OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Sulbi I 10/0,4kV alajaama 0,4kV fiider Oiu-Kalmetu võrk Saueaugu paisjärv Maantee nr 11110 Nehatu-Loo-Lagedi Lindakivi Kultuurikeskuse huviringide maja

28
Spordi-ja mänguväljak, puhkeala hooned Vastsemõisa sild Jaama tänav Nurme turbatootmisala Haljala aleviku ühisveevärk ja kanalisatsioon Põhjaranniku tervisekeskus Tootmis- ja büroohoone Riigimaantee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla Järve küla puhkeala Korterelamu Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustikud Omanikujärelevalve

27
Ärihooned Lelle Kultuurikeskus Teenindushoone Lasteaedade mänguväljakud Edise metsapark Halliste vallamaja Gaaskustutussüsteemid

26
Keskkonnahariduskeskus Enefit-280 seadme toodete kulu mõõturite Kurgja pais Vagunitõukurite reduktorid Vagunitõukuri rattapaarid Hüdrauliline võti Moodulsoojak Hüdraulilise teleskoopkraanaga ratasbuldooserid Laadurekskavaator Kalda tänav Puhkemajad

25
Kanalisatsioonisüsteem ja reoveepuhasti Matkatee lõkkekohad Lõuna sihtmärgiala ja Pala laskeväli Tootmishooned Pereelamud Polli-Allaste tee Ärihoone Avinurme elulaadikeskus Värska-Petseri ühendusteed Tehnokeskus Elamud Tööstuspark Äri- tootmishooned Kergliiklustee Puurkaevu pumpla

22
Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Riigi kõrvalmaantee nr 11152 Kirdalu-Kiisa Sajuveekanalisatsioon Uste valmistamine

21
Voltveti mõisapargi paviljon, piirdeaed Automaatika- ja mõõtmise tarvikud Teede pindamine ja remont Metsaküla bussipaviljon Kulla veevõtukoht Lepaküla bussipeatus Leevaku sild Kivioja, Vänastu-Piiri ja Ruusa maaparandussüsteemid Waldorfkeskus Äri- ja büroohoone Navigator Tori kooli bussipeatused

20
Kilingi-Nõmme-Kiisa maantee Rekreatsiooniala Korterelamu Lõuna-Keila tööstuspiirkond Ärihooned Riigimaanteede põrkepiirded

19
Koristusteenus Lasteaed Rõuge aleviku riigimaanteed Varstu Kultuurimaja Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Harju- ja Raplamaa tugimaanteed Mereväebaasi kasarmu Kadrina-Hulja kergliiklustee Maantee nr 11401 Laagri–Harku Pärnu läänepoolne ümbersõit Videovalve Lasila kruusamaardla

18
Kombiahi Ühislaut Külakeskus Hakkepuit Merimetsa tänav Allee ja Pargi tänav Elamud Kaablikinnitused

15
Haanja looduspark Riguldi mõis

14
Eesti Energia klienditeenindusbüroo Lauka 35/10 kV alajaam Elektriautode laadimispunkt Kütuseetteande seadmete reduktorid Kõo reoveepuhasti Kõrveküla lasteaed Tiigid Keskkonnaameti Palmse kontor Lääne-Viru rakenduskõrgkooli ühiselamu nr 2 Lääne-Viru rakenduskõrgkooli ühiselamu nr 1 Soojusmagistraal Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodu Sandvik karjääritehnika Kohtla-Järve Rahvapargi Pargi järv Flokulant

13
Liikluskorraldusvahendid Krootuse mõisapark Gümnaasiumite ja lasteaedade soojustustööd Kohtla-Järve Ühisgümnaasium ja Kohtla-Järve Vanurite hooldekodu Tavajäätmeprügilad Lao-ja kontorihoone Äri-ja tootmishoone 330 kV trafo Tuule tee Sütemetsa tee Pärnjõe koolimaja ruumid

12
Meremetsa elamuala teed Lihula tänavad Garaaž Vara valla haljasalad Metsakaitselised tööd Sõrestike demontaaž Sinimäe aleviku kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ehitusjärelevalve Toitlustushoone Kilingi-Nõmme veetöötlusjaam

11
Pärna alajaam Elva alajaam Rikandi talu veevarustus Muinaspaat Ahtme skatepark Suure-Jaani vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Videovalvesüsteem Ärihooned Kärdla lasteaed Farmikompleks Ettevõtluserialade õppebaas

10
Ühisveevoolud

8
Vana-Vigala TTK ühiselamu nr 3 Mahutimõõtesüsteemid Kergliiklustee

7
Eralasteaed Lennukite hoolduskompleksi parkla ja jalakäijate sild Äri -ja tootmishooned Tallinna Lasteaed Sinilill Märjamaa komando Lasteaed Side- ja arvutivõrgu kaablid Liinikoridoride hooldustööd Liinikoridoride hooldustööd Veevarustussüsteemi akumulaatorpaagi sisepind Pälsoni-Emumäe-Laagri kaevetööd Valgustussüsteem Kildu Põhikool Vara lasteaed/ vallamaja/ noortekeskus/ raamatukogu Palade lasteaed Liiklusregistri Jõhvi ja Paide büroohooned Jahutusseadmete hooldustööd Tipu 15 kV haruliin

6
Maa-ameti Tartu büroohoone Korterelamud Palliväljakud Kunda linna muuseum Nõva puhkeala Tammeõue elamurajoon Korterelamu parkla

5
Puurkaevpumpla, veetorustikud Välisuksed Kahesüsteemsed boilerid Mänguväljak Tehas Korterelamu Korterelamu Tehnoloogiline testhoone Tänavate tolmuvaba kate Riia-N. Lunini ristmiku ülekäigurada Kaugseire spektromeeter Pikkrööpa kinnitamine Majutus-toitlustushoone Prangli loodusmuuseum Ärihoone Televisiooniülekandesüsteem Lasteaed Meelespea lisarühmad Autopesula

4
Päevakeskus Jõhvi-Vasknarva maantee Paberivabriku laoplatsid Haigla operatsioonisaal Räpina kortermajad Kalatöötlemishoone Külastuskeskus Remondikanalid

2
Kogudusehoone

1
Koristus- ja puhastusteenus Tulekustutuspumpla imitorustikud Latiku F2 seadmed ja materjalid Riigimaantee nr 16109 Saanika - Martna Latiku F2 kaablitrass Ühendlao varustusraudtee valgustus Tänavavalgustusliinid Paneelelamu