Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Jääkreostus Vahtra Loomekeskus RMK Põlvamaa teed Elamu- ja ärihoone

28
Maagaasi D-kategooria torustik Suvemajad Rõuge mõisapark Vanatrassi tee Soevariku tee ja Soevariku vahetee Suure-Kõpu mõisapark Sakraalhoone Väikeelamud Õppehoone

27
Tootmis- ja ärihooned Risti reoveepuhasti, vee-ja kanalisatsioonitorustikud Väikeinventar Tehvandi Spordikeskuse peahoone Lahmuse kooli Mõisahoone Kinnisvaramessi MIPIM 2013 Narva-Jõesuu vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Aidu lasketiir Kütivälja karjäär Hüdroelektrijaam Tõnu-Veski kinnistu Joogiveevarustus

21
Amortiseerunud vedelgaasimahutid Pärnu Maksimarket Kõltsu MÜ 10 kV õhuliin Korterelamud Katlamaja Elamu Turvateenused,valve– ja tulekahjusignalisatsioonisüsteem

20
Olmekanalisatsioon Kärdla kordoni katlamaja Sisevee-; kanalisatsiooni- ja elektrivõrkude, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide hooldus Puurimistööd Värava vahetus Pump Ekskavaator-laadur Küttepuud Tootmishoone Spordiväljak Noortekeskus

19
Lasteaed Päkapikk mänguväljak Kõrbjärve puhkeala Sinimäe kanalisatsioonivõrk Sompa linnaosa katlamaja Panorama City Vooreküla-Puskaru rajatised Enefit 280 kustutussüsteemide ja suitsuluukide hooldus Alumiiniumjuhtmed Biokütuse katlamaja Korterelamu MWC 2013 messistend

18
Lilleistikud Büroohoone Magistraal -ja soojustrassid Korterelamud

17
Elamukvartal Äri/tootmishooned Äri/tootmishooned Tootmis- ja kontorihoone Tartu ja Võru käidupiirkondade 10/0,4 kV alajaamade ümbrus Üldkasutatavad terastrossid Liiklusinfosüsteemid Lõhkeainematerjali ladu Elamu- ja ärihooned Koguduse hoone Õppelaborid Kaitseväe teeninduslinnakud

14
Lukuga kett Mobiilne tankla Kaubavaguni alusvankri valudetailid

13
110 kV jõutrafod Tehnopark Tänavavalgustus Tehnovõrgud ja - rajatised Kalastajate väikesadam Logistikakeskus Äri-ja eluhoone Vahastu rahvamaja Hiiu maakonna mereala

12
Veetorn Liiv Väikevahendite varuosade ja remonditeenus Onga Jõgi Pereelamud Multimeediaprojektorid

11
Ruhnu küla elamuehitusala Linnavalitsuse hoone Järve-Endla kaablelliin Rapla haigla hooldusraviüksus Suigu Seltsimaja Alajõe T32 Jõhvi-Vasknarva maantee Rausvere-Kuremäe lõik Tallinn-Narva-Sillamäe Keeni katlamaja

10
Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mõisa park Jäätmehoidlamaa kinnistud Olmejäätmete, kartongi, paberi, klaasi ja kile väljavedu Serverikapid

7
Välisvalgustus Ääsmäe ja Jüri bensiinijaama ristmikud

6
Viimsi – Randvere raudteeületuskoht Segaolmejäätmete ning paber- ja kartongjäätmete kogumine ja vedu Turvateenused Korterelamu

5
Liinikoridoride laiendamine

4
Turvateenused Õhuliin L179 Keila-Paldiski Õhuliin L063 Võsu-Loksa Kiili alevi keskus

3
Võsu reoveepuhasti Umbusi jõgi Tupenurme- Nõmmküla Mineraalveetehas Regionaalhaigla hooned Nurme peakraav