OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Puhkekeskus Elektriliitumine Vaivina uuringuruum Ehitusvill Rakvere Pauluse Kirik Veetorustik Alajaama nr 1341 Merekonteinerid Lasteaed Miki

30
Temperatuuri kontroller Tööriistamarket Parkla Kaitsereleed Kulla jalg- ja jalgrattatee Tallinna tänava jalgtee Suusaraja hooldus Mängude Maja Äri- ja eluhoone Sademeveetorustik Eesti elektrijaama plokk nr 7 Farmi AJ F2 Puidutööstuse hoone Teraviljakuivati Fassaadivalgustid

29
Koru arendusala 35kV õhuliinid Tootmishoone Ärihoone Viisu abihoone Tootmishoone Elva valla kergliiklusteed Tootmishoone IT kaabeldus Hotell, elamu Elektriliitumine Päikeseelektrijaam Mänguväljakud Telgventilaatorid Elva Huviala- ja Kultuurikeskus Sinilind Keila linna Keskpark Samokrassi tee Kahe inertgaasi keskkonnaga kindakapp Mereseiresüsteemi hooldus Arboristitööd Liu sadam Lageraie- ja kokkuveoteenus

26
Kanalisatsiooni-sademeveetorustik Porkuni reoveepuhasti Muraste-Meriküla piirkond Keila linna üldplaneering Gustav Adolfi Gümnaasium Kädva AJ F1

25
Tootmishooned Koonga tänavavalgustus Äri - ja büroohooned Kinnistu elektriliitumine Päästeteenistuse hoone ja parkla Äri- ja tootmishooned Haabneeme/Karulaugu võimlemislinnak Elektriliitumine Nurgamõõtur Sirguaru tee Kohtla-Järve linna ristmikud Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste Jahimajanduse hoone Kohtla-Nõmme talihooldustööd Paide elektrijaama territoorium Grafiitrõngad Kontorimööbel Lindirobot Kattetelgid Paide reservseadmete hoone ja laoplats Kalme F3 Üksikelamud Ventilatsiooniseadmed Keevisliited Kaevud Kehra Gümnaasium Põlevkivi laadimisestakaad Saunametsa F2, Mäesalu F3, Kulbi F4 Vendrielemendid Kodutehnika remont

24
Pereelamud Riigitee nr 12 Kose-Jägala Alajaama ja garaaži lammutustööd Kompressorid, portatiivse pealesulatus- ja sisetreipink ning magnetpuurpink Ärihoone Tartu lasteaed TriinuTaavi Anija valla jäätmejaam Võrguseadmed ja tarkvara

23
Ristemäe koolimaja Lootospark staadion Võru loomemajanduskeskus Ehitusjäätmete ringlus Spordirajatised Optiline valguskaabel PVC hall Äripinnaga korterelamud Vinni valla jäätmekava Töökoda Tulivee salapiiritusemuuseum ja kontserdikeskus Puidurafineerimistehas Rannavõrkpalli väljakud Sademeveetorustik Sademeveetorustik Keevisliitme termotöötlus Elektriliitumine Voldemar ja Elfriede Amanda Lenderi mälestusmärk Korterelamu Vigala valla teed

22
Õlid Kaitsme nimivoolu suurendamine Veiselaut Tallink Express hotell Järve kool Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Soojakhaagis Liiva 10/0,4kV alajaam, Liiva keskus Talihooldustööd Haldi kalasadam Jäätmejaam Multifunktsionaalne ujuvsüvendaja

19
Õpetajate kodu Hotell Lümanda keskusehoone Äri-ja tootmishooned Jalg- ja jalgrattatee Kõnnitee Korterelamu Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Administratiivhoone Pakendikonteineri plats Teekatte defektid

18
Kõnnitee Ladude soojustrassid Ühendoperatsioonide keskus Haapsalu laht Ristmiku valgustus Varjualune Mõõteseade Kopli liinide läänepoolne osa Elektrikilbid Uuringud Komplektalajaam nr 8595 Korvtõstuk Suruõhukompressorid Tanklate hooldus ja remont Paide alajaam Valgu seltsimaja

17
Elektriajami aku Simuna rahvamaja Laohoone valgustus Paide võimla Korterelamu Tugevvoolu- ja andmesidetööd Komplektalajaam 8604 Võrguseadmed Korterelamud Kuressaare kõlakoda Lõhkeained Märjamaa alevi tänavad Keskpinge paljasjuhe ja tänavavalgustus

16
Tarva dolokivikarjäär Halliste lasteaed Pääsuke Torupainutuspink Kinnistu elektriliitumine Ärihoone Sissepääsu värav Esitlus- ja helisüsteem Järveotsa militaarpärandi objektid Kolga-Jaani kaugküttetorustik Proovivõtuseadmed Maanteeameti hoonete ventilatsioonisüsteemid

15
Paide linna uus tänav Samaaria eakate kodu Ärihoone Puurkaev, veetöötlusjaam ja tuletõrjeveemahuti PVC hall Puhja kuivatuskompleks Laatre AJ F2 Mänguväljakud Filtrite elemendid Äri- ja tootmishoone Simulaatorid Kromatograaf Reopalu reoveekogumisala Parkide ja mänguväljakute hooldus Lageraie- ja kokkuveoteenus Elektrivõrk, tänavavalgustus

12
Töökeskkonna ohutegruite mõõtmised Solenoidklapid Veskimetsa-Kopli L161 ja Veskimetsa-Volta L160 Parklad Liigendiga traktor ja lisaseadmed Küttesüsteemide hooldus Lennuraja jäätõrjevahendid KBFI teadusarvutuskeskus Mobiilsed LIDAR tüüpi kiirusmõõtesüsteemid Remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid

11
Lasteaed Marjake Reoveekanalisatsioonitorustik Filtri varuosad Vanametalli tükeldamine ja koristamine Büroo- ja tootmishoone Kõrgsurvepumpla, lumetootmisseadmed Akustilise heli tuvastamise süsteem Veesüsteem Faasimõõteseadme ja tööstuskontrolleri komplekt Veejahutid Allmaa tuletõrje-veetorustik Rohe, SAI I, Ookatku ja Sadala Võitööstse AJ piirkonnad Laagna tee haljasala Laagna tee Seirekaamerad

10
Tootmishooned Eesti Alkoholi­ ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseum Bussipeatuste korrastamine Põlva linnastaadion Kobra dolokivikarjäär Parkimismaja Juurdepääsutee Amortiseerunud korterelamu Riisipere-Turba kontaktvõrk Protomont-tüüpi kaabel ja vulkaniseerimisseade Eesti Elektrijaama kaugkütteseade Riigitee nr 11113 Assaku-Jüri, nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla

9
Korterelamu Äripindadega korterelamu Korterelamu Õhksoojuspumbad Veeheitetorustik Maanteeameti hoonete kliimaseadmed

8
Linnamäe tuletõrje veemahuti Optilised kaablid Otepää kaubanduskeskus Biomedicumi parkla Elektriliitumine Gaasid Rahvusvahelised ja siseriiklikud kaubaveod Büroohoone Talihooldustööd Keevitussimulaator Kunda linna tänavad Keevitusgaaside väljatõmbesüsteem Korterelamud Noortemaja

5
Veriora jahtkonna hoone Viljandi Linnahoolduse baashoone Kubija järv Eluruumidega ärihoone Elektrijaamade ühendusvuugid Maardu järv Plaani külatare Matsi sadam Uulu küla ühisveevärk Sünkroongeneraator Elektrivarustus

4
Hiiumaa muuseumi hoidla Kutsehariduskeskuse õppekorpus Elva tänava elektriliitumine Elektriliitumine Elektriliitumine Juhtimishoone Boge komponendid Lihvimislaud Vabatahtlike päästjate depoo Elamukvartal Vaela Kodud Staadion Kiviõli Keemiatööstuse õlitootmisseade Tööstuslikud gaasid Asuküla raamatukogu / seltsimaja OJV Riigimaantee 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste Merimetsa Nakkuskeskus Konstruktsiooni siirete ja pingete mõõtmise süsteem Väliheakorratööd Jäätmevedu

3
Tootmiskompleksi elektrivarustus Starter Konteinerid Moodulriiulid Tiivikud Elektriliitumine Elektriliitumine Kanepi piirkonna elektrivarusts Loksa Konsum Videosignaal

2
Parklad, jalgteed, bussitaskud Laitse ja Ellamaa bussitaskud ja Paju tänav Elektrooniline juhtplokk Akutõstuk Kõrveküla reoveepumpla Korterelamud Tänavavalgustus Kergliiklustee Elektriliitumine Elektriliitumine Riigitee nr 11191 Harku-Rannamõisa Honor ja Victoria bastionid Kirik Raamatukogu Tänavavalgustus Endise Tähtvere valla jäätmevedu Lume- ja libedusetõrje Kalmistute hooldustööd Elektriehitustööd Pärnu-Jaagupi piirkonna 0,4 kV õhuliin Sindi-Raudtee fiider Raavitoa AJ F2 Putku F3 ja F4, Ringuta F1, Russalu F3, Sara F2

1
Raasiku spordihoone Elektrivarustus Büroohoone Gaasi reguleerimisjaam Eleringi peahoone Tihedusmõõtur Lahevere elamurajoon Plaadid Turvavarustus Ruusa AJ F4 Tallinna maantee Spordikompleks Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Tehnoloogilised sidelahendused Hooldetehnika komplekt Alexela metaantankla Keevituse simulaator, autode värvimise simulaator Peadiiselgeneraatorid Paide, Ranna ja Sikassaare alajaamad