Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


08. mai 2006
Maa-amet korraldab kooskõlas riigivaraseadusega ja Vabariigi Valitsuse 1.08.1995 määrusega nr 286 kinnitatud "Riigivara võõrandamise korraga" ning tulenevalt alljärgnevate Keskkonnaministri käskkirjadega langetatud riigivara müügi otsustest järgmiste riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müügi avalikul kirjalikul enampakkumisel: 1. 06.04.2006 käskkiri nr 423 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Kodu tn 6 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0293, pindala 1369 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 410 700 krooni, tagatisraha 41 000 krooni; 2. 06.04.2006 käskkiri nr 423 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Kodu tn 8 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0294, pindala 1443 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 432 900 krooni, tagatisraha 43 200 krooni; 3. 06.04.2006 käskkiri nr 423 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Kodu tn 10 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0295, pindala 1609 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 482 700 krooni, tagatisraha 48 200 krooni; 4. 06.04.2006 käskkiri nr 424 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Heina tn 2 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0389, pindala 1487 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 446 100 krooni, tagatisraha 44 600 krooni; 5. 06.04.2006 käskkiri nr 424 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Heina tn 4 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0388, pindala 1487 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 446 100 krooni, tagatisraha 44 600 krooni; 6. 06.04.2006 käskkiri nr 424 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Heina tn 8 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0386, pindala 1255 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 376 500 krooni, tagatisraha 37 600 krooni; 7. 06.04.2006 käskkiri nr 424 - Harju maakonnas Saku vallas Saku alevikus Heina tn 9 asuva kinnistu (katastritunnus 71801:005:0387, pindala 1501 m²; sihtotstarve elamumaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 450 300 krooni, tagatisraha 45 000 krooni; 8. 12.04.2006 käskkiri nr 464 - Harju maakonnas Keila linnas asuva Mudaaugu 2 kinnisasja (katastritunnus 29601:002:0003, pindala 13 110 m², sihtotstarve elamumaa) müümine enampakkumisel, alghinnaga 1 966 500 krooni, tagatisraha 196 600 krooni; 9. 17.04.2006 käskkiri nr 479 - Saare maakonnas Leisi vallas Parasmetsa külas asuva Tohvri kinnisasja (katastritunnus 40301:004:0077, pindala 2,82 ha; sihtotstarve maatulundusmaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 19 700 krooni, tagatisraha 1900 krooni; 10. 17.04.2006 käskkiri nr 479 - Saare maakonnas Leisi vallas Parasmetsa külas asuva Kanepi kinnisasja (katastritunnus 40301:004:0076, pindala 3,51 ha; sihtotstarve maatulundusmaa), müümine enampakkumisel, alghinnaga 24 600 krooni, tagatisraha 2400 krooni. Pakkumised esitada kirjalikult suletud ümbrikus Maa-ametisse allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga 25 . maiks 2006 hiljemalt kl 12-ks aadressil Maa-amet, Mustamäe tee 51 , 10602 Tallinn . Ümbrikule märkida: pakkuja kontaktandmed; objekti nimi, mille kohta pakkumine esitatakse ning märgusõna "Kinnisvara võõrandamine"; hoiatusmärge "Mitte avada enne enampakkumise avamist!" Kirjalike pakkumiste avamine toimub 25. mail 2006 kell 12.15 Tallinnas Mustamäe tee 51, Maa-ameti II korruse nõupidamiste saalis (ruum nr 207) ja selle juures võivad viibida kõik pakkumise esitajad või volituse olemasolu korral pakkuja esindaja. Kirjalikust enampakkumisest võivad osa võtta kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid. Kirjalik pakkumine peab sisaldama : 1) Avaldust ( Avalduse vorm) nõustumine müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel; pakkuja nime ning elu- või asukohta ja kontakttelefoni; numbrite ja sõnadega kirjutatud konkreetset arvulist pakkumissummat; pakkumise tegemise kuupäeva; pakkumise esitaja allkirja; 2) maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta; 3) füüsilise või juriidilise isiku esindaja volitusi tõendav dokument (äriregistri väljavõte ja vajadusel volitus) Enampakkumises osalemise avaldus peab sisaldama nõusolekut enampakkumises osalemiseks kuulutuses nimetatud tingimustel ning panka ja arveldusarve numbrit, kuhu saab enampakkumise mittevõitnud osalejale tagatisraha tagastada. Tagatisraha peab olema laekunud hiljemalt 25. maiks 2006 kella 11.00-ks Rahandusministeeriumi arveldusarvele 10220034799018 viitenumber 3100057031 märgusõnaks .......................................(müügiobjekti nimi) "Kinnisvara võõrandamine". Tagatisraha arvestatakse enampakkumise võitjal ostusumma sisse, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse. Notariaalne müügileping tuleb sõlmida kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise päevast. Hiljemalt notariaalse müügilepingu sõlmimise päevaks peab olema kogu ostusumma laekunud müüja poolt näidatud arveldusarvele või esitatud lepingu täitmise tagatised. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja. Enampakkumise läbiviimise korra ja enampakkumisel olevate kinnistute kohta saab täiendavat informatsiooni (sh on võimalik tutvuda ka asukohaga kaardil) Maa-ameti kodulehelt ( www.maaamet.ee ) või telefonidel 688 8126, 738 5118

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

MITU MAAKONDA, Eesti
,Eesti