Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Jalakäijate tunnel, kergliiklustee Soldina külaplats Udria külaplats Vaivara külaplats Vinni, Rakvere ja Rägavere valdade kergliiklus Teenindushoone Laekvere lasteaia apteegimööbel Ühepereelamud

27
Elu- ja ärihooned Möldre alajaama Pigi fiider Liitumisühendus Liitumisühendus Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Liitumisühendus Salme üldplaneering Depoohoone Valjala kirik, ringtee Torustikud Büroohoone Õru valla arengukava 2009 - 2015 Hoone lammutamine Reoveepumpla liitumisühendus Vardja alajaama fiider 2

26
Autokeskus Pärna-Järve 15 kV õhuliin Tootmishoone Masinakuur Laohoone Elektripaigaldis Mänguväljak Kuivati Raua tänava vee -ja kanalisatsioonitorustikud Riigimaanteede hooldustööd

25
Ehitusmaterjalide müügikeskus Laohoone Õppe- ja nõustamiskeskus Katlamaja Linnavara võõrandamine Ühepereelamud, ärihooned Aed Narva sadamad

24
Elektripaigaldis Üksikelamud Elva 110/15 kV alajaama mastiühendusvoolud Seltsimaja

23
Remniku lastelaager Äri- ja tootmishooned Varjualune-viilhall

22
PVC hall Eametsa ladude piirdeaed

20
Rehemetsa külakeskus Nõmme ja Haabersti linnaosade veemajanudsprojekt Heakorrateenus Käsiautopesula Äri- ja laohoone

19
Tõrva spordihoone Tennisekeskus Ärihooned Logistikakeskus Suitsugaaside väävlipüüdmisseadmed Smuuli ärimaja Järvamaa ja Raplamaa piirkonna metsateed Jäätmevedu Otepää Gümnaasiumi tööõpetuse klassi sisustus Büroosisustus ja mööbel Kiirtoitlustusrestoran Puna alajaama fiider 3 Büroohoone osaline ümberehitus Metsa 10/0,4 kV KAJ Kivi alajaama fiider 1 Valgamaa ühiseesvoolud Üksikelamud, ärihoone Veoteenus

18
Büroo-ja resoranihoone Äri- ja teenindushooned Kultuurimaja Eesti elektrijaama laadimisseadeldise nr 1 hoone Raudna AJ F2 pingeparandustööd Muuga Töökoja F-6 pingeparandamine J92017 Viilhallide lammutus Kõrvalmaantee nr 12118 Nõmba-Silde tee Kõrvalmaantee nr 12101 Heltermaa-Sarve-Aruküla tee

17
Pereelamud Äri-ja tootmishoone Tartu tänavad Rannametsa suvilate elektrivarustus Väike-Maarja vald Rastla Maretaru-Uuetoa mü liitumine Kohvik-baari maakaabelliin Ärihoone Kuivajõe I elektripaigaldis

16
Ärihoone pealeehitis Teatrinukkude Muuseumi mööbel Viljandi Turismiinfokeskus Betoonliiprid

13
Päinurme internaatkool Atsalama küla veevärk Valgustusvõrgu pingestabilisaatorid Kogudusehoone Korterelamu Teraviljahoidla Büroohoone Äri- ja laohoone Administratiivhoone Teraviljakuivati Padajõe hoiuala kalakoelmud

12
Heltermaa sadam Elva lasteaed Murumuna Administratiivhoone Äntu kalakasvatus Elamud Elamu Tootmis-ja ärihoone Tehvandi ekstreempark Valjala valla üldplaneering Helikopteri maandumisplats ja tankla Kõpu internaatkooli spordiväljak Kraanade rent Majandushoone Kaubandus-, teenindus- ja büroopind Veetöötlusjaam

11
Kanalisatsioonitrassid Ussimäe ja Piira prügilad Murrumetsa metsakuivendusobjekt Laudad Pärnumaa KHK õppehoone Püssi–Aruküla 220 kV õhuliini L206 liinikoridor Tallinna Laste Turvakeskuse mööbel Vardi alajaama fiider 2 Sikassaare-Linna 35 kV liin

10
Autode laoplats Hüdraulikaseadmed Harju Maleva relvahoidla Veski Angaar Sisemaneeži hoone Lüpsilaut Äri- ja laohooned Elamukrundid Veoteenus Lõhketraat Hüdraulikaseadmete remonditeenus

9
Livia mastalajaam Tornimäe fiider 2, Savikoja fiider 1 ja liitumisühendus Riigimaanteed nr 19122, 16125 ja 16126 Slipitee Päraküla alajaama fiider 3

6
Korteriühistu Pärnu Vallikraav Jägala hüdroelektrijaam Kamari koolimaja mänguväljak Korterelamu Elamukrundid Kalana sadamahoone Elektrisüsteemide käidukorraldus Kamari lasteaia mänguväljak Multifunktsionaalne spordiväljak

5
Virtsu lasteaed Sepikoda Autopesula-kohvik Vooremäe randumissild Kompetentsikeskus Otepää Gümnaasiumi söökla sisustus Töökoda Korterelamu varikatused Küttevõrgu lisavee jahutamise soojusvaheti

4
Vooremäe juurdepääsutee Erivajadustega laste õppekeskus Infoalused Hooldekodu Korterelamu

3
Ruunafarmi fiider 12 Lina KAJ jaotusseade Kammeri kooli KAJ Estonia teatri parkla ja sisehoov Töökoja fiider 4 Metsaküla alajaama Lauda fiider Tormi-Saare kaabelliin Tuuliku alajaama pingeparandustöö

2
Pirita jõeoru vaateplatvorm Maanteed nr 11250 ja 11251 Kondensaatorpatarei likvideerimine Elamud Narva piiripunkti eelne parkla Tehnika ja tehnoloogiamuuseum Kuura sild Tootmis- ja teenindushoone Gaasitrass