OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kett Voolujuhid Lüpsifarm Puude hooldus ja raie Äkkeküla lastemänguväljak Järsi kuivati

30
Omatarbetrafo 21T 6kV Vahelduvvoolu mootorid Terviserada Küttepuud Mobiilsidemast Keskpingekaablid Elamurajoon

29
EEJ katel 2K-A Remonditöökoda Eramud Tankla Nissi valla ühisveevärk ja kanalisatsioon Ecobuild 2013; Mobile World Congress 2014 Lääne-Saaremaa mõisapargid Audru valla tuuleenergeetika Metanooli dosaatorpubad ja vooluhulgamõõtjad Veetorustik

28
Kaitselüliti Hobilennuväli Elamupiirkond Vee- ja sademeveetorustik Tootmishoone Tootmishoone

27
Projekteerimishange Tootmis- ja ärihooned Korterelamud Ärihoone Parkla Alumiiniumjuhe Pingetrafod Väikelaadur Maakaablid Kütuseterminali mahutipark Elurajoon

24
Horisontaalpuurimine ja mullatööd Reoveepuhasti Joogivee filtersüsteem Keila-Joa aiandusühistute vee- ja kanalisatsioonitorustikud

23
Vanad katlad Kanalisatsiooni-, drenaaži- ja sademeveetorustikud Kauplus-elamu Filtrite elemendid

22
Korterid Ärihoone- korterelamu Korterelamu Kunda 110 kv alajaam

21
Kalda kruusakarjäär Jahutusvee torustik Elektrivarustuse kaablid Tuhapulbipumpla elektriseadmed Purustushoone EJ kuivtuhahoone Alstom hoone Lintkonveieri amortisatsiooniprussid ja lindipuhastajad Tootmishoone Elektrifilter Õhukompressorid Ranna-Ida 110 kV kaabelliinid Tasuja puiestee Ühisveevärk

20
Pereelamud Endised tööstushooned Pühajõgi Spordiväljakute kompleks Küün Vaimse Tervise Hooldekeskus Põhimaantee nr 1 ja 5

17
Tehnopark Punsa AJ F2 pingeparandustööd Rasva AJ F1 pingeparandustööd Savimäe AJ F3 pingeparandustööd BEJ 12. ploki peahoone Välisvalgustid Puurmani katlamaja Kokkuveoteenus Arvutikomplektid

16
Haldushoone Õlitööstuse sektsioon 93H Äri- ja tootmishoone Elamurajoon Paadisild Vööla meri 330 kV õhuliin L360 Püssi – Rakvere

15
Ajutine autoteeninduse hoone Ridaelamud Kergliiklustee Liiklusõppeväljak Enefit-280 seade Narva karjäär Are jõgi

14
Hotell Paadikuur Maanduskaabel Reoveepumpla

13
Laiksaare metsandik Tootmishoone Varu-serveriruumi konteinerlahendus Kaubanduskeskus Vee- ja kanalisatsiooniprojestik Teenindushooned Avatud tööabikeskus Paradiisi tee ja Maidema väike ringtee Kullamaa-Märjamaa 35(110) kV õhuliin IT-seadmed Laopindadega ärihoone Kaalud Eramu

10
Puka valla üldpalneering Korterelamud Lehtse ja Jäneda puurkaevpumplad

9
Üliõpilaskodu kompleks, õppekeskus Linte AJ F2 pingeparandustööd Alajaama F4 pingeparandus Rockwool ja võrk Lasketiir Alutaguse Puhke- ja Spordikeskus Nooruse tänav Loomapidamiskompleks Lõuna-Karjaselja, Sipelgamaja ja Vabaduse teed

8
Kino Kosmos Kummid ja tihendid Köögiinventar Pedeli jaotusalajaam Arvutite rentimine

7
Seli karjäär Riigi põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kaamerajaam Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemid Eesti Elektrijaama 3K-A korpus Madal- ja keskpingeliinid Hüdrosüsteemi varuosad Äri-ja tootmishooned Ajutised ehitised

6
Elektrikeris Tootsi Hooldekodu Hullo kauplus Maaparandussüsteem Kerghall Tootmishoone Jõhvi-Vasknarva kegliiklustee Kaksikelamud ja mänguväljak

2
Kalade rändetingimused Laudakompleks Üksikelamud, ärihooned Muratsi kergliiklustee