Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Soojusarvestite kauglugemissüsteem Aknad Pargi tänava sillad Võru mnt tänavavalgustus Paljassaare sadama raudteed ja kraanatee Nõrkvoolusüsteemid Infotehnoloogia Mõõna tee ja Haaviku põik Infotehnoloogia Maardu-Valgejõe teelõik (järelvalve) Välisvalgustus Betoonpõrand- ja vahelagi Parkimismaja Hoonekarp Hariduse, Kooli ja Aia tänava valgustus Korterelamu

29
Liitumisühendus Harju alamvesikonna veemajandus Voolutrafod Liitumisühendus Kuhja ja Rangu tänavate elektrivarustus Prangli saare turva-, pääste- ja esmaabiteenus

28
Arvutid Korterelamud Liitumisühendus Katusekorrus Elektrivarustus Liitumisühendus Elamurajooni elektrivarustus Elektripaigaldis

27
Ridaelamu Katus Korterelamu sissepääsud Korterelamu Ümarpuidust aed Korterelamu

26
Trepi metallkonstruktsioonid Büroomööbel Tööstuspiirkond Pereelamud Magistraaltorustik

23
Ridaelamud Korterelamu katus Vanglate keskhaigla Koolihoone Tootmishoone juurdeehitus II Mooste valla objektid Munitsipaalelamu Tulekustutus-veetorustik Muuga sadama 110 kV õhuliinid Peakaitsmed (raamhange) Soojusvõrgu elektriajamid Ridaelamud Paariselamud Äripinnaga korterelamu Katus Rikastusvabriku tualettruumid Liitumiskilbid Legeeritud teras

22
Elektrivarustus Õpilaskodu Tootmishoone Paldiski ROK-i adminhoone (staap) Elektrivarustus Päikesemaa elamurajoon Korterelamu Autokeskus Raasiku-Kehra 10 kV automaatblokeering Kondensaadivaru paak Elektrivarustus Liitumisühendus 0,4 kV kaabelliin Elektrivarustus Võrukivi kütteõlihoidla

21
Korterelamu Tootmisterritoorium Võrusoo katlamaja Garaaž 0,4 kV õhuliin ja mastalajaam Kaabelliinid Suvila

20
Korterelamu Elamurajoon Grill-restoran Rajapere elamurajoon Korterelamu otsaseinad Eramu

19
Mööbel Topi alajaam Korterelamu Jahutussüsteemi ning elektrikütte automaatika Elamu Korterelamu Raudbetoon elemendid

16
Pumbajaam Remondikeskuse hooned Elamud Liitumisühendus Korterelamu Puitelamu Korterelamu katus Eramu Kalda tee (Sõpruse pst-Kaunase pst) ja Vanemuise tänava tugimüür Puurkaev-pumbamaja

15
Detailplaneering Kauplus- ja laohoone Duširuum Ehitusdetailide tehas Kaubandus-teeninduskeskus AS Mäetehnika kanalisatsioonisüsteemid Valga 110/10 kV alajaam Rikastusvabrik ja galerii

14
Ridaelamud Laohoone TTÜ Loodusteaduste Maja mööbel Jahilossi alajaama fiider 2 Kirdi alajaama piirkonna elektrivarustus Korterelamu Teed ja platsid 10/0,4 kV alajaam ja kaabelliinid Raudtee seadmed ja tööriistad Varuosad Puuragregaadi hüdroaparatuur Kopadetailide toorikud Elektrivarustus Ärihoone Venevere alajaama fiider I Elektrivarustus

13
Eakate päevakeskus Korterelamu Lastehaigla IV korrus Garaaži katus Liitumisühendus Elektrivarustus Tamsalu liipriimmutustehase jääkreostus Kalda tänav Veepuhastusjaamad, veetorn Elektrirongi elektriseadmed Elektrirongi mootorvaguni rattapaar

12
Kristiine sotsiaalmaja Paunküla metskonna teed Korterelamu elektripaigaldis Talumaja Ridaelamud ja ärihooned Veekatel Kaugküttetorustik Metsaparandusobjektid Elamu katus

8
Korterelamu Liitumisühendus Korterelamu tuule-ja trepikojad Saun

7
Elektrivarustus Tarkvaralitsensid Põrgupõhja 10/0,4 kV alajaama fiidre F-3 Elektrivarustus Võru-Haanja-Rõuge jalgrattatee Korterelamu Elektrivarustus Pikk tänav Aknapõsed Väikeelamud Korterelamu

6
Korterelamu Tootmishoone Andmeside Ventilatsiooni- ja jahutussüsteem Korterelamu Korterelamu Tuhaväli nr 2 A-Selveri kauplus Ülenurme saun

5
Hotell Elamu Jehoova tunnistajate Rapla koguduse keskus Vaipelamu Nõmme vee-ja kanalisatsioonitorustikud Elamu Elamu Korterelamu Muuga sadama ja jaama ühendustee Elektrivarustus Liitumisühendus Veeseireks vajalikud seadmed Palkmaja transport Korterelamu

2
Hoburaua elamurajoon Tööstuspark, ärimaja Soojusvõrguregulaator Korterelamu fassaad Kopramäe maaüksus Ärimaa Eramu Katlamaja likvideerimine Iidla jaama raudteeplatvorm Sadevete kanalisatsioonikaevud Soojussüsteem Väliskanalisatsioon Liitumisühendus Liitumisühendus Elektrivarustus

1
Kiikla mõisa peahoone Kabala Põhikooli spordihoone Katlamaja ja õppetöökojad Rannahotell Kaeve- ja mõõdistustööd Mardi-Kadaka elamurajoon Detailplaneering Korterelamu Valjuhääldisüsteem Korterelamu Loksa I keskkooli köögitehnika Võõrastemaja ja seminarihoone Ereda küla ühisveevärk