Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Puhke- ja spordikompleks Liitumisühendus Materjalide pealadu Administratiivhoone ventilatsioonisüsteem Montaažistendid Tehnoloogilise transpordi garaaž Paide 330 kV AJ automaatika geotehniline uuring Rapla AJ geotehniline uuring Kaitsme nimivool Detailplaneering AJ ümbertõstmine

27
Korterelamu Mesinduskeskus Korteriühistu Tiukre Autopesula ja tööriistarendi hoone Rikastusseadmete varuosad

23
Autosalong Mustamäe noortekeskus Tsirkulatsioonivee pumpla Munitsipaalelamud Lions klubi heategevusmaja Välisvalgustus- ja heakorrastustööd Liitumisühendused Majutus- ja toitlustusasutus, tankla Koolimaja AJ fassaad Tootmishoone kommertsmõõtepunkt Meinhardi kinnistu liitumisühendus Lageda kinnistu liitumine madalpindel (I etapp) Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Lagedi AJ 0,4 kV võrk Mudiste 0,4 kV liinid Korterelamu elektripaigaldis Kaevetööd Tartu linnas

22
Elamukompleks Hiiemäe tuulepark Teekatte märgistustööd Ärihoone Ridaelamu Korterelamu rõdud, eeskoda KÜ otsasein Elamurajoon Kilingi-Nõmme Päevakeskus

21
Büroo-ja ärihooned Kronkskalda elamupiirkond

20
Rohu tänav Õppehoone Majutus-ja toitlustusasutus

19
Tootmis-ja büroohoone Väikeelamud Ridamaja Korterelamu Maxima kauplus

16
Korterelamu Jõesuu sild Olgina lasteaed Lasteaed Elektripaigaldis Eramaja vaivundament Pubi-tüüpi toitlustuskoht Bussiootepaviljoni elektriseadmed Teleskooptõstuk Kuressaare 15/0,4 kV AJ fiider 4 elektrivarustus Laidu AJ fiider 1 elektrivarustus EMT tugijaama elektripaigaldis Pereelamud, kaupluse-ja kõrtsihoone Korterelamu fassaad Auaku AJ fiider 2 elektrivarustus Kinnistu müük URB puurimisinstrumendid Piirded Hotelli ja baari elektrivarustus

15
Kinnistu müük Krootuse reoveepuhasti ja kanalisatsioonisüsteem Rikastusvabrik Liitumine ja 10 kV kaabelliin Elamurajoon Õppe-ja teadushoone Piirdeaed Harju F 2 elektrivõrk

14
Korterelamu Äripinnaga korterelamu Kiili valla kinnistud

13
Plasttoodete tehas Üksikelamud Ärihooned Üksik-ja korruselamud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt Üksikelamud Elamurajoon Üksik-ja paariselamud Üksik-, korrus- ja paarismajad Üksikelamud Remonttööde raamhange Komposteerimisväljak, tootmishoone Hulgimüügi keskus

12
Korterelamu Nõuni algkooli kinnistu

9
Käina raamatukogu Äri- ja büroohoone Liitumisühendus ja kaablikapp Kraapkonveier SP301M Roosi alajaam Elamud ja toitlustusasutus Kullamaa valla üldplaneering KÜ otsaseinad ja trepikojad Lõhketraat

8
Side- ja arvutivõrk Ridaelamud, korruselamud AS Tartu EPT liitumisühendus A.Le Coq Tartu õlletehase kaitsme nimivoolu suurendamine Tipu kinnistu liitumine Ärihoone II sisend Korterelamu elektrivarustus Laohoone elektrivarustus Kioski elektrivarustus Sopsu-Tooma tn elamute elektrivarustus Mudaste F 3 elektrivõrk Sõpruse F 1 elektrivõrk Raamatukogu sisustus Elamurajoon Üksikelamud Väikeelamurajoon Korterelamud

7
Tartu hooldekodu küttesüsteem Kanepi rahvamaja Meelelahutuskompleks Mereääre tee kaldakindlustus Naftasaaduste jääkreostuse likvideerimine Korteriühistu

6
Ajutine autoparkla Detailplaneering Käina ambulatoorium Rida-ja üksikelamud Üksikelamud Silla küla 6 kV lülituspunktid Allmaa 6 kV jaotusseadmed Ärihoone Arhitektuurivõistlus EUROPAN 9 Elamurajoon

5
Korteriühistu Tartu Ülikooli hoone Kogudusehoone Loomade varjupaik

2
JV Virumaa juhtimiskeskus Koidu AJ 0,4 kv võrk Puitliiprid ja prussid Ehitusmaterjalid Merikotka tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Merikotka tänava välisvalgustus Purustuskorpuse fassaad Narva karjääri soojatrass Juhtmete vahetus Korterelamute liitumisühendused Remonttööde raamhange Reoveepumpla elektrivarustus Õhuliini asendamine 0,4 kV kaabelliiniga Korterelamu elektrivarustus Elektrivarustus Räpina piirkonna 10 kV õhuliinide lahklülitid Saesaare-Eoste 10 kV ÕL

1
Veepark Ristmik Kevade tänav Baltika tootmishoone Elu- ja ärihoone Elamurajoon Paralepa parklad Angiograafia ruumid