Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tõrvandi tehnopark Töökoda Tarbja paisjärve ranna-ala omanikujärelevalve

29
Majutushooned Ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk Kiili lasteaed Metsaparandusosakonna metsateed Narva vanalinn Objektide remonttööd Saun ja puukuur Töötoolid Korterelamud Äripinnaga korterelamu INVA WC-d

28
Vedelgaasimahuti Elektrikäidu teenus Kauplusehoone Võisiku hooldekodu hoone nr 5 Tamsalu 1. järgu kohalik geodeetiline võrk Klienditeenindusbürood Kaubariiulid Äripinnaga korterelamu Korterelamu Liivametsa tee Tallinn-Narva (km 10,6-17,4) Loo-Maardu lõik

27
Hüdrojõujaam Värska veejaam Keskväljaku heakorra-ja hooldustööd Kärdla kalmistu Vaguni remonditeenus Värvimisautomaat

26
Tihemetsa metskond Haldus- ja korrashoiuteenus Põlgaste vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Ehitussoojakud Narva jõesadama ujuvkai Laanetu alajaam Tööpink Töökoda Tehu tee Töötoolid

23
Vee- ja kanalisatsioonitorustik Tänavakivide paigaldus Optilised kaablid Järve, Puka Mõisa, Raaditiigi alajaamad Tõnumaa turbatootmisala

22
Kloraatorhoone Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Nõrkvoolusüsteemid Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatised Killustiku purustamine ja sõelumine Aidu karjääri ehitised ja tehnoloogilised seadmed Raadiosidemastid Tootmishooned Toiduainete tööstuse tootmishoone Koidula transpordikeskus Paviljon, parkla, väiketuulik Kõnnitee Mootorikütus

21
Teekatte auguremondiseade Õhk-õhk soojuspump Väljaotsa talu Loo-Maardu piirkond Maantee nr 11231 Kõmmaste-Hattu Kärdla lennujaama garaažikompleks Maantee nr 1 Tallinn-Narva Põllumajanduslik haagis/käru

20
Tartu Karlova Gümnaasiumi kõrvalhoone Maaparandussüsteemid Kose-Halliku, Pala ja Piibumäe teed RMK Võrumaa metskonna teed Sooru-Singa tee Põlva linna tänavad ja kõnniteed Aknad Tootmismaa kinnistu Laohoone Jõõpre lasteaed

19
Haldus- ja korrashoiuteenus Uhtna katlamaja omanikujärelevalve Uhtna katlamaja Sajuveekanalisatsioon Abissaare, Kolleri, Tõrvamäe, Palupera ja Vuti karjäär Alumati maaparandussüsteem Tehniline valve- ja reageerimisteenus Mäetaguse mõisa ansambli hooned Viru raba vaatetorn

16
Leegiranna elamurajoon Endise linavabriku territoorium Volli fiider Kivirehe fiider Lõhketraat Akutrellid Kavasoo turbamaardla Emmaste asula ühisveevärk Riigimaantee nr 11152 Kirdalu-Kiisa Loo sild

15
Kõrvitsa elamuala Põllumajandustehnika remondi ja hoiustamise hoone Balti - Tartu 330 kV õhuliin Muhvid ja kahvlid Elektrijaama seadmed Kõrgsurvevoolikud Üksikelamud

14
Autotranspordi ettevõtte hoonetekompleks Katariina allee Kõrtsihoone Välisuks Asbestivaba termoisolatsiooni papp Tankla Sorgu tuletorn

13
Tallinna Park Põllumajandusmasinate müügi-, teenindus- ja hooldushoone Korterelamu Kõvasulamterad ja tapid Valgjärve valla teed Rohuküla sadam

12
Ridaelamu Tisleritöökoda Tõru fiider Sihi fiider Suruõhu- ja propaanitorustikud Katusetööd Kergliiklustee Lehtse ja Tapa reoveepuhastid Jäätmevedu

9
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis Leeviküla sild Liitva sild Elamurajoon Eramu GPS-seadmed Innovatiivsed ekspositsioonid Väljundtihend Sargvere mõisapark Tamme hostel Tuulegeneraator Elamukrundid

8
Tennishall Viru väljaku jalakäijate tunnel Kalakaitsekordon Võrguseadmed Tamsalu 35/10 kV alajaam Lasteaed Mesipuu

7
Sigula külamaja Tartu tähetorni astronoomi maja abihoone Aruküla liigvee ärajuhtimise süsteem Kolga aleviku kaugküttetorustik ja soojussõlmed Õhuventilaatorite labad Jäätmete koristamine ja äravedu J.Vallikivi liitumisühenduse peakaitse Drenaažikaevud Sademeveetorustik Veetorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik Atla sadam Haiba ühisveevärk ja -kanalisatsioon

6
Korterelamu Töötoolid Hoolduspuhastuse teenus Veski veisefarm Pöörlemisseadmed Ärihoone Hargla hooldekodu Polikliinik Maarjamäe sademeveekanalisatsioon

5
Kõiguste välibaas Kaberneeme küla ühisveevärk Admin- ja olmehoone Piistaoja veevõtupuurkaevu pealisehitus-pumpla Elektriõhuliinid Mobiilne tankimisseade Vasarpurustite SMD-98B kapitaalremonditeenus Õppelaboratoorium Lao- ja tootmishoonete kompleks Puidutööstus Mesindusmaja

2
Sooniste turbamaardla Esivere II dolokivikarjäär Pereelamu-ärihoone Majutushoone Keskkonnajaamad Katkematu elektritoite allikad Kubja teerist Elamurajoon Majutushooned Autorehvide utiliseerimise tehas Maidla mõis Kaubanduskeskus Piirivalve hoone

1
Korterelamu Liinikoridoride hooldustööd Hooned, rajatised ja korterelamu Ämari meditsiinikeskus, väikelennukite angaar ja remondihall Piima maaparandussüsteem Meremäe vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Haridusosakonna hoone Üksikelamud