OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Kanalisatsioonitorustik Puhkekeskus Turismi- ja eluhooned Imastu Koolkodu Sompa ja Kukruse kaugküttetrassid Selli II ja Suuresöödi 2 kruusakarjäärid

29
Peatõstekonveieri ajamid Allmaaraudtee materjalid Pakri MKA Puidu ladestusplats Transpordi juurdepääs Raudteebetoonsild Jõõpre kirik Maantee nr 8 Tallinn-Paldiski Sissevoolu- ja väljatõmbeventilatsiooni süsteem

28
Ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemid Välistrepi remonttööd Büroohoone Köögi eritellimusmööbel ja kodumasinad Keskpinge kaabel Mäetööstusmaa Veemajanduskavad ÜVK süsteemid Hüdraulised võrgumasinad

27
Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Padise valla arengukava Vaksali park Kergliiklustee Kinnistute kanalisatsioonitorustik Tankla Pumbad

26
Kaugjuhitavad koormuslahklülitid Pärna 35/15 kV alajaam Riisipere viadukt Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee Riigimaantee nr 10 Risti - Virtsu - Kuivastu - Kuressaare Tootmishoone Kirde-Eesti piirkonna loodushoiuobjektid Puhke-, spordi- ja rekreatsiooniala Autoteenindushoone Elamurajoon Kesk-Eesti piirkonna loodushoiuobjektid Tallinna piirkonna loodushoiuobjektid Ärihoone ja parkimismaja Korterelamu Polikliinik Endine Põlva KEK-i territoorium Linnavara kindlustamine Reoveepuhasti

23
Palade loodushariduskeskus Aknakatted Kergliiklustee Kaitsekorralduskavad Kernu Rahvamaja, Turba Gümnaasium, Kehtna Põhikool Kreutzwaldi park Puhkekohad Kanalisatsioonitorustik Riigimetsa Majandamise Keskuse peakontor Maanteevalgustus

22
Muuga sadama raudteeoperatsioonide hoone Haljala paistiik Tootmishoone Keila Bauhof Elistvere väliõppeklassi ja õueala Sõmerpalu veetorustikud ja veehaarded Õhuliinide koridoride hooldustööd Elektrivõrgu liitumine ja 15 kV fiidri haruliin Tipu 15 kV haruliin Koeru Keskkooli õpilaskodu Mäo ristmik Hudsoni sild

21
Rekostrueerimistööde omanikujärelevalve Maaparandussüsteem Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli õpilaskodud Turna-Kiiloja tee Maantee 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi Tallinna ringtee Turbahoidla Loodushoiuobjektid Luhamaa külaplats Magistraaltorustik Keskkonnahariduse bussi sisemus

20
Lasteaedade ventilatsioonitööd Kalakasvatustiigid, turismikompleks. Soojustorustik Äri- ja tootmishoone Sademevee kanalisatsioon 110 kV õhuliin Maanteelõigud Riigimaantee nr 24160 Loodi - Nõmme km 0,534 – 2,600 Riigimaantee nr 24227 Viru-Nigula valla veemajandusprojekt

19
Kuressaare piirivalvekordon Kuusalu Rahvamaja Kaitsekorralduskavad Korterelamu

16
Utmisjaoskonna valgustusvõrk Energiakatla õhukäik Veemahuti kattekonstruktsioon Tootmis-ja büroohoone Äri- ja tootmishoned Kanalisatsioonikollektor Elamud Ektrijaama katla TP-17 seadmed Puurkaev-pumpla, veetorustik Kanalisatsioonitorustik Rahvuspargid Müratõkkesein Seli maanteesild

15
Oru valla perearsti vastuvõturuum Saaremaa puhkeala Hiiumaa puhkeala Kauplusehoone Virtsu sadama kai nr 4 Savijussi tee Leinasoo turbamaardla Soojustustööde omanikujärelevalve Paistu sotsiaal- ja tervisekeskus Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni kontor Torustikud

14
Küttesüsteemi ehituse omanikujärelevalve Lasteaia mööbel Vee- ja kanalistsioonitorustikud Maxima kaubanduskeskus Kaubanduskeskus, tankla ja bussiterminal Elektriautode laadimispunktid Elektrikäidu teenus Nähtavussektorite puhastustööd

13
Liiklusmärkide paigaldus Männikvälja liivakarjäär Lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenus Lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenus Lageraie ja raadamise raie- ja kokkuveoteenus Särevere lasteaed Jõhvi valla hallatavad asutused Elamurajoon

12
Elamud Kauplus Elamud Puhkekompleks Sajuveetrass Kliinikumi hoonete ümbrus

9
Suruõhuseadmed Toitlustusteeninduse õpperuumide sisseseade Erimööbel Puhastusõpetuse õpperuumide sisseseade Hoolduspuhastuse ja heakorratööd Elamurajoon Tennisekeskus Jäätmete käitlus ja vedu Kasvatusväljakud Kaubanduskeskus Peipsi, Pihkva, Lämmijärve, Saadjärve ja Veskijärve järved Triigi spordihoone, Simuna Kool ja Väike-Maarja Hoolekande- ja Tervisekeskus Restu paisjärv Maanteevalgustus Metsapoole võimla

8
Jaotuskilbid Katla alajaama 10 kV jaotusseade Juurdepääsutee Karjaaiad Turbasilla kaarsild Riigimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Keskpingelülitid

7
Haapsalu Sanatoorne Internaatkool Mõedaku spordibaas Korterelamu Valga komando Fotokordistid Halliste kergliiklustee Puhkekompleks

6
Rakvere linnuse ekspositsiooni tarvikud Kaupluse mööbel Kohviku ja välisterassi mööbel Naissaare LP Infokeskus Ahju ehitamine RMK Kärdla kontor Politsei- ja päästeameti ühishoone Võhma ja Mustjala liinitrass Ahtme 35/6 kV alajaam Tuuleenergeetika teemaplaneering Kauplusehoone Taastusravi ja psühhiaatriakorpus

5
Soojusenergia Tootmishoone Kergliiklustee

2
Palupera mõisapark Automaatne tuletõrjesignalisatsioon Natura 2000 inventuurid

1
Parkide hooldusteenused Kardinad Kaitsekorralduskavad ja alusuuringud Jõgeva kohtu- ja politseihoone Puhkeala Korterelamud Kämpingud Tootmishooned Kultuuri- ja noortekeskuse spordihoone Metallitöötluspingid Valga Valmidusüksus Tootmishoone