OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Sõtke paisjärv Tee 25150 Raiste – Osula - Varese, tee 67 Võru – Mõniste – Valga Lessu maaparandussüsteem Maarja pereelamu Tervisekeskus Komplektalajaam nr 8605 Kamari veelauapargi pea- ja abihooned ning taristu Kamari veekeskuse kaablipark Paldiski KJ, Puiatu KJ Energiamonitooringu testimine Riigiteed nr 11113 Assaku-Jüri, nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla OJV Uuetoa alajaam ja Are 10 kV fiider

30
Puidujäätmete utiliseerimine Tootmishoone Äri- ja/või tootmishooned Spordirajatised Elamu, tiik Teenistushoone Alajaam nr 6112 Tootmis- ja laohooned Äri- ja tootmishooned Lihatööstus Noorkarjalaut Laste mänguväljakud Tugimaantee 62 Erastvere-Põlva

29
Korterelamud Elektrivarustus Ultraheligeel Hakkepuit Tapa Vene Põhikool Kõnnitee Paldiski maantee Lääne-Harju tänavavalgustus Värkvõrgu vahendid Tööriistakastid

28
Tuletorni puiestee Hotell Riigitee nr 24156 Viiratsi-Mustapali Pihlapuu lasteaed Tänavavalgustus Aedniku tänav Haanja noortekeskus Multilift konteinerid Jaotusalajaam nr. 844 Tartu lennujaam Õhufiltrid Kärneri alajaam F1, F2, F3 ja F4

27
Sulgearmatuuri tihendid Kinnistu elektrivarustus Tootmishoone Käsitööriistad Abivahendid Metsapargi spordiala Mänguväljakud ja linnapark Otepää AJ trafo LED valgustus Raieteenus Jõuelektroonilised süsteemid Pealambid Külvikud Laeva-Palupõhja tee Metsamaa pärimustalu

24
Telliskivi ja Männiku tänavad Tänavavalgustus Alutaguse maleva hooned Keskjälgimissüsteem Külastuskeskus Riigitee 13114 Kalma-Mustvee Puhkemajad Võru linna sissesõiduteed Ridaelamud Kilbikontrollerid Optilised kaablid Elva-Konguta fiider Toiteseadmed Ladu nr 3 Põltsamaa soojusvõrgu materjalid

23
Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ühendustorustik Riigiteed nr 27 Rapla-Järvakandi-Kergu, nr 15 Tallinn-Rapla-Türi, nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla Veetorustik Kalana küla vee- ja kanalisatsioonirajatised Äripindadega korterelamu Ärihoone, elamu Tugimaantee 22 Rakvere – Väike-Maarja – Vägeva Aru mõisa väetisehoidla Ala kooli katlamaja Äripindadega korterelamud Ärihoone Kaubanduskeskus Elektriliitumine Drenaažirennide kanalisatsioonisüsteemid Veekõrvalduskanali puhastusteenus Lehtse, Jäneda ja Vajangu katlamajad Energia tänav Klooga-Karjaküla 10 kV fiider Jäätmevedu Juurdepääsutee

22
Turvavalgustid Elektriliitumine Kauplus Äri- ja eluhooned Jõeääre vasakkallas Sootsa, Saari ja Ura supluskohad Palivere kaugküttepiirkond Muhu lasteaed RMK Tartu büroohoone Võru ja Tehase tänav Kraana Võru piirkonna 0,4 kV õhuliin IL5399 Võru piirkonna 0,4 kV õhuliin IL5391

21
Rakvere linnavolikogu ruumid Ringristmik Ärihooned Teodoliitbussoolid Mõõte- ja indikaatorvahendite taatlemine Dokiremonttööd Dokiremonttööd Ventiilid ja ülerõhuklapp Dispenserseade Võru piirkonna objektid Valgustatud infoviidad

17
Tõhela küla ühisveevärgi ja – kanalisatsioonitorustikud Kalda tänav Koidu tänav Palamuse muuseumikompleks Ruusa küla soojustrassid Sildkraana Mänguväljak Pöörmete käsitsi lumetõrje Ranna-Mäe LP 110 kV kaabelliinid Püssi komplektalajaam

16
Kõrvalmaantee 25214 Muuga - Hänike Pootsi küla ühisveevärk Maanteeameti Rakvere büroo ligipääs Maanteeameti büroo Kurtna – Kuremäe kergliiklusteed Põllu tänav Kontrollerid Ratsaspordi maneež Tallinna AJ 1462 Korvtõstuk Avinurme soojusvõrk BEJ juurdevoolukanal Põllu tänav Mäemassi purustussõlmede rennid

15
Leisi tervisekeskus Hara jääksoo, Veskijärv Mänguväljak Geodeesia teenus Põhimaantee nr 6 Tõrva keskristmik Andmesidevõrgud Tööstushoone ja kauplus Sidekanalisatsioon

14
Kunstikeskus, ärihoone Kergliiklusteede võrgustik Korterelamud Metallkuur Söökla seadmed Põltsamaa soojusvõrk Punkrihoone ja konveieri galerii Valguskastid Sindi linna tänavavalgustus Tootmishooned Kuressaare kindluse teed Ökosüsteemid Traktor

13
Killustiku tootmine Saaremaa muuseumi õppeklass, kohvik Mahuti otsad Ventilatsioonisüsteem Elamud ja tootmishoone Tennisekeskus Tapa jõulinnak Paide Pansionaat Reoveesette jäätmekäitlus Metsakese AJ F2 Mitmekanaliline elektrimõõteseade, impedantsanalüsaator Meistrite maja

10
Kõnnitee Kõrveküla spordihoone Kõrvalmaantee 13115 Kohtla - Kohtla-Nõmme Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Võidu tänav Büroohoone Pärna-Vahi 15kV fiider Taheva sanatooriumi reoveepuhasti Algmurde puuraukude puurpingid Loo-Maardu 35 kV õhuliin Hagudi-Kohila-Järlepa 10kV elektritööd Jüri-Lehmja 10kV fiider Aruaru AJ F2, Tatramäe AJ F2, Kangre AJ F2 Hakkepuit Pelletikatlad ja konteinerkatlamaja II Järve 110/35/6 kV alajaam

9
Mõõteseade Herne tänav Peamaja Linnakujunduslik väikevorm Tormi AJ F3 Trafo 2500 kVA 20/15 kV Jäätmete käitlemine Jäätmete käitlemisteenus Pelletikatlad ja konteinerkatlamaja

8
Puitliipritel sõrestikud Teetööd Päikeseelektrijaam Saare maakonna arengustrateegia analüüs Elektrivarustus Tuletõrjesignalisatsioon Pärnumaa maleva hooned Liikluse jälgimise kaamerad Turba aleviku komplektalajaamad Määrdepunkti seadmed BEJ põletite juhtimissüsteem

7
Läbipääsusüsteem Kurtna - Rausvere kergliiklustee Õendushaigla Kergliiklustee Keevitustarvikud Hiietse sild Rõhuandur Fiidripunkt 156, Anne PAJ Mõisa ja Fiidripunkti F Koidula RLE F1 Abja-Halliste 15 kV fiider Audru-Karuslooma 10 kV fiider

6
Sadeveekanalisatsioon Elektrivarustus Prügikastid Esitlustehnika Administratiivhoonete energiaauditid Metallitöötlemise tarvikud Transportteenus Keevisõmbluse puhastusseadmed Vaakumdeaeraator Äri- ja eluhoone Laborite inventar Sõelurite äravoolurenn Elektroonika Peebu AJ F4 Võhma - Kõo 15 kV fiider K2 Võhma - Kõo 15 kV fiider Võdivere alajaama F2 Vaba Lava hoone

3
Clamping set Clampex Korterelamu Flow meter KLH-KC38 Kihnu tuletorn Lusti tee Kasvuhoonegaaside seadmed

2
SRÜ tehnika varuosad Musta jaam Linnamäe funktsionaalne keskus Tallinna Muhu Lasteaed Mustakivi lasteaed Elektrivarustus Ühisveevärk- ja kanalisatsioon Rahvusooperi Talveaia restoran Paksunahaliste maja Rõuste - Tusti 110kV kaabelliin Puitliiprite käitlemisteenus

1
Pikri tänav Heitvee väljalaskude seire Laviku paisu hüdroelektrijaam Tehniline trinaatriumfosfaat Konguta sotsiaalmaja Väli korvpalliplatsid Valgustatud terviserada Roomikekskavaator Ehituse tänav Tallinna Tuule Lasteaed Rälbyranna supelrand Mäeküla tee sadeveed Päikese- elektrijaam Õhkküttekalorifeerid Katlamaja AJ 0,4kV jaotusseadmed Paldiski tuulepark Polüalumiiniumkloriidi Nõmmküla AJ F1