Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Säästumarket Elamurajoon Äri- ja tootmishoone Muuga sadeveekanalisatsioon Rimi supermarket Elamud Arvutite hooldus Mänguväljak Loodusõppeklass Torustikud Pühalepa valla keskosa Levala alajaama fiider 1 Kõrsa alajaama fiider 3

28
Laguja prügila Suusamajad Äri-ja tootmishooned Varjualune Eakate hooldekodu Elektrisüsteem Kanalisatsioonitorustik Aste rulapark Detailplaneering Büroohoone

27
Suuresilla sild Käsitöömaja Sigala lammutamine Lasteaed Mesimumm Rannu valla arengukava Liitumisühendus Alajaam nr 50 Suitsugaaside pesur

26
Käina kirik Mängu-ja spordiväljak Keila piirkonna riigimaanteed Pulmamaja-muuseum Nõgiaru külakeskus Äri- ja tootmishooned Liitumisühendus Küttepuude transport Liini ümberehitus Rägavere Rahva Maja Nõrkvoolusüsteemide tehnohooldus Tuksi spordibaas

25
Toitlustushoone ja elamud Loo kaugküte Bürooruumiga laohoone Tervise- ja taastusravikeskus Paidra järveäärsed kinnistud Elamukrundid Elektrijaama 110/35/10/6 kV alajaama trafo Tapa valla välisvalgustus Kõnnu alajaam

22
Välisterritooriumide korrashoid Tootmishoone Saida alajaama Keskuse fiider Laudakompleks Liitumisühendus

21
Rahvamaja Motell Uhametsa, Turna, Kõnnu ja Järvselja metsakuivendused Autopesula Mäe-Suhka tuletõrjedepoo Jahtklubi Äri- ja eluhoone Rahvamaja Autopesula

20
Vääna Ratsakeskus Loksa linna ranna-ala Elamud Puhkemaja Elamurajoon Aiandi I alajaama piirkond Spordiväljak Kuivati Katselaborite töökoda Vanaküla karjäärivälja mäeeraldised Liitumisühendus Kajaka alajaama fiider 1 Vee-,kanalisatsiooni-ja sajuvee torustikud Äri- ja elamuhoone Tehnohoone Metsataimede pakendamise plastikkotid

19
Mahtra seltsimaja Detailplaneering Mustvee kultuurikeskuse mööbel ja sisustus Kalina turbamaardla Tartu Maratoni mälestusmärk Muuseum Mõrgi lauda tee Parksepa-Joosu tee Tehnika tänav Lauda lammutamine Tiigid Puhkekeskus

18
Atla ja Roopa sadamad Mänguväljak Elamurajoon Seltsimaja Elektrivarustus Orumäe fiider 3 Liitumisühendus Tammiku alajaama pingeprobleem Jüri alajaama Keskuse fiider

15
Järvekalda tee Linnaraamatukogu, 3 äri- ja eluhoonet Hoone VÜKK kontoritehnika

14
Remondi- ja mehaanikatöökoda Äri- ja tootmishooned Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Iisaku Kaupluse alajaama fiider 2 Liitumisühendus Vaila sild

13
Kiek in de Kök Tartu Maarja kiriku hoone ja lasteaed Tootmis-ja laohoone Büroo- ja eluhoone Lasteaiahoone EXPO 2010 Eesti paviljon Pärnu merenduskeskus Hooldekodu Puidutööstuse hoone Loodusspaa Liitumisühendus Mõisanurme alajaama fiider 3 Sarapuu alajaama fiider 3 Kärekonna tee Liitumisühendus Külalistemaja, kohvik

12
Rakvere Reaalgümnaasiumi garderoobikapid Kaubanduspind Korterelamud Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Mäo ja Tartu vaheline lõik Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Sulgpallihall

11
Koolitus-õppehoone Keressaare turbamaardla Elamud Kilgimetsa alajaama fiider 2 Elektrivarustus Elektripaigaldis Mööbel Puhke-ja virgestusmaad Ridaelamu Elva tennisehall Hotell-restoran Talukompleks

8
Kauplus

7
Türi toimetulekukooli õpilaskodu Elamukrundid Õppesõidurada Raasiku Elektri võimla Ärihooned Nihatu alajaama Labo fiider Oja alajaama piirkonna pingeparandus Elva-Nõo 15 kV maakaabelliin Liitumisühendus Projekteerimistööd

6
Oruoja elamukrundid Järvere park Keila valla veepumplad Liitumisühendus Liitumisühendus Iisaku 10 kV kaabelliin Energiapuidu hakkimine ja hakkpuidu vedu

5
Valjala valla tervisekeskus Tamsalu jalakäijate ülekäigutunnel ja reisiplatvormid Õlitehas Spordi- ja vabaajakeskus Elektrivarustus Rõngu alajaama 10 kV pingetrafod Pere keskus

4
Väikeelamud Kiviõli poolkoksi- ja tuhamäed Uisuhall Veriora valla üldplaneering Soodevahe tööstuspark Teed ja platsid Liitumisühendus Palupera 15/10 kV vahealajaam