Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliiklus Udria külaplats Laekvere lasteaia apteegimööbel Jalakäijate tunnel, kergliiklustee Torma valla teede lumetõrje Ühepereelamud Soldina külaplats Teenindushoone Vaivara külaplats

27
Liitumisühendus Elu- ja ärihooned Õru valla arengukava 2009 - 2015 Torustikud Salme üldplaneering Büroohoone Möldre alajaama Pigi fiider Valjala kirik, ringtee Hoone lammutamine Reoveepumpla liitumisühendus Vardja alajaama fiider 2 Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Liitumisühendus Depoohoone Liitumisühendus

26
Tootmishoone Laohoone Elektripaigaldis Mänguväljak Pärna-Järve 15 kV õhuliin Masinakuur Kuivati Raua tänava vee -ja kanalisatsioonitorustikud Riigimaanteede hooldustööd Autokeskus

25
Laohoone Ehitusmaterjalide müügikeskus Ühepereelamud, ärihooned Aed Narva sadamad Õppe- ja nõustamiskeskus Ahja reoveepuhasti Katlamaja Linnavara võõrandamine Paikuse valla ühisveevärk ja -kanalisatsioon

24
Üksikelamud Elva 110/15 kV alajaama mastiühendusvoolud Seltsimaja Elektripaigaldis

23
Ämari PVC hall Äri- ja tootmishooned Remniku lastelaager Varjualune-viilhall

22
PVC hall Eametsa ladude piirdeaed

20
Nõmme ja Haabersti linnaosade veemajanudsprojekt Heakorrateenus Äri- ja laohoone Jõgeva-Mustvee maantee Võhma lasteaed Käsiautopesula Rehemetsa külakeskus

19
Tennisekeskus Puna alajaama fiider 3 Büroohoone osaline ümberehitus Otepää Gümnaasiumi tööõpetuse klassi sisustus Metsa 10/0,4 kV KAJ Kivi alajaama fiider 1 Valgamaa ühiseesvoolud Üksikelamud, ärihoone Veoteenus Büroosisustus ja mööbel Jäätmevedu Jõusöödatsehh ja šahtkuivati Suitsugaaside väävlipüüdmisseadmed Logistikakeskus Ärihooned Kiirtoitlustusrestoran Smuuli ärimaja Järvamaa ja Raplamaa piirkonna metsateed Tõrva spordihoone

18
Eesti elektrijaama laadimisseadeldise nr 1 hoone Kultuurimaja Büroo-ja resoranihoone Lao pumbamaja elektriliinind Muuga Töökoja F-6 pingeparandamine J92017 Viilhallide lammutus Kõrvalmaantee nr 12118 Nõmba-Silde tee Kõrvalmaantee nr 12101 Heltermaa-Sarve-Aruküla tee Raudna AJ F2 pingeparandustööd Äri- ja teenindushooned

17
Rutja Metsanurga mü elektrivarustus Kuivajõe I elektripaigaldis Tartu tänavad Oru pargi ümbersõidutee Kohvik-baari maakaabelliin Äri-ja tootmishoone Rannametsa suvilate elektrivarustus Kutsehariduskeskuse kodumajanduse ja majutusteeninduse erialade õppebaaside sisustus Ärihoone Pereelamud Sõidukite müügikoht Väike-Maarja vald Rastla Maretaru-Uuetoa mü liitumine

16
Teatrinukkude Muuseumi mööbel Betoonliiprid Ärihoone pealeehitis Viljandi Turismiinfokeskus

13
Administratiivhoone Atsalama küla veevärk Valgustusvõrgu pingestabilisaatorid Kogudusehoone Jäätmete vedu Korterelamu Büroohoone Teraviljahoidla Äri- ja laohoone Padajõe hoiuala kalakoelmud Päinurme internaatkool Teraviljakuivati

12
Kraanade rent Äntu kalakasvatus Majandushoone Kaubandus-, teenindus- ja büroopind Veetöötlusjaam Administratiivhoone Elamu Heltermaa sadam Elamud Helikopteri maandumisplats ja tankla Elva lasteaed Murumuna Kõpu internaatkooli spordiväljak Tehvandi ekstreempark Valjala valla üldplaneering Tootmis-ja ärihoone

11
Tallinna Laste Turvakeskuse mööbel Vardi alajaama fiider 2 Sikassaare-Linna 35 kV liin Laudad Kanalisatsioonitrassid Pärnumaa KHK õppehoone Murrumetsa metsakuivendusobjekt Püssi–Aruküla 220 kV õhuliini L206 liinikoridor Ussimäe ja Piira prügilad

10
Sisemaneeži hoone Äri- ja laohooned Elamukrundid Veoteenus Lõhketraat Hüdraulikaseadmete remonditeenus Hüdraulikaseadmed Angaar Ühepereelamud Veski Lüpsilaut Harju Maleva relvahoidla Autode laoplats

9
Kaitseväe logistikakeskus Ärihoone Tamsalu valla teed ja tänavad Tornimäe fiider 2, Savikoja fiider 1 ja liitumisühendus Päraküla alajaama fiider 3 Livia mastalajaam Riigimaanteed nr 19122, 16125 ja 16126 Slipitee

6
Elektrisüsteemide käidukorraldus Pärnu Vallikraav Jägala hüdroelektrijaam Mänguväljakud Kamari koolimaja mänguväljak Kamari lasteaia mänguväljak Elamukrundid Multifunktsionaalne spordiväljak Korteriühistu Korterelamu Kalana sadamahoone

5
Töökoda Korterelamu varikatused Küttevõrgu lisavee jahutamise soojusvaheti Otepää Gümnaasiumi söökla sisustus Autopesula-kohvik Sepikoda Hotell Virtsu lasteaed Kompetentsikeskus Vooremäe randumissild

4
Infoalused Hooldekodu Korterelamu Vooremäe juurdepääsutee Tootmishoone Erivajadustega laste õppekeskus

3
Estonia teatri parkla ja sisehoov Töökoja fiider 4 Metsaküla alajaama Lauda fiider Tormi-Saare kaabelliin Tuuliku alajaama pingeparandustöö Ruunafarmi fiider 12 Kammeri kooli KAJ Lina KAJ jaotusseade

2
Kondensaatorpatarei likvideerimine Kuura sild Viru ÜJVP ladu Pirita jõeoru vaateplatvorm Narva piiripunkti eelne parkla Tehnika ja tehnoloogiamuuseum Maanteed nr 11250 ja 11251 Tootmis- ja teenindushoone Elamud Gaasitrass