad Vahipataljoni kasarmu

20
Saesaare-Valgesoo kaabelliin, Otteni mastalajaam ja kaabelliin Kaubandus-ja büroohooned Kõrveküla laululava Laululava Raasiku 0,4 kV õhuliinid Restivarbad ja rullikud Elamukvartal Veeriku linnaosa avalik mänguväljak Debris-filtri 1600 FTR TA-11 varuosad Turboagregaatide varuosad Hoonestusõigus Kinnistu müük Riigivara võõrandamine Elamukvartal Oa 10/0,4 kV alajaama piirkonna õhuliin Sika alajaama fiider 2 Elamurajoon Liitumisühendus Manniva 2 alajaama pingeparandus Liitumisühendus Valgu põhikool Äri-ja eluhoone Elamurajooni elektrivarustus Elamukrundid Hotell Viisu kanalisatsioonisüsteem Kassinurme linnus Ankurtoestiku tugiseibid Riigivara võõrandamine Laane farm

19
Elamurajoon

18
Laohoone Tartu Kunstigümnaasiumi ja Kutsehariduskeskuse spordiväljak

17
Parkla Väike-Laatsi tööstusala Ehitus- ja sisustuskauplus Põltsamaa Lossihoovis asuvad hooned Tootmishoone Botaanikaaia loodusmaja Pakendite taaskasutamiskeskus Ärihoone Vohnja sillad (1 ja 2)

14
Riigivara võõrandamine Metsküla-Härgsaare tee Prügimäe tee Klienditeenindus Liitumisühendus Ärihoone Liitumisühendus Elektrivarustus Elamurajoon Leht- ja ümarteras Elamurajoon Promenaad Vasarpurusti Ahtme SEJ

13
Puurmani loss Angaarid Ärihooned Tootmismaa Põhimaantee nr 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare Võrumaa piirkonna metsaparandus Jõgevamaa piirkonna metsaparandus Põlvamaa piirkonna metsaparandus Schenker AS Tartu terminal Teenuse mõisa ait-kuivati Jõgeva linna tänavad Jäätmejaam Ahtme elektrijaama hooned Tartumaa piirkonna metsaparandus Valgamaa piirkonna metsaparandus Parkla

12
Pikajärve fiider 4 õhuliin Liitumisühendus Teadussaare TP 0,4 kV liinid Liitumisühendus Saki alajaam ja Mangeni fiider 3 Taari alajaama pingeparandus Vardja alajaama fiider 4 Metsaküla bussipeatuse tänavavalgustus Emmaste spordihall Õppe-ja matkarada

11
Ebavere laululava Sipsiku lasteaed Õppe-büroohoone Peeter Põllu monument Ärihoone Elamukvartal Jakobi tänav Jaama-Roopa ja Võrukivi piirkonna vee- ja kanalisatsioonirajatised Kuriste talu robotlaut Mäo teenindusjaama parkla ja diislitankimissaar Kose aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustik Eesti elektrijaama peajuhtimiskilp Turboagregaat K-200-130-6M varuosad

10
Koipsi saar Seafarm Kuningriigi saal "5-krooni vaate" vaateplats Kohtla-Järve tööharjutuskeskus

8
Suurfarm

7
Järvküla alajaama pingeparandus Puhkekeskus ja elamualad Tehnopark Liikva jaotusalajaama 20 kV toitekaablid Vändra Gümnaasiumi võimla Kullerkupu alajaama õhuliin Käsielektripuurmasinad Hellenurme puurkaev Paia ristmiku välisvalgustus Haljava mõisahoone Veemõõtjad Lasteaed Päikene Sooserva elamurajoon

6
Lasteaed Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee ja Kreutzwaldi tänava ristmik Tootmismaa kinnistu Elamu-ärihooned Rakvere viadukti ja Bauhofi ringristmiku valgustus Tootmishooned Hooldusplatsid Paasvere külamaja

5
Kaubaterminal Valguta polder Peatootmishoone Vaida tehnopark Orava spordiplats Abja-Paluoja linna paisjärv Noarootsi valla elamualad Käina tuuleelektrijaam Korterelamud Korterelamud Autopesula Riigivara võõrandamine

4
Viljandi üldhariduskoolid Äri- ja büroohoone Keemu sadam Automaat-titraator Küüditatute mälestusmärk Rohuaia ja Rahu tänava jalgtee Parkla Jäätmejaam Mõisavahe kvartal Tolmumõõtur Aiandusühistud

3
Masuudipump Frame A/LD17 T-22253 Rõõmu–Viira maantee taastusremondi omanikujärelevalve Ida-Viru maakonna sotsiaalse infrastruktuuri teemaplaneering Majutushoone Äri-ja tootmishooned, pereelamud