OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Sademe väljalaske toru Torud ja äärikud Metallkonstruktsioonid Ehitiste ekspertiis Vormsi prügimaja Riietusruumid Ossi alajaam Kalmistu AJ 0,4 kV fiider F2

29
Köögikatel Tehnovõrgud ja -rajatised Puuraugud Allmaa puuraugud Elektritööd Rõuge sillad Põrkepiirded Väike-Maarja aleviku videovalvesüsteem Väike-Maarja Õppekeskuse köögi- ja sööklaploki ventilatsioon Laekvere veesüsteem Heinala-I liitumisühendus Korterelamu Korterelamud Kohtla-Järve regionaalne reoveekäitlussüsteem

28
Õhuliini L166/L168 sõrestikmast Kuivenduskraavid Kõldu laut Tootmishoone Kandevvõrgu multiplekserid Metsa-Aru 0,4 kV elektrivarustus Liinipinge Kvartalisisesed parklad Maakaabelliin Pidula mõisa peakaitse Foorisignalisatsioon Traktor-laadur Kinnistute liitumine Ekraanid Põhjasegajaga keedukatel

27
Lamell tõstuks Kristiine katlamaja akupaak Antennimast Korterelamu Nurme tänav Ilaste tuulik Elamukvartal Maanteevalgustus Kergliiklustee Koigi keskkonnajaam Asfaltkatted Tuukri põik, Karu tänav Väike-Mere tänav Viljandi rannapromenaad Elektriliitumine Tõrva 110/15 kV alajaam Tiigi tänav Kontor-metsakeskus Punane tänav Võimla Ehitajate tee

26
Lasteaedade ja kooli tuletõkkesektsioonid Kaugküttetorustiku omanikujärelevalve Kaugküttetorustik Tõstukite tehnohooldus Territooriumi turvalahendus Torutööd Võrk Palupera Põhikool Riigimaanteed nr 21124 Laadjala – Karja ja nr 21128 Metsküla – Meiuste Rannapungerja muulid ja kaldaalad Tori koolitee

23
Konteiner Eesti EJ pumpla hoone Automaatika komponendid Pandivere tee ja Kurtna-Kärsa tee Geodeetiline mõõdistus Staadioni tänav Kalamaja tee

22
Tallinna teedevõrk Sisekoristusteenus Riigimaanteed nr 60 Pärnu - Lihula, nr 59 Pärnu - Tori Tänavad Narva-Jõesuu rannaala Valgeranna klubihoone Parkimismaja Ülekäiguradade valgustus Lihula mõisa park Lihtensteini AJ 0,4 kV liinid Võru Kreutzwaldi gümnaasium Lava kardinad Ärihoone Ümarpuidu väljavedu Kiviõli linnaraamatukogu

21
Äri- ja tootmishoone Teemaplaneering "Vabaplaneeringualade parkimispõhimõtted" Tallinna Lastehaigla C-korpus Lao- ja büroohoone Maantee nr 14 Kose - Purila Seadmed Nõrkvoolu- ja toitevooluvõrk

20
Tootsi valla üldplaneering Vesiku oja Spordihoone pesuruumid Turba Gümnaasiumi spordihoone Kortermajade veevarustus Hoonete ümbruse sillutamine Kanalisatsioonitorustik Otepää tänavad Rahu tänav Ravila tänav Ärihoone Korterelamu

19
Balustraad Enefit280 tõrvikuala ja käigutee Avatud metalliladu Vedru Kaabel Öflex Kiudoptiline kaabel Jänijõe truup Tapa kõnniteed L360 Püssi – Rakvere 330 kV õhuliin Binokkeltruup Ärihoone Andmekontsentraator

16
Veekõrvalduskanal Väimela lastepäevakodu Tahvelarvutid

15
Koonga valla üldplaneering Kaitseliidu malevad Kureoja farm Ventilatsioonisüsteemi paigaldus Ventilatsioonisüsteemi paigaldus Puupakend Puupakend Vasalemma Põhikooli õppe- ja spordihoone Narva lasteaiad Sademeveetorustik Korterelamud Kivimäe AJ C1T ja C2T jõutrafod Mõõteseadmed

14
Koristusteenus Korterelamu Elva veetöötlusjaam Mudaravila Äri- ja kaubandushoone Büroohoone Riigimaantee nr 12121 Allika – Vaemla Kõnniteed, mänguväljakud ja maastikukujundus Kallurhaagis Keskpingekaabel Lümanda valla teed Arvutikomplektid Maantee nr 11340 Tallinn-Saku-Laagri Vara mõõdistusprojekid Kuressaare lastekodu peremajad

13
Sõmerpalu-Varese maakaabelliin Rapla aj-s 10 kV JS hoone Reservtrafo Torustikud ja liitmikud Restoranikompleks Mobiilsidemast Paju tänava ja F. R. Kreutzwaldi tänava ristmik Kloostri sild-regulaator Maxima XX supermarket

12
Maaparandussüsteemid Kareda valla ÜVK Hipodroom Vasula ja Vesneri alleed Eluhoone Holstre-Polli staadionihoone Puhke- ja spordikompleks Reoveekogumisalad Äri- ja ühiskondlik hoone Järve mõisa tall-tõllakuur Päikeseelektrijaamad Uus-Suislepa mõisa valitsejamaja

9
Akud Mõntu 35/10 kV ja Nasva 35/10 kV alajaamad Hiiumaa elektrivarustus Silvi Vraidi nimeline pink Kultuurimaja

8
Hotell Bernhard Äri- ja tootmishooned Äri- ja tootmishooned Tähtvere-Iisaku kergliiklustee Elamud Männiku liivakarjäär Äripinnaga korterelamu Spordihoone Mänguväljak Purustatud kruus 220 kV võimsuslüliti Ühisveevärgi-ja kanalistasioonitorustikud EV suursaatkonda Pekingis

7
Paide Püha Risti kirik Kuressaare aemtikooli katlamaja Avalik supelrand Enefit-280 tigukonveierite tsiviilehitustööde projekti ekspertiis Enefit-280 tigukonveierite tsiviilehitustööd Sissesõiduteed Kanistrid Võrgulülitid Harjumaa bussipeatused ja -ootekohad Automaatikaseadmed

6
Äri- ja büroohoone Elektriline platvormkäru Konveierpurustid Inertssõelur Ärihoone Kohtla-Järve Rahvapark Sõmerpalu ja Varese alajaamad Aardla tänav Vainu alajaam Vastseliina 35/10 kV alajaam Parkimisplats Kabala metsandiku teed

5
Jäätmevedu Reimani puhkeküla Elamurajoon Sademeveetorustik Sadamarajatised Purustatud kruus Tapa depoo laohoone Ühisveevärk ja -reoveekanalisatsioon Karu 35/10 kV alajaam Alajaam nr 4692 Vellavere tee ja Kirde tänava kõnnitee Valgustid

2
Piibu farm Põhimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Tarbeveevarustussüsteem Riigimaantee nr 15206 Lõõla-Piiumetsa Ketasniidukid Teekattemärgistus Tuletõrjepump Perioodilised loenduspunktid Kehra paisu kalapääs Heakorratööde tehnika Infomessi Teeviit 2014