Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Büroohoone-ladu Rapla kirikupark Veetrass Mustamäe korpuse laboratooriumid Liitumisühendus Korterelamu Külalistemaja Aseri muusikakool

30
KÜ kanalisatsioon

29
Tolmutõrjesüsteem Peahoone fuajee Lintkonveierite varuosad Väravad ja aknad

26
Valjala Rahvamaja Korteriühistu Sõime ja Põdra tee rekonstrueerimine Sõidukite teenindamise hoone Puistematerjalide ladu Mercedese müügisalong-teeninduskeskus Tallinna Loomaaia läänevärav Nasva-Salme kanalisatsioonisüsteem Kuivastu veepuhastussüsteem Poka kuivendusvõrk Kõo- Kolga-Jaani teelõik

25
Liitumisühendus Tõhela alajaama fiider 2 Kalli fiider 3 Sisevalgustus Keskpingeliin Liitumisühendus Liitumisühendused Liitumisühendused Liitumisühendused Elektrivarustus Järveotsa Gümnaasiumi staadion N-Kaubamaja juurdeehitus Viira kool Kakumäe poolsaare põhjatipu kaitseala

24
Elamurajoon Elamurajoon Elamukrundid

23
Pika Hermanni torn Ventilatsioonisüsteem Unistuste Lasteaed

22
Luksushotell Liitumisühendused Roosikrantsi tänava torustikud Võru I põhikool Laagri-Harku mnt Sissesõidutähised Infostendid, lipumastid, liikluskorraldusvahendid

19
Joogiveetrass M.Härma Gümnaasiumi ruumid Kurgometsa elamurajoon Liitumisühendus Mormooni koguduse hoone Korterelamu Kaugküttetorustike armatuur ja kompensaatorid Liitumisühendus Väikeelamurajoon Parkla Lägahoidla Võru turismiobjektid Korteriühistu Perepark Naksitrallila Eluhoone Liitumisühendused Elektrivarustus Liitumisühendus Senffi trepid Liitumisühendus Büroo-ja laohoone liitumisühendus Viisu sild Korter-, rida- ja ühepereelamud Korterelamu Riigivara võõrandamine Tehisjärv Väikeelamud

18
Juudi sünagoog Alajõe piirivalvekordon Mustajõe piirivalvekordon Äri- ja tootmishooned Sadala Põhikool Komposteerimishoone Korterelamud, motell Peakaitsmed ja mõõtekilbid Reoveetorustik Ühepere-ja korruselamud Ühepereelamud Tallinn-Pärnu-Ikla mnt Üksikelamud Lincona kaupluse juurdeehitus

17
Polüfunktsionaalne kõrghoone (kaksiktorn) Merepiiga korterelamud Suur-Sõjamäe tehnopark Korterelamu Vasara ja Tehnika tänav Kaksikelamud Elamurajoon Lilleküla jalgpallikeskus Eraldussein Elektrivarustus Jaotusjaama nr 14 piirkonna 10 kV elektrivõrk Elamurajooni elektrivarustus Elamurajoon G.Otsa tänava soojustorustik Korterelamu

16
Nõlvaku tänav Hooldekeskuse kanalisatsioonitorustik Vana-Narva mnt Vee-, sadevee- ja kanalisatsioonitorustikud Kaugküttetorustik Detailplaneering Parkla Aasa tänav

15
Staadionimaja vee- ja kanalisatsioonitrass Tüüpkortermaja rekonstrueerimise projektid Lasteaia Päkapikk evakuatsioonitrepid

12
Kauplus Elamud Otepää käidupiirkonna alajaamade katused Kanepi käidupiirkonna alajaamad Alajaamade katused Otsearvestite vahetus Tööstushoone Autoparklad Autode hooldekeskus Ahtme Elektrijaama kaugterminal Paisjärv Elamurajoon Ridaelamu Haljasala ja parklad Bussiootepaviljonide alused Kinnistute müük Tööstushoone Kooli tänav Veetorustik Rüütli tänava vuugid Välisuksed Leisi staadion

11
Naissaare reoveepuhasti Elektri-ja elektroonikaromude käitlestehas Büroo- ja eluoone Korteriühistu trepikojad Parkla Kiisa alajaama topo-geodeetiline ja geotehniline uuring Asfaltkattega plats Korterelamu Tootmishoone Äri-ja tootmishooned

10
Härma küla veetorustik Võidula mõis Hoonestatud kinnistu Räpina käidupiirkonna alajaamade katused 0,4 kV liinid ja jaotuskilbid Vaivara mõis Lasteaedade piirdeaiad Mustajõe vaatlustorn Tallinna reisiterminal Noorte Kergejõustikumaneež Laoplatsid nr 9 ja 11

9
Tänavavalgustus Korterelamu KHK nõustamiskeskus (õppehoone II korrusel) Fassaadilahendus Serveriruumide jahutussüsteem

8
Rakvere 330 kV alajaama A1T müratõkke sein Autode tehnohooldusjaam Äri- ja büroohoone 0,4 kV elektrivõrk Piirioja puhkeküla Merivälja puurkaevpumpla Elamurajoon Kinnistud Virtsu 110 kV alajaam Detailplaneering Kauplusladu 0,4 kV kaabelliinid Katlatsehhi katus

5
Korterelamu (Uuemõisa Viinavabrik) Narva kunsti- ja muuskikakool Korterelamu EV alaline esindus ÜRO juures Väike-Maarja koolide spordikompleks Turismikompleks Liitumisühendus Elamud Tamsalu spordihoone fassaad ja tribüünid Ärihoone Veetrassid Rannametsa elamurajoon - Kodukoht Viilkatus EV Suursaatkond Haagis Korterelamud Kogudusehoone juurdeehitus Elamukrundid

4
Elektrivarustus Kortermaja Remonttööd Korterelamu Riigivara võõrandamine Otsearvestite vahetus Riigivara võõrandamine Riigivara võõrandamine Elektrivarustuse projekt Liitumisühendus Tele2 Eesti AS mobiilimast Pikva seltsimaja Hoone lammutus Puhkebaasi alajaama F4 Ridaelamud Toidukauplus Kogudusehoone Põhja puiestee HP Proliant serverid

3
Sõnnikuhoidla Elamurajoon Hoonestatud kinnistu Kaeve- ning taastamistööd

2
Detailplaneering Tootmishoone Detailplaneering Detailplaneering Anne tänav Monumendi heakorratööd Korterelamud Hotell