OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Laboriseadmed

30
Tootmishoone Hargla kirik Kompensaator Omnigo riistvara Suruõhu rihmajamiga kruvi-tüüpi kompressod Trükiteenus Optiliste seadmete tuumiklabor

29
Büroo- ja kaubandushoone Paviljon-kohvik Äripinnad, korterelamu Laohoone Korterelamu Tee ehitusprojetid Jalgtee Maanteeameti optimaalne ehitusprotsess Kuberneri aia teed Pudivere AJ F2 Videokonverentsi seadmed Aardlapalu jäätmekäitluskeskus Elamurajooni elektrivarustus Kassisilma elamurajoon Andmeturbevahendid UPS seadmete hooldus IFS tarkvara litsentsid Kemikaalid Maagaas Dokumendihalduse süsteem

28
Vineer ja puitprussid Tammistu puurkaev-pumpla Rõhuregulaator Tootmisterritoorium Korterelamu Ärihooned, korterelamud, ühiskondlikud hooned Erinevad trükised ja kalendrid Veoteenus Intraneti disainlahendus Pedeli tehismägi Linnatöötaja portaali analüüs Statsionaarsed automaatilmajaamad Fiiber laseri tööjaam

27
Metall Infotahvlid Kuressaare korterelamualad Elamurajoon Voose vaatetorn Süsinikteras FSG süsteem

23
Torustiku isolatsioon Elva raudteejaama esine väljak Skatepark NetApp arhiivilahendus Alusmatid Hüdromootori remondikomplekt Traktori varuosad Rahvastikuregistri arendustööd Jalg- ja jalgrattateede omanikujärelevalve Termotsükler Infosüsteemide infrastruktuur

22
Aspiratsioonitoru Kaasiksaare maaparandussüsteem Väike-Anne kanali ja Emajõe vaheline ala Tootmishoone Mobiiltelefonid Pumbaosad Eesti elektrijaama endine puidutsehh Elektriliitumine Java virtuaalmasin Elamurajooni elektrivarustus Elektriliitumine Kasvuhoonegaaside kauplemise süsteem Avariilised puhastustööd Tugiteenuste portaal

21
Keskväljak Tarkvara litsentsid Leegi kiirguse juhtseade Laohoone Riistvara Trükiteenused Kuivatuskapp Vaakumseadmete komplekt Marshalli-lööktihendaja Otepää ja Tsirguliina AJ-d Pulbijuhtmete tihendkompensaator Disainibuldooser Hooneautomaatika portaal Atlassian Confluence Üüri-, haldus- ja hooldusteenused Elektrivarustus Tarkvara litsentsid

20
Veskihoone Ridaelamu Albert-August Tiimanni tänav Tääksi piirkonna külade valguskaabel Ajakirja trükkimine Töötaotluste keskkond VPN seadmed ja litsentsid Alajaam nr 1195 Turvateenus

19
Tugimaantee nr 40 Tartu - Tiksoja, Tartu linn Kaalupunktid Kummi- ja tihenditooted Tihendi materjalid Tester Megger MIT515 Teemaplaneering Külades ehitamine Söödköök-külmhoone lammutamine Äriruumidega elamud Mööbel Äriregistri süsteemid Alajaam nr 984 Kasvuturvas Videotehnika Scopus andmebaas

16
Büroo- ja laohoone Varuosad Warmann Viljahoidla Eesti Energia hooned Eelprojektide koostamine Käru aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemid IT-vahendite hooldus

15
Lihvmasin Teemapark Energiamärgis Äri- ja eluhooned Ridaelamu Korterelamu Tankla Korterelamu-ärihoone Büroo-tootmishoone Korterelamu Mööblitööstuse hoone Kodumajatehase tootmishoone Laohoone Starditsüklontuha transportimine Kultuurikeskus- vallamaja Tartu Laulupeomuuseum Ravimiameti tegevuslubade register Tugiteenus

14
Iisaku aleviku lõunaosa vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Uue-Antsla mõisapark Büroohoone Äri- ja tootmishooned Jahimaja Keedukatel Kasesalu tänav Riigitee 15133 Käravete–Aravete Riigitee 15 Tallinna-Rapla-Türi Laagrid Kulpna AJ F2 ja F3 Molliku AJ F1 ja F2 Aknakatted Tarvastu valla teed Alajaam nr 1332 Kuivkapp Metsakalmistu puurkaev Terad ja tapid Keskpinge jaotusseadmed Eesti topograafia andmekogu NATO Cyber Range Küngu AJ F3 Videoedastusseadmete vastuvõtuseade Tarkvaralitsentsid Meteoroloogia- ja hüdroloogiajaamade mõõteseadmed

13
Elu- ja ärihoone Ristmik, Vabriku tänav Varstu vallamaja Varstu lasteaed Varstu kergliiklustee Metsamaterjali raudteeveod Tööstushoone Tilga AJ F1 Kaitsme nimivool Elektritööd Mootorikütus

12
Korstnad Metallkapid SEW-Eurodrive osad Korterelamud Kassari rahvamaja TÜ õppehoone Valga jaamahoone/õpilaskodu Värska kooli päikeseelektrijaam Kaardiprinterid Trükiteenus Reina AJ Lauda fiider Piirivalvekool

9
Mahetootmise tootmishoone Ökoehituse õppekeskus Üksikelamud Tootmishoone Jääkreostuse likvideerimine Elektriliitumine Korterelamu IT-agentuur Elektrivarustus Ehitusregister Proovivõtutarvikud

8
Noarootsi-Uuemõisa sild Korterelamu Tahkesoo maaparandus Valga linna üldplaneering Kiia küla veemajandusprojekt Vee- ja kanalisatsioonitrassid Töökohtade mööbel

7
Mereside lühilaine antenniväli Jira ja FishEye tarkvara Turuhoone Lainetihend Korterelamu Haanja snowtubingu park Kanalisatsioonitorustik Linnusilla tee, Lintsi tee, Sillardi tee Korterelamu Ehitus- ja remonttööd Hoonete mõõdistamine ja asendplaanide korrastamine Tervishoiu riskijäätmete kahjutustamise keskus Laserkaugusmõõtjad Tootmishoone IBM Lotus Domino Infosüsteemid Virtuaalkeskkonnad

6
Korstnate betoonplatsid Elamud Kummeli tänav Ropka liiklussõlm Arvutid Võhma seltsimaja Korterelamu Tänav Pastoraadihoone Sõidukite ülevaatuspunkt Laagrid ja SK-tihendid Harku-Sindi 330kV ja 110kV õhuliin Tarkvara litsentsid Paope AJ F6 Reduktoriõli Tarkvara tugiteenus Mõisapargi hooldus Multiliftkonteinerite veo täishaagis

5
Tihemetsa veemajandusprojekt Kohvik Nasva liivakarjäär Auvere Päästekomando Teenindushoone Tankla ja ärihoone Misso hooldekodu Haljava küla reoveepuhasti Laohoone Hüdrofoobne absorbentmatt Kauplusehoone Linnaosa ajalehe trükkimine Maagaas Koopiapaber KVM maatrikssüsteem Süsinik-, legeer- ja alumiiniumteras Elektriliitumine Infosüsteemi tarkvara

2
Korterelamud Mobiilsidemast Tootmishooned Tootmishoone Elamud Valvekaamerad Metallide tootmise hoone Energiamärgised Lao- ja büroohoone Korterelamu Eesti elektrijaama põlevkivikonveier Kuusalu valla veeprojekt Sõidukite masside ja teljekoormuste seire Vaipkatte vahetamine Libedarada tiik Otepää 110/10 kV alajaam Tarkvara Elektriliitumine Elektrivarustus Filtrid

1
Hoonete inventariseerimine Äri-ja teenindushooned Lasita Maja tootmishoone Sigalakompleks Betoonitehas Laohoone Erihooldekodu Monitorid Olustvere maaparandussüsteem Taastusravikeskus Viiking Kalmistujäätmed Trükiteenus Elektriliitumine Elektriliitumine Elektrivarustus