Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Konvendihoone Raadi kalmistu veevõtukohad Raatuse Gümnaasiumi elektripaigaldis Korterelamu Elamukrundid Mäksa uuselamurajoon Kaevetööd Kaevetööd Üksik- ja kaksikelamud Tamme gümnaasiumi ventilatsioon Mööblitööstus Ida tänava hooned

30
Hooldekeskus Kauplusehoone Jõgeva saalihokihall Nõo spordihoone Tootmishoonete maa Põlendmaa sotsiaalmaja Tänavate valgustus Rannaääre kinnistu Võru koostootmisjaam Korterelamud Aravete spordi- ja tervisekeskus Tootmishoone Metallilõikeinstrumendid Randmäe kinnistu Äri- ja tootmishooned Vee- ja kanalisatsioonitorustik Raadi spordipark Kõnniteed ja jalakäijate kiire pikendus

27
Lidl kauplusteketti kinnistud Matsi külastusala Topo-geodeetiline uuring Elamurajoon Lääne-Eesti parvlaevasadamad Märja korrusmajad Mahutipargid Autobussipark Ihaste korterelamud Hüdroelektrijaam Kuigatsi küla teelõik Elamurajoon Piirdeaed ja turvasüsteemid Valgusfooriga reguleeritud ülekäigurada Elamukruntide kommunikatsioonid Soojustorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik OÜ JV Jõhvi juhtimiskeskuse dispetšerseadmed Välisuste vahetus Korterelamud ja ärikompleks

26
Elamu Ridaelamud Puitkarkassmajade tehas Korterelamud Ühepereelamud 6 kV jaotusalajaam "Viru vangla" Liitumisühendused Kalda tänava TP F-5 Piirdeaed Ärihoone Ühepereelamud Elektrivarustus Pädaste mõisakompleksi elektrivarustus Kaoarvestuse mõõtesüsteemid Paide-Tapa piirkonnas Kaoarvestuse mõõtesüsteemid Rapla piirkonnas Vundamendid

25
Munitsipaalelamu Veeriku elamukvartal Mürgilao ja väetisehoidla likvideerimine Õlikogumisrajatised Pärnu geodeetilise põhivõrgu 2. ja 3. järk Põlva-Reola ristmiku valgustus Elamumaa Ida-Virumaa matkarajad Venevere veskitiik Kõnnitee jooksevremont Tehvandi Spordikeskuse parklad ja kõnniteed Külalistemaja Jalgrattatee Korterelamu

24
Vana-Antsla reoveepuhasti Antsla meistrijaoskonna hoone Kortermaja Põltsamaa lähiümbruse jalgrattateed Tuulutustorud Mitteeluruumid Tartu Hooldekodu siseviimistlus Laekvere jäätmejaam Korruselamu Parkla Õppekorpuse katus Võru tänav Mitteeluruumid

23
Tallinna torustikud Elu- ja tööstushoone laiendus korterelamuks Võrumaa Tehnoloogiainkubaator Sauga aleviku soojustorustik Korterelamu Siili tänav Detailplaneering Jõgeva Selver Värska Veekeskus Laohoone ja viilhall Kaarsilla valguslahendus

20
Elektrivarustuse tööprojekt Restoran Äri-ja büroohoone Liitumisühendus Ridaelamud Äri-ja tootmishoone Korterelamu Kõnnitee Kaoarvestite paigaldus Korterelamu elektrivarustus Keevitusmaterjalid Korterelamu elektrivarustus Korterelamu Elektrivarustuse tööprojekt Liitumisühenduse projekt Liitumisühenduse projekt Piirkonnaalajaamade ehituslikud tööd Pargi farm 0,4 kV kaabelliinid A LE COQ Tartu Õlletehase logistikakeskuse välisvõrgud Äripindadega korterelamu Trummelsõel Aedlinna F-1 0,4 kV kaabelliin Kõnnitee

19
Metallitöökoda SPA hotell Sammalhabeme elurajoon Laohoone ja parkla Ühepereelamud Ühepereelamud Korterelamu Sõnnikuhoidla Korterelamu Marjatöötlemistehas Toiduainete hulgiladu Korterelamud Autoteeninduse hoone laiendus

18
Hoonestatud kinnistud Riia-Turu ristmik Korterelamu parkla laiendus Elektrivarustusobjektide valvesüsteem Jüriöö park Jaama tänav Tootmishooned Hooldekodu Võidu silla pealesõit ja Turu-Soola ristmik Merekaabel Estlink Vanasõidukite muuseum Ühendustänav

17
Detailplaneering Tootmishooned Korterelamud Kaupluse juurdeehitus Laohoone Pereelamud Kaksikelamud Korterelamu Detailplaneering Pereelamud Tootmishoone

16
Kudjape prügila sulgemine Elamurajoon Korterelamumaa Korterelamu Ärimaa Nurme elamurajoon Kauplusehoone ja kuur Tootmismaa kinnistu Tootmismaa kinnistu Rüütli tänav Raadi Tööstuspark Teepiirded Kaugkütte magistraaltoru Jakob Westholmi Gümnaasiumi algklasside hoone

13
Tööstushoone elektrivarustus Kõnnitee Tarbja-Eibavere-Korba mnt Üksikelamud Vanasauna elamurajoon Maakaablite otsimine ja mõõdistamine Parma elamurajooni elektrivarustus Kernu kergejõustikustaadion Elektrivarustus Torni alajaama Küla fiider Büroohoone elektripaigaldis Mäe alajaama "Küla" fiider Korterelamu liitumisühendus Liitumisühendus Kasari jõe delta Laimetsa alajaama "Klubi" fiider Korterelamud Äripinnaga korterelamu Tööstuhoone elektrivarustus Madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemid Käina tugikomando depoo Liivamäe elamurajoon Elektrivarustus Elamurajoon Elektrivarustus Väikeveokite laadimisterminal Büroohoone Ärihoone Kordu alajaama F-2

12
Korterelamud Korterelamu "Saare talu" Büroo-ja tootmishoone Elamurajoon Vinni mõisahoone ja aiand, kontorihoonega

11
GoBus'i korterelamu Descartes'i lütseumi ja kommertsgümnaasiumi ühine staadion Vene Lütseumi staadion Karksi-Nuia järv Sotsiaalmaja-saun Lõuna-Eesti Keskkonnauuringute keskus Kunstigümnaasiumi ja KHK ühis-staadion, Veeriku kooli staadion Karula rahvuspargi Ähijärve kontorihoone Ärimaa kinnistu Pirita lasteaed Ridaelamu Kunstimuuseumi fondihoidla

10
Uueveski oja ja paisjärv Orissaare spordihoone Kunda turismiobjektid Lontova linnaosa veetrass Siili uuselamurajooni I planeeringuala Endise hotelli hooneosa Korterelamu pealeehitus Tondi eritasandiline raudteeülesõit Arenduseks sobiv kinnistu Bussijuhtide puhkepaviljon Ranna puiestee Haaslava valla üldplaneering Kõnnitee ülekäigukohas

9
Padise mõis

6
Karksi ordulinnus Korterelamu Äri-ja korterelamu "Tigutorn" Teedevõrk Kaubanduskeskuse K5 juurdeehitus Elamurajoon Elamurajoon VIA Baltica Logistikakeskus Üksik- ja ridaelamud Korteriühistu Katariina käik Õie park Äripindadega korterelamu Tänavavalgustus Büroohoone Kaoarvestussüsteemide paigaldus Korterelamu elektrivarustus Elektripaigaldis Kaubanduskeskuse elektrivarustus Audru-Kõima 10 kV sõrestikmastid ja juhtmed Nurga alajaama fiider 5 Raudnaristi alajaama fiider 1A Paksu alajaama fiider 10 Elamurajooni elektrivarustus Korterelamu Järva-Jaani 35/10 kV alajaama Seliküla 10 kV fiider

5
Äri- ja korterelamu Kuldala elamurajoon Koguduseruumid Korterelamu Korterelamud Zum-Zum kohvik Teenindushoone Liitumispunkti muutmine Rida- ja üksikelamud Korterelamud Üksikelamukrundid Elektrivarustus Nõlvaru elamurajooni elektrivarustus Paariselamu elektrivarustus

4
Kauplus-büroo-laohoone Viljandi talvepark Elioni hooned ja rendipinnad Trammiliin Maarduni Ridaelamu Korterelamu Parkla Tänavavalgustus Ridaelamud Rukkilille monument ja plats Presidendi kantselei garaažid Pedaja dolokivi karjäär

3
Korterelamu kaugküttetorustik Talutare tänav Tartu tänavad M.Reiniku Gümnaasiumi ventilatsioonisüsteem Kalevi tänav Raatuse gümnaasiumi raamatukogu ja garderoob Laokompleks Haljasala elektrivarustus Korterelamu Logistikakeskus Korterelamu Kuue tee ristmik

2
Pereelamud Põlva kõnniteed ja tänavavalgustus Büroohoone Äri- ja tootmismaa kinnistu Põlva linna parklad Põltsamaa Säästumarket Autovaruosade kauplus Kauplusehoone Korterelamu Tiksoja sild