OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Teekatted Pääsküla jõgi Tõstamaa (PÜ-79)

29
Okaspuupalgid Sakraalehitis Territooriumi hooldustööd Söökla Vana vundament Ülekäiguradade valgustus Sademevee kanalisatsioon Mineraalväetiste tehas Hooldekodu Puhkehooned Rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve Tootmishooned Teenindushoone Järvekalda alajaam Laboriseadmed ja -tarvikud Puurimisseade Kohtla-Järve linna hallatavad asutused Veevarustus ja kanalisatsioon Uus tee Survekanalisatsiooni torustik Mereala ruumiline planeerimine G. H. Schüdlöffeli tee Teekatte märgistustööd Lasteaedade mängualad

26
Kreutzwaldi tänav Põllumajandushooned Arvutivõrgu seadmed Rööpad Habermani pump Äripinnaga korterelamu Kohila valla ülekäigurajad

25
Puurkaevud Ehte Humanitaargümnaasium Kaubanduskeskus Soo tänav Kaugküttevõrk Riigimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru Äriruumidega korterelamu Katelagregaatide kraapketid Tsentraalveeautomaat Parkla ja puhkeala Saunamuuseum Madsa spordibaasi ehitusjärelevalve

24
Kergliiklustee Tammsaare lasteaed Tapri tänav Roomassaare jahisadam Maiste-Päri ja Ramsi-Heimtali kergliiklusteed Muruplatside niitmine Elamud Rõuge C1T vana jõutrafo Veevarustussüsteem

23
Õhutorustik Vedelgaasi mahuti ja tankimisseade Imavere lasteaed Mõmmi Postimaja plats Äri- ja eluhoone Graanulitehas, elektri- ja soojuskoostootmisjaam Lasva valla üldplaneering Mäe - Lehtla kaablitrass HART infotehnoloogiakapp Invertermoodulite varuosad Valga-Petseri jaamavahe raudbetoonsild

22
Elu- ja ärikvartal Teenindusköök Maanteed 11180 ja 11174, 11198 Logistikakeskus Mikrolaine-hüdrotermiline ahi ja lisaseadmed Tänavavalgustus Tartu Teaduspargi hoone Raudteeületuskohad ja toppimistööd Ajutised välikäimlad

19
Korterelamu Supelrand Elu-ja ärihooned Teekattemärgistus ja liikluskorraldusvahendid Hullo rand Elektrijaama veepaagi sisemine kaitsekate Gaasikustutussüsteem Kuperjanovi Lahingukool Elukestva Õppe keskus Tallinna lasteaedade tulekahjusignalisatsioonid Elamud ja rajatised

18
Maheviljakeskus Riigimaanteed nr 12126, 12138 Mooduldiivan Käärdi katlamaja Käärdi katlamaja ehitusjärelevalve Raudbetoonmastid L157 ja L157A isolatsioon ja linnutõkked Korterelamu Orava küla heit- ja sademevee käitlus Traktoriteenus

17
Kaablitrass Ehitus- ja kontoritarbed Petseri tänav Ehitustööde omanikujärelevalve Nõlvaku elamukvartal Audru lasteaed Vikerkaar Muuga sadama raudteeoperatsioonide hoone

16
Jalgtee Mänguväljak Reoveepuhasti ja veetöötlusjaam Tootmishoone Viru tänav Sõmerpalu kergliiklustee Luhamaa väetisekuur Kortermajade maasoojuspumbasüsteem Valgustid, kilbid ja tugipostid Teed ja territooriumid

15
Õppus „Kevadtorm 2013“ Tootmishoone Pürolüüsisüsteemi sõlmed Valga-Petseri jaamavahe metallsild Veearvestid Seadmete vahetus

12
Hooldusplatvormide, talakraanade monteerimine, lõdvikute asendamine Eesti Elektrijaama reoveepuhasti hoone Omatarbetrafo Korterelamu Väliskoristusteenus Ala-Rõuge ja Palamuse sild Korterelamu Ärihoone Jäätmevedu

11
Kohtla-Järve haridusasutused Kose ökoküla Kortermajade maasoojuspumbasüsteem Silohoidla Kaabel Veetorustik Eesti Lipu Keskus Imara-Tabina liivamaardla

10
Lahmuse Mõisakooli park Sürgavere park Praaga kanal Lääne-Viru maakonna teed Jämejala ristmik Ahtme keskuse äri- ja ühiskondlikud hooned, Metsapargi maaüksus Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Kärsa sild Haagised Tapa Arenduskoda

9
Tartu krematoorium Jalgtee Taebla-Kullamaa maantee Põhimaantee 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Kaablitrass Kaablitrass Kaablitrass Kaablitrass Hiiu 6 kV alajaam Kondensaatori remonttööd Reservaurukatla ekraantorud Sademeveetorustik Rulapark Büroohoone Rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

8
Korterelamu Paldiski lõunasadam Äri-ja tootmishooned, elamud Sotsiaalmaja Heina tänav Elamud Korterelamu Korterelamu Korterelamu Mööbel

5
Imsi turbatootmisala Ärihoone Märjamaa Sotsiaalkeskus Mehhatroonika seadmed Teleskoop- poomtõstuk Rõstla dolokivimaardla Ristmik ja maa-ala

4
Restoran-kohvik Riigimaantee nr 21143 Võlupe – Pärsama Maantee nr. 11330 ja 11114 Roostevaba- ja vasktorud Tsehhimööbel Elektrikaubad Konditsioneerid Riisselja metsandik

3
Videovalve seadmed Maanteesillad Audru mõisapark Õhuseirejaam Eesti Elektrijaama olemasolevad konstruktsioonid Kütusepunkrid Alajaama telemehaanikaseadmed Viljandi Lennukitehase Avatud Noortekeskus

2
Reoveepuhasti mudapress Filterseade Büroomööbel Soojuspumbasüsteem Korterelamu Äri- ja tootmishooned, elamu Pereelamud, äri- ja tootmishooned Krüüdneri liivamaardla Hotell Tänavavalgustus Riigimaantee nr 19220, riigimaantee nr 19305, riigimaantee nr 19334 Maantee nr 13 Jägala – Käravete Sindi alajaama piirdeaed Tusti-Muhu 10 kV kaabelliin Valgeranna sild Büroohoone

1
Hiiumaa Ametikooli õpilaskodu Saku valla puurkaevpumplad Sulu sild Varustus Ühiselamud Jalg- ja jalgrattatee Suureoja sild Seli asum Vasarpurustid Kaablid ja juhtmed Vahtra tänav