OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


29
Teede taastusremont Narva linnaarhiivi aknad Eksperthinnang O-rõngad Ventiilid Keevitusgeneraator Käina tööstusala Mereküla tee Kolga alajaam Jahvatatud savi Saue valla haljastute hooldus

28
Lasteaed Tareke Vibromeeter Iru jäätmepõletusplokk Äri- ja eluhooned, äri- ja sotsiaalhoone Ärihoone Ärihooned Anni tänav Köögitehnika CNC frees

27
Tartu Lasteaed Naerumaa Narva maantee Äriruumidega elamukompleks Narva maantee Harkujärve Põhikool Parkla Jäätmete koristamine Kiikla rahvamaja Kiigeväljak Tehnoloogiline punkrihoone ja galerii Puurimistööd Kruusateed Veovahendite kasutamise teenus Vee-, drenaaži- ja sademeveetorustik Suurjäätmete jäätmevedu Jäätmevedu

26
Tootmishooned Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ühendustorustik Määvli raba Äripindadega korterelamud Piilupesa lasteaed Seadmed LINDY Elektronik Kraanavihid Rahvusooperi Talveaed Kaabliriputid

25
Elu-ja ärihoone Sangaste mõisa ringtall Segapakendijäätmed Tapa Linnaraamatukogu haljastu Pronksvalutooted Liivamäe AJ F1 Metsakodu alajaam Estonia kaevanduse välisvalgustus Kuressaare Lossihoovi mänguväljak Jäätmekäitlus Remont- ja elektritööd Tallinna Tehnikakõrgkooli logistikalabor Sutlema alajaam fiider F1 Pudivere: (V-Maarja) F3 Killustiku ja põlevkivi raudteetransport Pakendid Kompensaatorite monitooring

22
Sülearvutite laadimiskärud Hüdrograafialaeva Sektori dokiremont Vanasadama ala Heakorrateenus Liiklusloendurid Raadiomaja Eesti elektrijaama tuhalao rajatised Metallkonstruktsioonide roostetõrjetöötlus Geodeetiliste märkide hooldustööd

21
Paide koostootmisjaama päikesepark MUVP varuosade komplekt Tähised Leivatehase alajaam Elektriliinide ehitustrassid Elektritööd

20
Päästekomando depoo Haapsalu Kolledž Taebla tööstusala Päikeseelektrijaama elektriliitumine Värvid Kinnistute hooldustööd PCR analüsaator, mikroskoop Klaaspindade kiletamine Raudtee hooldussõidukite remont ja hooldus Ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid Rõngu-Valguta fiider Kuperjanovi pataljon ja Laane võrgupiirkond

19
Riigitee nr 49 Imavere – Viljandi - Karksi-Nuia Juurdepääsutee Tartu Kutsehariduskeskuse A ja C korpused Jäätmeplatsid Metallkonstruktsioonide transport Järveotsa tee Switch Rutka matkarada Pärnu supelranda teenindav tee Tuletornid ja tulepaagid Kütteõli Metallpiirimärgid 0,4 kV õhuliin Külmakahjustustega teelõigud Vastseliina-Holsta 10 kV fiider Kehtna laululava

18
Prügikastid Elamud Tootmishoone Ballast Terastooted Pumpade remonditeenus LED valgustid Tee elukaar Ehitusmaterjalid Kilbid Pärnu ümbersõidu foorisüsteemid Õppetehnika

15
Valgekodu kergliiklustee Rapla tervisekeskus Kehtna tegevuskoht Elektrivarustus Elamud Kool Luunja roosiaed Korrashoiuteenus Sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Veevoolihulga mõõtja Väikeloomakliinik Telkimisala ja autokämpingud Projekteerimistööd

14
Valga Jaanikese kool Öördi raba Liivaku maaparandussüsteem Perekonnaseisuameti hoone Kanalisatsiooni mahuti Valupuksid Töötoitepump Ruusa-Leevaku fiider Lambid Palderma maaparandussüsteem Kontakt- ja videokonverentsikeskuse seadmed Puitmaterjalid, hakkepuit Lasteaia ehitustööde OJV Staadion

13
Hapniku analüsaator Teenindushoone IT väikevahendid Lintkonveieri lindipuhasti Katlamaja Lahtre AJ F2 Toestiku raamid Tori kauplus Sotsiaalmajad

12
Poaka küla teed Sademeveekanalisatsioon Käru Südamekodu Korterelamud Äripindadega korterelamu Raudbetoonsild Tänavad Võidu tänav Ehitustööde OJV Tööstuse 110kV alajaam Kassetid ja filtrid Kaugküttevõrk IT väikevahendid Komplektalajaam nr 8556 Reoveepuhastusjaama heitveetorustiku armatuur Liinipinge muutmine

11
Ridaelamu, üksikelamud Üliõpilaskodu Äripinnaga tootmishooned Ukse ümbruse korrastamine Päikesepark Torude komplekt Keemilised reagendid ja proovivõtja Keemilised reagendid ja varuosad Fluoroplast Manija saare teed Äri- ja korterelamu Kinnistute õhuliin PET-taara tootmise seade Hakkepuit A.Weizenbergi tänav Savi ja Põik tänav Järve tänav Projekt LIFE to alvars Jüri-Rae 10 kV fiider Kombainid Heliisolatsiooni, ruumiakustika ja helirõhutaseme mõõtesüsteem Anemomeetrite kalibreerimise stend Madalpingevõrk Multifunktsionaalne traktor

8
Kruusateed Pumpade varuosad Trafoõli Põlevkivijääkide koristamine ja äravedu Enefit Karjääri 35kV jaotusseade Boiler Marja tänava kergliiklustee sild Rakvere kettagolfi rada

7
Haanja piirkonna heakorratööd Pottsepatööd Torrefitseerimistehas Harkujärve Kirik Tudulinna aelviku kujundusprojekt Jõgeva linna staadion Saue linna bussiootepaviljonid Reduktorite varuosad Öövaatlusseadmed Tööriided ja isikukaitsevahendid Tööstuslikud tõstukid Rootorpurusti Jäätmejaamade haldamine Lüofilisaator ja pump Laeva sild

6
Kabli looduse õpperada Keila - Lehola kergliiklustee J.Smuuli tee viadukt Nugasiibrite ja aurutorustike temperatuurimuutuste näitajad Tugimaantee 35 Iisaku-Tudulinna Soska tee Kõnnitee ja parkla Kantremaa tööstuspiirkonna tugitaristu Aidu ja Alam-Pedja LKA Sangla soo Puidutöökoda Tärkma väikesadam Türi linna ja Oisu aleviku reoveepuhastite humifitseerimisplatsid Pirita pumpla Teekatted Kirti AJ F2 Kaablivoolutrafod, sekundaarseadmed

5
Korterelamu Tartu linna olmejäätmed Reostunud pinnas Naissaare raudtee Wismari tänava tänavavalgustus Sauga aleviku tänavavalgustus Tänavavalgustus Võru valla jalgteed Kett-võsaniiduk Veevõrgu modelleerimine Elektrokeemiline andur Soojakapiga marmiit ja nõudepesumasin Otepää-Vidrike fiider Haavelpink Valgusallikad

4
Õhukompressorhoone Vinni lasteaia jalgteede ja territooriumi valgustus Elektriliitumine Elamud Laadimisseadmed Valgusti kaitseklaas Puidu kuivatussüsteem Teekatte märgistustööd Pehme inventar Toolid Tulekustutussüsteemid IT väikevahendid Pakkematerjalid, laotarvikud ja säilitusvahendid Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendid Laaduekskavaator Sulgemisarmatuur ja varuosad Nõrkvoolutööd

1
Merrelaskude otsad Riigimaantee nr 11152 Kirdalu-Kiisa, nr 11243 Aruküla kauplus Põllumajandushooned Soojustorustikud Lasnamäe spordikompleks Kultuuri- ja spordipark Iseliikuv lumefrees-puhur Valla tänavavalgustus Tapa sõjaväelinnak Teekatendid ja kõnnitee Tapa linna teed Äri- ja tootmishooned Kardirada Konteinerveod Mõntu 35/10 kV PAJ, Läätsa - Mõntu 35 kV Elamud Ekskavaator