Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Elamud ja majutus Tootmine ja logistika Muu või teadmata otstarve Sakraalehitised Tehnovõrgud Teed ja liiklus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Elamud ja majutus Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Sadamarajatised

30
Muu või teadmata otstarve Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teenindus, kaubandus ja toitlustus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Teed ja liiklus Hanked ja teenused Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Elamud ja majutus Tehnovõrgud Energia ja küte Tehnovõrgud Tootmine ja logistika Põllumajandus ja loomakasvatus Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus

29
Elektrivarustus ja seadmed Tootmine ja logistika Äri- ja haldushooned Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Teed ja liiklus Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Muu või teadmata otstarve Elektrivarustus ja seadmed Elektrivarustus ja seadmed Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Muu või teadmata otstarve Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Vabaõhurajatised ja haljastus Teed ja liiklus Muu või teadmata otstarve Muu või teadmata otstarve Hanked ja teenused Hanked ja teenused Hanked ja teenused Sadamarajatised Hanked ja teenused

26
Elektrivarustus ja seadmed Elamud ja majutus Hanked ja teenused Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Muu või teadmata otstarve Tehnovõrgud Kergehitised, vabaõhurajatised ja haljastus Maa-alad ja planeeringud Kultuur, haridus, sport ja meelelahutus Tehnovõrgud Hanked ja teenused

25
Tootmine ja logistika Elektrivarustus ja seadmed Riik ja riigikaitse Äri - ja büroohooned Kinnistu elektriliitumine Päästeteenistuse hoone ja parkla Äri- ja tootmishooned Haabneeme/Karulaugu võimlemislinnak Kinnistute elektriliitumine Elektriliitumine Nurgamõõtur Sirguaru tee Kergliiklustee Kohtla-Järve linna ristmikud Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste Jahimajanduse hoone Kohtla-Nõmme talihooldustööd Paide elektrijaama territoorium Grafiitrõngad Kontorimööbel Lindirobot Kattetelgid Paide reservseadmete hoone ja laoplats Kalme F3 Üksikelamud Ventilatsiooniseadmed Keevisliited Kaevud Kehra Gümnaasium Põlevkivi laadimisestakaad Saunametsa F2, Mäesalu F3, Kulbi F4 Vendrielemendid Haagised Kodutehnika remont

24
Pereelamud Kõrghooned Puhkemajad Riigitee nr 12 Kose-Jägala Alajaama ja garaaži lammutustööd Kompressorid, portatiivse pealesulatus- ja sisetreipink ning magnetpuurpink Ärihoone Mart Reiniku Kooli spordi- ja mänguväljak Tartu lasteaed TriinuTaavi Tartu Lasteaed Piilupesa Anija valla jäätmejaam Pos­ti­tõl­la ela­muk­var­tal Võrguseadmed ja tarkvara Sõle spordikompleks

23
Ristemäe koolimaja Lootospark staadion Võru loomemajanduskeskus Ehitusjäätmete ringlus Spordirajatised Optiline valguskaabel PVC hall Äripinnaga korterelamud Vinni valla jäätmekava Töökoda Tulivee salapiiritusemuuseum ja kontserdikeskus Puidurafineerimistehas Rannavõrkpalli väljakud Sademeveetorustik Sademeveetorustik Keevisliitme termotöötlus Elektriliitumine Voldemar ja Elfriede Amanda Lenderi mälestusmärk Korterelamu Vigala valla teed

22
Õlid Kaitsme nimivoolu suurendamine Veiselaut Tallink Express hotell Järve kool Lasteaed Okasroosike Jäätmevedu Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla Soojakhaagis Liiva 10/0,4kV alajaam, Liiva keskus Talihooldustööd Otepää valla teed ja tänavad Haldi kalasadam Jäätmejaam Multifunktsionaalne ujuvsüvendaja

19
Õpetajate kodu Hotell Ridaelamud Lümanda keskusehoone Äri-ja tootmishooned Jalg- ja jalgrattatee Kõnnitee Korterelamu Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Alutaguse hoolekeskus Administratiivhoone Pakendikonteineri plats Teekatte defektid Harju- ja Raplamaa säilitusremonttööd

18
Kõnnitee Elamud Ladude soojustrassid Ühendoperatsioonide keskus Haapsalu laht Ristmiku valgustus Varjualune Mõõteseade Kopli liinide läänepoolne osa Elektrikilbid Uuringud Komplektalajaam nr 8595 Kuressaare kindlus Korvtõstuk Suruõhukompressorid Tanklate hooldus ja remont Paide alajaam Valgu seltsimaja

17
Elektriajami aku Valga haigla tervisekeskus Simuna rahvamaja Laohoone valgustus Paide võimla Tartu läänepoolne ümbersõit Luunja sadam ja puhkeala Lasteaed Hellik Korterelamu Ärihoone Tugevvoolu- ja andmesidetööd Komplektalajaam 8604 Võrguseadmed Korterelamud Kuressaare kõlakoda Lõhkeained Märjamaa alevi tänavad Keskpinge paljasjuhe ja tänavavalgustus

16
Tarva dolokivikarjäär Halliste lasteaed Pääsuke Torupainutuspink Kinnistu elektriliitumine Ärihoone Sissepääsu värav Esitlus- ja helisüsteem Nõrkvoolupaigaldiste hooldusmaterjalid Järveotsa militaarpärandi objektid Kolga-Jaani kaugküttetorustik Proovivõtuseadmed Maanteeameti hoonete ventilatsioonisüsteemid Maanteeameti hooned

15
Paide linna uus tänav Samaaria eakate kodu Ärihoone Puurkaev, veetöötlusjaam ja tuletõrjeveemahuti PVC hall EEJ biofiltreerimisjaam Puhja kuivatuskompleks Laatre AJ F2 Mänguväljakud Filtrite elemendid Hüdroseadmete varuosad Äri- ja tootmishoone Simulaatorid Kromatograaf Ventilatsioonisüsteemide puhastus Reopalu reoveekogumisala Parkide ja mänguväljakute hooldus Mereväe laevad Liiklusmärgid Lageraie- ja kokkuveoteenus Elektrivõrk, tänavavalgustus Sisekaitseakadeemia uus õppehoone

12
Töökeskkonna ohutegruite mõõtmised Solenoidklapid Veskimetsa-Kopli L161 ja Veskimetsa-Volta L160 Parklad Liigendiga traktor ja lisaseadmed Ao ja Nõmme paisjärved Küttesüsteemide hooldus Lennuraja jäätõrjevahendid KBFI teadusarvutuskeskus Mobiilsed LIDAR tüüpi kiirusmõõtesüsteemid Remonditöökodade kulu- ja remondimaterjalid

11
Lasteaed Marjake Reoveekanalisatsioonitorustik Kesk tee Filtri varuosad Vanametalli tükeldamine ja koristamine Büroo- ja tootmishoone Kõrgsurvepumpla, lumetootmisseadmed Akustilise heli tuvastamise süsteem Veesüsteem Faasimõõteseadme ja tööstuskontrolleri komplekt Veejahutid Jäätmevedu Allmaa tuletõrje-veetorustik Rohe, SAI I, Ookatku ja Sadala Võitööstse AJ piirkonnad Laagna tee haljasala Laagna tee Seirekaamerad

10
Tootmishooned Eesti Alkoholi­ ja Karastusjoogitööstuse Teemapargi muuseum Bussipeatuste korrastamine Põlva linnastaadion Kobra dolokivikarjäär Parkimismaja Juurdepääsutee Amortiseerunud korterelamu Riisipere-Turba kontaktvõrk Protomont-tüüpi kaabel ja vulkaniseerimisseade Eesti Elektrijaama kaugkütteseade Riigitee nr 11113 Assaku-Jüri, nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla

9
Korterelamu Äripindadega korterelamu Korterelamu Õhksoojuspumbad Veeheitetorustik Logistikakeskus Laitse lasteaed Maanteeameti hoonete kliimaseadmed Üksik- ja paariselamu Valveteenus

8
Linnamäe tuletõrje veemahuti Optilised kaablid Otepää kaubanduskeskus Biomedicumi parkla Elektriliitumine Gaasid Rahvusvahelised ja siseriiklikud kaubaveod Ehitusmaterjalid Büroohoone Talihooldustööd Keevitussimulaator Kunda linna tänavad Keevitusgaaside väljatõmbesüsteem Eesti Elektrijaama ploki nr 3, 4, 5 ja 6 korstnad Korterelamud Noortemaja Hargmikud ja lihtjoatorud

5
Veriora jahtkonna hoone Viljandi Linnahoolduse baashoone Kubija järv Äripindadega korterelamu Eluruumidega ärihoone Elektrijaamade ühendusvuugid Laohoone Maardu järv Plaani külatare Matsi sadam Uulu küla ühisveevärk Sünkroongeneraator Elektrivarustus

4
Hiiumaa muuseumi hoidla Kutsehariduskeskuse õppekorpus Elva tänava elektriliitumine Elektriliitumine Elektriliitumine Juhtimishoone Boge komponendid Lihvimislaud Vabatahtlike päästjate depoo Elamukvartal Vaela Kodud Staadion Kiviõli Keemiatööstuse õlitootmisseade Balti Elektrijaama küttesüsteem Tööstuslikud gaasid Asuküla raamatukogu / seltsimaja OJV Riigimaantee 83 Suuremõisa-Käina-Emmaste Merimetsa Nakkuskeskus Konstruktsiooni siirete ja pingete mõõtmise süsteem Väliheakorratööd Jäätmevedu Jäätmevedu

3
Tootmiskompleksi elektrivarustus Starter Konteinerid Moodulriiulid Tiivikud Elektriliitumine Elektriliitumine Kanepi piirkonna elektrivarusts Loksa Konsum Videosignaal

2
Parklad, jalgteed, bussitaskud Laitse ja Ellamaa bussitaskud ja Paju tänav Elektrooniline juhtplokk Akutõstuk Kõrveküla reoveepumpla Korterelamud Tänavavalgustus Kergliiklustee Elektriliitumine Elektriliitumine Riigitee nr 11191 Harku-Rannamõisa Honor ja Victoria bastionid Kirik Raamatukogu Tänavavalgustus 110 kV õhuliinid Endise Tähtvere valla jäätmevedu Lume- ja libedusetõrje Kalmistute hooldustööd Rehabilitatsioonikeskus Elektriehitustööd Pärnu-Jaagupi piirkonna 0,4 kV õhuliin Sindi-Raudtee fiider Raavitoa AJ F2 Putku F3 ja F4, Ringuta F1, Russalu F3, Sara F2

1
Lihula päästekomando Raasiku spordihoone Elektrivarustus Büroohoone Gaasi reguleerimisjaam Eleringi peahoone Tihedusmõõtur Lahevere elamurajoon Plaadid Turvavarustus Ruusa AJ F4 Tallinna maantee Spordikompleks Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Võsa- ja mootorsaagide remonttööd ning varuosad Tehnoloogilised sidelahendused Hooldetehnika komplekt Alexela metaantankla Keevituse simulaator, autode värvimise simulaator Peadiiselgeneraatorid Paide, Ranna ja Sikassaare alajaamad Elektritööd