Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Muuga sadeveekanalisatsioon Rimi supermarket Elamurajoon Äri- ja tootmishoone Elamud Säästumarket Arvutite hooldus Kinnistu Mänguväljak Loodusõppeklass Torustikud Lõhmuse kruusakarjäär Pühalepa valla keskosa Levala alajaama fiider 1 Kõrsa alajaama fiider 3

28
Laguja prügila Suusamajad Varjualune Eakate hooldekodu Elektrisüsteem Kanalisatsioonitorustik Aste rulapark Kanalisatsioonitorustik Äri-ja tootmishooned Detailplaneering Büroohoone

27
Käsitöömaja Suuresilla sild Pastoraadihoone Sigala lammutamine Lasteaed Mesimumm Rannu valla arengukava Liitumisühendus Alajaam nr 50 Suitsugaaside pesur Pärnu lasteküla

26
Keila piirkonna riigimaanteed Mängu-ja spordiväljak Käina kirik Pulmamaja-muuseum Nõgiaru külakeskus Äri- ja tootmishooned Liitumisühendus Küttepuude transport Liini ümberehitus Rägavere Rahva Maja Nõrkvoolusüsteemide tehnohooldus Tuksi spordibaas

25
Toitlustushoone ja elamud Loo kaugküte Bürooruumiga laohoone Tervise- ja taastusravikeskus Paidra järveäärsed kinnistud Elamukrundid Elektrijaama 110/35/10/6 kV alajaama trafo Tapa valla välisvalgustus Kõnnu alajaam

22
Välisterritooriumide korrashoid Saida alajaama Keskuse fiider Laudakompleks Moodulmajade kompleks Liitumisühendus Kristiine Sotsiaalkeskus Tootmishoone

21
Rahvamaja Autopesula Mäe-Suhka tuletõrjedepoo Jahtklubi Mänguväljak Äri- ja eluhoone Rahvamaja Autopesula Uhametsa, Turna, Kõnnu ja Järvselja metsakuivendused Motell Jõhvi kohtuhoone

20
Elamud Spordiväljak Kuivati Katselaborite töökoda Vanaküla karjäärivälja mäeeraldised Liitumisühendus Kajaka alajaama fiider 1 Vee-,kanalisatsiooni-ja sajuvee torustikud Loksa linna ranna-ala Äri- ja elamuhoone Tehnohoone Metsataimede pakendamise plastikkotid Aiandi I alajaama piirkond Puhkemaja Vääna Ratsakeskus Ärihoone Elamurajoon

19
Muuseum Palometsa-Umbsaare tee Mõrgi lauda tee Parksepa-Joosu tee Tehnika tänav Lauda lammutamine Mahtra seltsimaja Tiigid Liikluskorraldusvahendid Puhkekeskus Mustvee kultuurikeskuse mööbel ja sisustus Tartu Maratoni mälestusmärk Detailplaneering Kalina turbamaardla

18
Mänguväljak Elamurajoon Seltsimaja Elektrivarustus Orumäe fiider 3 Liitumisühendus Tammiku alajaama pingeprobleem Jüri alajaama Keskuse fiider Atla ja Roopa sadamad

15
Hoone VÜKK kontoritehnika Järvekalda tee Linnaraamatukogu, 3 äri- ja eluhoonet

14
Iisaku Kaupluse alajaama fiider 2 Liitumisühendus Põlva bussijaam Vaila sild Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Remondi- ja mehaanikatöökoda Äri- ja tootmishooned

13
Loodusspaa Liitumisühendus Mõisanurme alajaama fiider 3 Sarapuu alajaama fiider 3 Kärekonna tee Liitumisühendus Külalistemaja, kohvik Tartu Maarja kiriku hoone ja lasteaed Pärnu merenduskeskus Tootmis-ja laohoone EXPO 2010 Eesti paviljon Hooldekodu Lasteaiahoone Büroo- ja eluhoone Puidutööstuse hoone Kaarhall Kiek in de Kök

12
Sulgpallihall Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Mäo ja Tartu vaheline lõik Kaubanduspind Rakvere Reaalgümnaasiumi garderoobikapid Korterelamud Kaopalu kruusakarjäär Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus

11
Koolitus-õppehoone Suvilakrundid Keressaare turbamaardla Elamud Kilgimetsa alajaama fiider 2 Elektrivarustus Elektripaigaldis Mööbel Puhke-ja virgestusmaad Ridaelamu Elva tennisehall Hotell-restoran Talukompleks

8
Mänguväljak Kauplus

7
Hausma-Linnumäe puhkeala Sotsiaalmaja ja perearstikeskus Türi toimetulekukooli õpilaskodu Oru linnaosa üldplaneering Õppesõidurada Lõuna Politseiprefektuuri hoone Raasiku Elektri võimla Elamukrundid Ärihooned Nihatu alajaama Labo fiider Oja alajaama piirkonna pingeparandus Elva-Nõo 15 kV maakaabelliin Liitumisühendus Projekteerimistööd

6
Oruoja elamukrundid Järvere park Keila valla veepumplad Liitumisühendus Liitumisühendus Iisaku 10 kV kaabelliin Energiapuidu hakkimine ja hakkpuidu vedu

5
Õlitehas Tamsalu jalakäijate ülekäigutunnel ja reisiplatvormid Valjala valla tervisekeskus Spordi- ja vabaajakeskus Elektrivarustus Rõngu alajaama 10 kV pingetrafod Pere keskus

4
Soodevahe tööstuspark Kiviõli poolkoksi- ja tuhamäed Väikeelamud Uisuhall Teed ja platsid Liitumisühendus Palupera 15/10 kV vahealajaam Veriora valla üldplaneering