OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Õppesõidupolügoon ja liiklusväljak L017, L018, L019A, L019B ja L039 Kinnistu liitumine Gaasianalüsaator ja vibratsioonimõõtjad Roobe F4 Väike-Maarja valla soojamajanduse arengukava Virumaa Kompententsikeskus Ekspertiishinnang Iisaku valla hooned Ärihooned Korterelamu Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Fekaalpumbajaam nr. 2 Lüliti Kanalisatsiooni- ja sadeveetorustik Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonivõrkude materjalid Matkeseadmete süsteem Juniper SRX tulemüürid Teleskoopmastid Heakorratööd kinnistutel ja hoonetes Heakorratööd raudteejaamade kinnistutel Rauksi (Tõstamaa) F1 Elektrooniline tuvastamissüsteem Arvutivõrk

29
Mikitamäe valla teed Sõidukipiirded Kõrgepinge õhuliinide laserskanneerimine Korterelamu Tootmis- ja ärihoone Rulabassein Ülekäigurada Tamsalu, Rakke ja Betooni ülesõidukohtade automaatikaseadmed Tallinna Muusikakeskkool Territooriumi lumepuhastus Fiidri rikete vähendamine Kinnistu elektriliitumine Kontaktvõrgu vundamendid Hõreda metsatee Jõemänniku elamurajoon Vahastu II AJ F2 Kaabelliin Korterelamu Korterelamu Võrtsjärve paadikanal Kalana laudakompleks Laugu kaater: (Orissaare) F2 Soojakud

28
Ärihoone Sun/Oracle serveriteenus Autoteenindus-müügisalong Remonttööd Mooste Valla 0,4kV ÕL F2 Hoone Hazemag purustite soomusplaadid Elamukompleks Releede kontrollstend Karjäärialade metsastamine Koruste AJ F3 Kuksina 0,4 kV õhuliini F2 ja F3 Tali IIs F7 Kemikaalide hoiukapid FME hooldusteenus Energeetika, soojamajandus Torustike uuringu kaamerasüsteem

25
Dokumendihaldussüsteem Lakk Avinurme AJ F Sahangu liin Lipud Sõrve AJ F-3 Viljandi veevõrk 24 kV keskpinge kaablid Elektrivarustus Serverid Rikete vähendamine Tõrva linna soojusmajandus Rikete vähendamine

24
Korterelamu Korterelamu Klaasvitriinid Arvutid Alumiiniumleht Korterelamud Büroohoone Jäätmevedu Loksa LRT Varustuse ümberpakendamine Rikete vähendamine Liitumisühendus Välisprojektide andmekogu majutus Vahuaine Hajatihe KP võrk EV suursaatkond Kiievis Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi staadion

23
Riigimaantee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla Lasteaed Veedestillaator Vesiniku- ning süttivate gaaside lekete mõõtmise süsteem Auru kulu, auru temperatuuri ja vee arvestuse süsteem Ida-Virumaa 0,4 kV fiidrid Lamminiit Vanasadama Viking Line külgramp 10 kV õhuliin Liinipinge muutmine 6 kV kaabelliin Kaugseiresüsteem Traktor Optilikavõrk Kaunsaare F14 Ringiste 0,4 kV ÕL F1 Pabo Mikko 0,4 kV ÕL F2

22
Ärihooned Äri- ja/või ühiskondlikud hooned Riigimaantee nr 20141 Rapla-Varbola, 20142 Alu keskuse tee, 20145 Ülejõe-Ridaküla Riigimaantee nr 11115 Kurna-Tuhala Masti tänav Meteojaamad Vanasadama hooned Maaparandustööd Jäätmepunkt Elektriliitumine Kaugatuma AJ F2 Haki AJ F3 Õhuliini rekonstrueerimine Büroohoone E-SETs SS (Swan) Tarnsporditeenus Malmvalandid

21
Termotöötlemine Korterelamu Sademeveetorustik Koristus- ja puhastustööd Mitteelamu Jaanitule aseme koristamine Vee- ja kanalisatsioonivõrk Vabaduse puiestee Masti ümbertõstmine Vee- ja kanalisatsioonivõrk 0,4kV õhuliini F1 Pääslad Elektrivarustus Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid Paarisperemaja Ida-Viru Keskhaigla elektripaigaldised Korvtõstuk Aidu AJ F5 0,4 kV õhuliini F1

18
Kergliiklustee Kontaktkeevitus Müra vähendamise tegevuskava Foorijuhtimise sideseadmed Fototeraapiaseade Lubja tarnimine Valgustid ja kaablid Kaabli paigaldamine Eriotstarbeline sõiduk Kehtna MTK õppeköök EV 100 ja Eesti EL Nõukogu eesistumise rahvusvaheline programm Liitumisühendus

17
Hoonete lammutamine Kontoritarbed Keskpinge harukilbid Amfiib ATV Randvere AJ F3 Regionaalhaigla C-korpus Väljuhääldisüsteemid Tromsi 0,4kV õhuliini F2 Nõudepesumasin Kirna:(Türi) AJ f1, F2

16
Nurme tänav Partsijärve 0,4 kV ÕL F1 Jalgrattahoidjad Puurimistööd Kergliiklustee Lageraielangid Võrgu ümberehitustööd Tänavavalgustuse õhukaabel Valveseadmete hooldus Paide asenduskodu peremaja Vedelkütus Kohvik/söökla

15
Riigimaantee nr 11 Rakke lubjatehase prügila Elektromootori vahendid Toiteseadmed Kinnistu liitumine Kinnistu liitumine Lasteaed Midrimaa varjualused Soojuse tipuvõimsus Viisli AJ F2 Salu AJ F2 ja Perametsa AJ F3 Narva kruuskattega teed

14
Elamud Laboratoorne leekpunkti ekspress-analüsaator Siemens manomeeter Automüügisalong CO2 mahuti Kaabel Eeriku AJ F3 Olmejäätmete veoteenus Võhmuta mõisa park Liinipinge muutmine Tallinna Loomaia Soojalembeste sõraliste hoone Rikete vähendamine Mobiiltelefonid ja nende tarvikud

11
Abja-Paluoja depoo Kolu mõisapark Puka vallavamaja Jõhvi-Tartu-Valga maantee Välisvalgustus Litsmetsa 10 kV Laevade satelliit- ja andmesideseamed Hooldustraktor Kanalisatsioonisüsteem Magistraalkaaber MKPpASp

10
Sademeveetorustik Prügikraana greiferi käpp Sandvik plaat Lammtusprojektid Kool-lasteaed Juhan Smuuli – Pikk – Kihelkonna mnt ristmik Alajaama AJ-4 0,4kV jaotla Sõidukite kaughaldamisteenus MIDEST 2015 messistend Elektrivõrk Elektriliitumine

9
Katlamaja Allee nr 251 ja Püssirohu nr 183 alajaama madalpinge jaotusseadmed Tartu linna põhi- ja jaotusteed Puka valla kruusakattega teed Vääna laudakompleks Kindluse laudakompleks Riigimaantee nr 11250 Viimsi-Randvere Linnamäe teeninduskeskus, Taebla kultuuri- ja spordikompleks Veetorustik Elektriliitumine Veskiviigi sadam Elektriliitumine Dokumendihaldussüsteem Elektrivarustus Elektriliitumine Kuressaare bussijaam EEJ söögituba

8
Korterelamu Golfi tee Äri- ja tootmishooned Korterelamud Pürksi mõisa park Hakkepuidu laadimine Tõmbekapid Korterelamu Vaatetornid, matkarajad KVP2 varuosad Fonotelefonid Pangodi AJ F1, F2 ja F3

7
Vanemuise park Lukuga kett Tartu tänava kõnnitee Elamu Elamud Sotsiaalmaja Kompetentsikeskus Tark Maja UAV-tööd Riigimaanteede teemärgistustööd Lõve jõe suudmeala Puidutöötlemishooned ja toormaterjalide varjualused Kõnnitee Elektriliitumine

4
Gaasikäikide keemiline töötlemine Gaasikäikide keemiline töötlemine Sademeveetorustik DC mootor LAK 4200B Arhiivteenus Paikuse - Paikuse F Elektriliitumine

3
Prožektormastide kaabliredelid Prožektormastide elektrikilbid Rae valla teed Elamud Räpina päästehoone Karinu veemajandusprojekt Põlva Päästekomando territoorium Jaamaküla veetorustik Asendusmootor Riigimaantee nr 12135 Käina - Hüti Kallavere tuletorni elektripaigaldis Võrguühendus Jäätmeveo teenus Elektriliitumine Kooli AJ F1 Productronica 2015 messistend Elektriliitumine Falgi tee Elamud

2
Tapa- Tartu liini ülesõidukohad Elektroonsed kaalud Lehtplii ja alumiinium toru Settetiikide teelõik Tootmishoone Veskimetsa-Järve L114 Mustamäe 110/6 kV alajaam Tuulepark Rakvere Spordikeskuse maneežihoone Siseotsamuhvid Mudiste F4 Tootmis-, teenindus- ja büroohoone Sääsküla oja, Preediku järv Reinumurru-Vaki tee Muuga reoveepuhasti Veelekke tuvastamise süsteem Järva-Jaani 35/10 kV alajaam Sterilisatsiooni pakkematerjalid

1
Kaitsemuhvid ja rõngad Kuressaare-Võhma-Panga MNT Kullerteenus Laborianalüsaator EDXRF Iseimavad pumbad Alajaam nr 1729 Äri/tootmishooned Uniküla 0,4 kV õhuliini F2 Infosüsteem Piigaste kalapääs Paali AJ ja Ani AJ F3 Trükiteenus Liitumisühendus Rahu F1 Korrashoiuteenus Eesti Teaduse Tippkeskus Visuaalne Scada Valgustid Monitorid