OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Seikluspark Elamukvartal Membraanventiil Üksikelamud Tõkkeväravad Ridaelamud Vaateplatvorm-terrass Veetorustik Veetorustik Disc-golfi park Mai kinnistu pinnas Hardware Security Module (HSM) Astmepumpla veetorustik Koguva puisniidud Elektriliitumine Elektriliitumine Maanteeilma mudel Õppe-treeningkeskus Trükiteenus Jäätmevedu EXPO Milano 2015 Tähispostide pesur Riigitee nr 5 Pärnu – Rakvere - Sõmeru

26
Korterelamu-büroohoone Serverikeskus Lao- ja tootmishoone Kaltsiumkloriid Vee- ja kanalisatsioonitorustik Katlamaja Jäätmeenergiakatla küttepinnad Puude hooldusteenus Kose 35/10 kV alajaam Randvere F3 Elektriliitumine Liikluskorraldus Venevere raamatukogu Õisu sild Elamu-, sotsiaal- ja ärihooned Kohalike teede greiderdamine Ridaelamu ja mänguväljak Aurujahuti Lauda lammutamine Autokaal

25
Päikeseelektrijaam Korterelamu PVC hall Maaüksuse hindamine Veetorustik Gaasiahjud Erinevate seadmete kalibreerimine Ärihooned, korterelamud Mustamäe 110/6 kV alajaam Kino- ja proovisaal Korterelamu Äriruumidega korterelamu Ulvi F3 Elektriliitumine Kandi lauda lammutamine

23
Elamud Kõnniteed Kroonuaia-Emajõe tänavate ristmiku foorisüsteemid Kolga-Jaani soojamajandus Kaugkütte võrgupiirkonna arengukava Noorte töökodu Endine Priimetsa asfaltbetoonitehas Kaksikelamu Tapa tänavad Vee- ja kanalisatsioonitorustik Haavasalu ja Maasika alajaam Pirita ranna tehnovõrgud Elektriliitumine Elamu lammutamine Elektritööd Aasa AJ F10 Latiku AJ F2 Restoran Veepehmendussool Tööstuslik propaan Trükiteenus

22
Impulss radari taseme saatja Ärihooned Kaubandus-, teenindus- ja büroohooned Pumbavõll Kaabel Tross Mahuti otsik ja malmtoorikud Tööriistad, seadmed Lifti paigaldus ja renditeenus Tulekahjusignalisatsioonisüsteem Niksi tee Valgeraba tee Tee 45 Tartu-Räpina-Värska Munitsipaalelamud Kompressorlahendus Poollooduslikud kooslused Elektrivarustus EMÜ hoone A-korpus Reoveetorustiku omanikujärelevalve Mudapumbad Hapnik Küla-Vanakubja F2 Kadaka puiestee AFS seadmed Lüpsilauda lammutamine Pühajärve alajaam Liitumisühendus

19
Mahutipargi monitooringu- ja avariisignalisatsioonisüsteem Soe küla vee- ja kanalisatsioonitrassid Ansys tarkvara litsents Tarkvaratugi Pumba Caprari varuosad Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine Aegviidu raudteepeatus Veskimetsa ja Ekskavaatori alajaamad Töötuskindlustuse infosüsteem Hüdrauliline mutrivõti Plarad Riigitee nr 21182 Viki - Kurevere Sülla sild Elektrooniline dokumendihaldussüsteem Visela sild Kolimisteenus Varunduslahendus Liiklusohtlikud kohad

18
Ärihoone Luksushotell Veeohutuspüstakud Kaisma Suurjärve puhkekeskus Veeniiduki komplekt Ärihoone Kaitseväe linnak Kõrvalmaantee nr 21144 Leisi - Triigi Piirissaare valla üldplaneering Lüpsikarjalaut, noorkarjalaut Äri- ja eluhooned Korterelamud Vaimastvere staadion Fiiberkiud Eesti elektrijaama turbogeneraatorid Liinikoridoride hooldustööd Laohoone

17
Võrehoone konveier Signalisatsiooni- ja valvesüsteemid Tuhakraana toitekaablid Konveierliini metallkatted Väikepereelamud Luua mõisa kavaleridemaja Pajusi mõisa ait Korterelamud Kinnistu võõrandamine ja arendamine Äri- ja eluhoone Saue Linnavarahalduse ehitus- ja remonttööd Amortiseerunud hooned Varuosad KSB Remonttööd Eritellimusmööbel Traktor ja lisaseadmed Elektriliitumine Kõlliste AJ F1 Räpina 35/10 kV ja Värska 35/10 kV alajaamad Tihendid Burgmann Keskpinge kaabel Elektriliitumine Trükiteenus Rikastusvabriku jaotlate elektriseadmed F-Secure litsentsid

16
Tsüklonite isolatsiooni demonteerimine Ridaelamud Tehnoülevaatuspunkt Led prožektorid ja elektrimaterjalid Moodulhoone Mess conhIT 2016 Naha laut AJ F1 Raasiku aleviku ühisveevärk- ja kanalisatsioon Harvester Andmesidekanal Puhur Aerzen Multifunktsionaalsed võrguprinterid

15
Vedurite varuosad Tudu aleviku kõnnitee Korterelamute remonttööd Äripinnaga korterelamu Microsofti tarkvara Iru elektrijaama turbiin Võrkmatt Pumbakorpus Topend Kompressori varuosad Helitehnika Laopinnaga büroohoone Korterelamu Tabasalu AJ ja Tiskre AJ Jaotuspunkt nr 6559 Varundussüsteem Niidukid Riigitee nr 21144 Leisi - Triigi Komplektalajaam nr 1507 F4-Oiu I Raamatu AJ F1 ja F2 Laua- ja sülearvutid Trükiteenus Linnamäe AJ F1 Ühisveevärk ja –kanalisatsioon Hüdrograafia tarkvarad Tabasalu - Tiskre alajaamad

12
Riidaja küla keskuse ja kooli reoveepuhasti Vee- ja kanalisatsioonitorustik Korterelamu Tiskre ärimaja Hotell Tootmiskompleks Ülemõisa tee, Tiri tee Malla mõisakompleks Paariselamu Kassari ekspositsioonimaja Soojamajanduse arengukava Välisvalgustus Hoone fassaaditööd Multifunktsionaalne elektriinstallatsioonitester Betoonvundamendid Päästealused Kahala-Rist - Köisi fiider Riigimaantee 13181 Jõetaguse-Aruküla-Mäetaguse ja 13183 Tudulinna-Sahargu Kiviõli skatepark

11
Elamud Dokumendite koostamise teenus Pumba varuosad Spordihall Paarismaja Puitpakend Äriruumidega korterelamu Husqvarna varuosad Linna-Voorbahi tee, Viira-Veerikjärve tee Ööbikuoru vaatetorn Masuudihoidla keskkonnareostuse likvideerimine Veetöötlusjaam Narva Garnisoni kalmistu Teede ja tänavate viidad Kapera AJ F2 Seadmed Soojusmajanduse arengukava Töö-ja klienditoolid Laagrikorpus T004SPM-TSD21 Tarkvarade arendus ja hooldusteenused Jugo AJ F1 ja F3 Maanteevalgustus Maanteeameti teenindusbürood Halinga valla haljasalade hooldus Kaasiku AJ F3 BERCO varuosad Logistikakeskuse liitumine Väravate tehnohooldus

10
Tsüklonite kesktorude rekonstrueerimine Jakob Hurda sünnikoht Enefit-280 utilisaator-katel Vasalemma karjäär Vallema turbatootmisala Elamumaa krundid Määrdetopsid Elamukvartal Eesti mereala Kõrvalmaantee 22155 Nõo-Tamsa Mobilisatsiooniregistri arendustööd Kõrvalmaantee 22155 Nõo-Tamsa Vääna-Jõesuu 1 ja Lenduri AJ Kassasüteem Garaaži ning lao- ja olmehoone lammutamine Kikati AJ F3 Nurga AJ F3 Värska ja Kauksi sillad Maleva kontori F1 Kinnitusvahendid

9
Lennukiangaar Tootmishoone Hüdrosilindri remont Tõstepumpla varuosad Roostevabaterasest kuumakindel toru Valguskaabel Restoran Paarismajad Valgejõe sild Mehitatud- ja tehniline valveteenus Ülesõidukohtade metalltooted Elektrivarustus Purustatud kruus Kohtla-Järve linna AJ Juurika AJ F1 Muti 35/10 kV alajaam Leppoja F3 ja F4 Kolimisteenus

8
Asünkroonmootorite rootorite võllikaeltele peale sulatamine ja treimine Mehaaniline juhtplokk Varuosad Swagelok Generaatori hooldustööd Generaatori rootori osade defektoskoopia Asünkroonmootorite balansseerimine Laadurite hooldus Ehitus- planeerimisala toimingud Büroohoone Siemens TeamCenter tarkvara Biokütuse katel Mootorikütus Arvete digiteerimine Mürakaardi ajakohastamine Kliimakamber DHS Delta ja DHS Postipoiss Liitumisühendus Elektrivarustus

5
Elektrivarustus Pulbijuhtmete reservliinid Koerte jalutusväljakud Peakaitsme suurendamine Eramute elektrivarustus Elektriliitumine Tahvelarvutid Serverite riistvara Nõva ja Riguldi jõed

4
Kontori- ja laohoone Lubrikaatori varuosad Pulbiväljastustorud Lambahanna ja Hellenurme sillad Aitsra AJ F2 Tuisu F2 Naruski AJ F3 Sillamäe Kannuka Kooli köögiplokid Varuosad ja tarvikud Siemens puutetundlik paneel Jalgrataste laenupunktid Puurkaevude likvideerimine Andmehoidlad UPS seadmete hooldus Nirgi MÜ liitumisühendus Meedla F1 Sideaine ja fiiberkiu laotaja Põhimaantee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru

3
Sammekskavaatori juhtimissüsteem Tootmishooned BKS-M2 plokid Illuka Kirik Elektrituulik Elektrijaama katel Väikemetsa tee, Kasemetsa tee, Karjakopli tee Kuresoo tee, Metsanurga tee Soojamajanduse arengukava koostamine

2
Liimpuidu tootmiskompleks Schneider Electric puutetundlikud ekraanid Pahuvere maaparandussüsteem Monumendi puhastamine Värvitud karkassid Ahjupera AJ F3 Kadajase AJ F1 Keila linna kõrghaljastus Aluvere viadukt E- teeninduskeskkonna tarkvara Riigiteede sillad Keskpinge kaabel Peanse FI

1
Mooni tänav, Kasvu tänav Laohoone Vandipingutid Segumasin Laagrid ja muhvid Elektrimootorite ventilaatorid Abihoone lammutamine Restid ja kinnitused Masina remonttööd Käesalu AJ F-2 ja F-7 Oru linnaosa ja Jõhvi valla vaheline joogivee magistraaltorustik Elektriliitumine Eesti Elektrijaama 6. plokk Kullamaa-Märjamaa 35 (110) kV õhuliin Algmurde puurpinkide puurinstrumendid ja toitur-purustite lõiketerad Hulja aleviku ja Kihlevere küla kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava Kaarepere Huvi- ja Spordikeskus Taganurga AJ F4 Autopirnid