OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Ärihoone Veere-Tagala tee Elamurajoon Tänavasildid Külmhoone RoR arendus- ja haldustööd Korterelamu Kabiinid Õru lasteaed Vee- ja kanalisatsioonitorustik

28
Automaatika töökoda Jahutusvedelikud Tuleohutussüsteemi seadmed Nordbygg 2014 ja SITL Europe 2014 messistendid Akumuleerimispunkri kolud Kõrgsurvepesurid Sõmeru komplektalajaam Elektriliinid Teenindushoone Suve- ja püsilillepeenrad ja noorhaljastus Korterelamu Laane tänava elamuala Riigimaanteede pindamistööd

27
L199B Kolga-Loksa 110kV õhuliin Orava valla ühisveevärk Munitsipaalmaad Üksikelamu Puurkaev-pumpla Senta ja Puraviku tee Mätliku tee Sauga Konsum Bussiootekoda Vee- ja kanalisatsiooniteenus Aknakatted Riigimaanteede 21 Rakvere–Luige;13126 Kohtla-Järve–Mäetaguse Vaipkatted

26
Teleskooplaadur Jäätmeveo teenus Saeveski sild Kõltsi sild Kalkahju dolokivikarjäär Paju tänav EEJ tehnosüsteemide hoone Andmeplaadid Tsement Reservseadmed Äri- ja tootmishooned Nurme-Papsaare maantee Vetika kasvusumbad Sadama kaide veeväljalasketorud

25
Saue Noortekeskus Sekundaarkaablid Käterätikud Madal- ja keskpingekaablid Vasknarva kordon Põhimaantee nr 11 Kurna liiklussõlm Valgustusmastide kaitsepiirded Vee- ja kanalisatsioonirajatised

24
Võrumaa kergliiklusteed ja loodusrajad Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Lillede ja põõsaste istutus- ja hooldustööd Küttepuud Äripindade laiendus Jõusaali seadmed Keila Muusikakool Operatsioonivalgustid

21
Narva Noortekeskuse eskpertiis Vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Reopalu saekaatri jaotuspunkt Nõrglubja allikad Korterelamu Elamukvartal Tallinna Liivmäe Lasteaed

20
Balti Elektrijaama tee Kiilud Raudteekaalud Kerghall Laiuse seltsimaja Tamula järv Kaabel Metsataimed LED sise- ja välisvalgusplafoonid Käru Pritsumaja

19
Mustvee reoveepuhasti Veetöötlusjaam Ärihoone Praakmani tee Sarakuste kruusakarjäär Narva Külastuskeskus Müratõkkesein Aovere-Luunja maantee Autode selvepesula Väikeelamud Teelõik Ristmik Kihlekonna 35/10 kV alajaam Tiigiveski maja Raudtee tänav ja kõnnitee Äriruumidega korterelamu Lao-büroohoone

18
Signalisatsioonijaam Spordiväljakud Puhkekohad Koldamäe tee Vaimastvere jaotuspunkt Kaitseliidu hooned Kohtumajad

17
Välgita kruusakarjäär Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Veetorustik Bürooruumid Vanasadama loodemuuli liiklusala Laudakompleks Asenduskodude juurdepääsutee Avalikud parkimiskohad Puhja-Kiigemäe kergliiklustee Sarapuu ja Sillaotsa sillad

14
Ruhnu Põhikool Hüdroelektrijaam Toitlustushoone Tootmishooned Äri -ja tootmishooned Ärimaa Terviserada Soojustorustik

13
Nasva klubi Haljastud Setete eemaldamine Elektrimatejalid Äri -ja tootmishoone Piha ja Meeltaru maaparandussüsteem Kotka tee Sidekonteinerid Mööbel ja sisustus

12
Haldushooned Sade-ja drenaaživee ärajuhtimissüsteem Fiider ja toitekaabel Rõdu Rööpaklambrid ja alusplaadid Tamsa Maja Kesk kaare tänav Meremäe ja Obinitsa küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Kombineeritud katterull

11
Kunnalaane teed Elamu- ja ärihoone Puhkeala Aeglahutusega mõõtesüsteem ja spektraalkaamera Õmblustöökoda Tehnohooldusteenus, Lõuna grupp 3 Tehnohooldus, Lõuna grupp 2

10
Varesmetsa-Imatu tee ja Piiri tee Kergliiklus- ja jalgtee Viru kaevanduse konteinerkatlamaja Vahtkustutusseadmed Illuka küla puurkaevude joogivee filtersüsteemid Keskpingekaabel Jõhvi-Tartu-Valga maantee Piksekaitsetross ja linnutõkked Juudikünka PÜ-123 Tehnohooldus, Ida grupp 2

7
Reoveemõõteseade Kohtla-Järve linna ja Jõhvi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemid Soo 110/10 kV alajaam Lilleturg

6
Radaritorn Majutus-toitlustushoone Jalg- ja jalgrattateed Staabikompleks Rabavere seafarm Isolatsioonid ja linnutõkked Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus Hooned Büroohoone Liiklusohutus

5
Mauri tehnoküla Võrguveepumpade sagedusmuundurid Soojusvõrgu ja jahutusvee torustikud Põletusrest Kaspari alajaam Temperatuuri mõõtesüsteem Ventilatsioon Tulekindlad materjalid Biokatlamaja kompleks Sademeveetorustik Staadioni tänava kergliiklustee, parkla Majadeesine tee

4
Tänavapuhastuse autoharjad Kaablid ja kaablimuhvid Jahispordiala Tootmishoone Töökoda Kihnu sadamahoone Viljandi järve supluskohad Minilaadur- ekskavaator

3
Tavandihoone-krematoorium Suusasild Põhja-Eesti loodushoiuobjektid Seadmed Defektoskoobid Haavel/jugapuhastusseadmetd Ühepereelamud Odalätsi allikad Äri- ja tootmishooned Türi noortekeskus Kanalisatsioonisüsteem Pärnu Munamäe rulapark Ehitusmaavarad Settebasseinid Tuleohutussüsteem Peatuulutusventilaatorite elektri- ja juhtimissüsteem Kalibreerimis- ja taatlemisteenus Toiturpurusti