OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Laudahoone lammutamine Käo AJ F9 Hansti komplektalajaam Lümanda kooli katlamaja Raudteepöörangute automaatika ja signalisatsioonitarvikud Põlevkivi vastuvõtulehtrid ja kulglad Serveri ost Salu tänava sademeveetorustiku Tihedusemõõtjad Hooldusravi osakond IT-teenus

29
Naha dolokivikarjäär Veisefarm Pindküla F1 Veekogude ja märgalade hooldusmasin Haljasalad Lumelinn

28
Korterelamu Korterelamud Rööbaste pealekeevitus Microsoft SQL andmebaasitarkvara Korterelamu Türi-I 35/10 kV alajaama Korterelamu Juuliku eritasandiline ristmik Kunila sild Korterelamu Veltsa sild Nigula looduskaitseala

27
Hüdraulilise triovaltspink Temperatuuri- ja külmlaohoone Männamaa F6 Kungla F1 Konveeirlindi remondimaterjalid Hammasvõllid Emulsioonimahutiga täishaagis

26
Transporditeenus Autoremonditöökoja-, lao- ning büroohoone Garaaž-töökoja kompleksi lammutamine Türi Päevakeskus Lasti käitlemise teenus Torustikud Sigala Mustvee-Kallaste fiider EEJ ja Auvere EJ Tänavavalgustus

23
Tussi AJ F1 0,4-35 kV liinikoridorid Kuuste-Mäksa 10kV fiider Lutsuoja AJ F2 Lõiuse F2 Jägala jõe Sae pais Madala AJ F1 Suureaia AJ F2 Pindamisrull

22
Selja küla veevõtu puurkaev Tootmishoone Tehnilised kaalud EEJ selitaja Termomeetrid Büroohoone LVT-Põhja 110kV õhuliinid Kinnistute liitumine Parkla Nooruse ja Sanatooriumi tänav Orissaare F2 Tootmishoone Järvakandi-Kootja tee Tänavavalgustus

21
Paariselamud Sake AJ F3 Kiirkäsipesula Elamu elektrivarustus Savikingu F1 Liitumisühendus Ekskavaatori juhtimissüsteem Elamud Kolimisteenus

20
Laagrisõlmed Kraavid Administratiivhoone Hitachi tehnika Elamu Anne kanali spordiväljak Emajõe ujuvsillad Matkuri alajaam Asula AJ 0,4 kV fiider F6 Aasa AJ F5 Sillamäe narkorehabilitatsioonikeskus Ontika 2 AJ F1 Maanteeameti Liiklusregistri bürood Kuritse F-2 Otase AJ F10 Vanamõisa küla sadevetepumpla liitumisühendused Tänavavalgustus Survepesu-kombiauto

19
Luhamaa logistikakeskus Kodumajutus Kaluri tee Keldo F1 ja F3 Kõpu 35/10 kV alajaam Liitumisühendus Detailplaneeringu elektrivarustus Alajaam nr 781 Keldo AJ F2 Ärihooned Kiisa - Kasemetsa fiider AJ Pikavere F1 Avutikomplektid Päikesesimulaator

16
Tabalukud Rikete vähendamine Kaabelliinid Rulapark Äripindadega korterelamu, parkimismaja Automaattankla

15
Plastikdetailid Tartu Pauluse kirik Silohoidla Kontori- ja olmehoone Äri- ja eluhoone Farmikompleks Diiselgeneraatori remonttööd ja varuosad GPS-saatjad ja tugivarustus Madalpinge liitumine Pingesüsteem Sandla AJ F3 Liitumisühendus Fluikangast varuosad Toitlustuspaviljon Paariselamu Liikluskorraldusvahendid Vooluveekogud Metsamaterjal

14
Rööpad OR43 Tolmumask Õuesõppeklass Elamud Ärihoone Dioodid Vooluhulgamõõdik Linnupeletid Korterelamud Lauka päevakeskus Ehitusmaavarade karjäärid Ventilatsiooniseadmed Mootorikütus Eavere karjäär

13
Koostootmisjaam Narva Sõpruse sild Laeva jõe alamjooks Mehikoorma töökoja AJ F3 Keevitusautomaat Diiselveduri mootori PD-1M väntvõll Rohuküla tootmisbaas

12
Udriku mõisa arendusala Elektriliitumine Arandi F1 Valgemetsa AJ F1 ja F2 Jaotusalajaam nr 6290 Korterelamu Hiirekese Perekeskus Ridaelamud Vanapargi allee Geenivaramu aparatuur

9
Korterelamu Matsi AJ F3 Alajaamad Naftasaaduste mahutipark Võsu jäätmejaam Kinnistute liitumine Metsaparandustalituse ehituse omanikujärelevalve

8
Loomade vabapidamishoone Korterelamu Paberi ja papi kogumine 330kV õhuliin L356 Kehila:(Valjala) F1 ja F2 Elamurajoon Korterelamu Pidula kalapääs Seenemetsa tee

7
Noorlooma laut Tootmishoone, elamu ja ärihoone 6,0 kV jaotusalajaam ja maakaablid Kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone Elektriliitumine Paju AJ F3 Fiidri keskpingevõrgu varustuskindlus Sõelkopp Liitumisühendus Komplektalajaam nr 324 Soojusenergia Eriotstarbeline liinivedu

6
Busside parkla Vahastu pritsimaja Tootmis- ja ärihooned Üksikelamud Elamud Hirmuse mõisa maa-ala Kiriku kool Matsi AJ F2 ja F3 Määrdeainete, kütuse ja jahutusvedeliku analüüsiteenus Liitumisühendus Kinnistu liitumine Tooma AJ F1 Elektrivarustus Sõlmejoonised ja ventilatsioonilahendus Lutsu laskeväli Prählamäe tee Kivinina tee

5
Veiselaut Otiveski sild Golfiküla Ilvese trepp Jäätmete käitlemisteenus

2
Rõuge sotsiaalkeskus Maantee nr 11300 Lagedi-Aruküla-Peningi Riigimaantee nr 13 km 0,0-1,6 ja nr 1101; Kohtlase sild Vee- ja kanalisatsioonitrassid, teekate Vana-Kuuste park Valveteenus Pereelamud Uulu küla tehnovõrgud Elamurajoon