OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Administratiivhoone ventilatsioonisüsteem Puhke- ja spordikompleks Materjalide pealadu Montaažistendid Tehnoloogilise transpordi garaaž Paide 330 kV AJ automaatika geotehniline uuring Rapla AJ geotehniline uuring Kaitsme nimivool Detailplaneering AJ ümbertõstmine

27
Korterelamu Korteriühistu Tiukre Autopesula ja tööriistarendi hoone Rikastusseadmete varuosad Mesinduskeskus

23
Lions klubi heategevusmaja Mustamäe noortekeskus Välisvalgustus- ja heakorrastustööd Liitumisühendused Majutus- ja toitlustusasutus, tankla Tootmishoone kommertsmõõtepunkt Meinhardi kinnistu liitumisühendus Lageda kinnistu liitumine madalpindel (I etapp) Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Kaoarvestite ja mõõtesüsteemide raamhange Lagedi AJ 0,4 kV võrk Mudiste 0,4 kV liinid Tsirkulatsioonivee pumpla Kaevetööd Tartu linnas Koolimaja AJ fassaad Autosalong Munitsipaalelamud

22
Ridaelamu Korterelamu rõdud, eeskoda KÜ otsasein Elamurajoon Kilingi-Nõmme Päevakeskus Elamukompleks Teekatte märgistustööd Ärihoone Hiiemäe tuulepark

21
Büroo-ja ärihooned Kronkskalda elamupiirkond

20
Rohu tänav Õppehoone Majutus-ja toitlustusasutus

19
Tootmis-ja büroohoone Väikeelamud Ridamaja Korterelamu Maxima kauplus

16
Pubi-tüüpi toitlustuskoht Bussiootepaviljoni elektriseadmed Elektripaigaldis Teleskooptõstuk Kuressaare 15/0,4 kV AJ fiider 4 elektrivarustus Lasteaed Laidu AJ fiider 1 elektrivarustus EMT tugijaama elektripaigaldis Pereelamud, kaupluse-ja kõrtsihoone Korterelamu fassaad Auaku AJ fiider 2 elektrivarustus Kinnistu müük URB puurimisinstrumendid Piirded Hotelli ja baari elektrivarustus Korterelamu Olgina lasteaed Jõesuu sild Eramaja vaivundament

15
Liitumine ja 10 kV kaabelliin Kinnistu müük Õppe-ja teadushoone Piirdeaed Harju F 2 elektrivõrk Krootuse reoveepuhasti ja kanalisatsioonisüsteem Elamurajoon Rikastusvabrik

14
Korterelamu Äripinnaga korterelamu Kiili valla kinnistud

13
Üksikelamud Elamurajoon Üksik-ja paariselamud Üksik-, korrus- ja paarismajad Üksikelamud Remonttööde raamhange Komposteerimisväljak, tootmishoone Hulgimüügi keskus Üksikelamud Üksik-ja korruselamud Ärihooned Plasttoodete tehas Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna mnt

12
Korterelamu Nõuni algkooli kinnistu

9
Roosi alajaam Elamud ja toitlustusasutus Kullamaa valla üldplaneering KÜ otsaseinad ja trepikojad Lõhketraat Kraapkonveier SP301M Liitumisühendus ja kaablikapp Käina raamatukogu Äri- ja büroohoone

8
Side- ja arvutivõrk Ridaelamud, korruselamud AS Tartu EPT liitumisühendus A.Le Coq Tartu õlletehase kaitsme nimivoolu suurendamine Tipu kinnistu liitumine Ärihoone II sisend Korterelamu elektrivarustus Laohoone elektrivarustus Kioski elektrivarustus Sopsu-Tooma tn elamute elektrivarustus Mudaste F 3 elektrivõrk Sõpruse F 1 elektrivõrk Raamatukogu sisustus Elamurajoon Üksikelamud Väikeelamurajoon Korterelamud

7
Naftasaaduste jääkreostuse likvideerimine Meelelahutuskompleks Mereääre tee kaldakindlustus Tartu hooldekodu küttesüsteem Korteriühistu Kanepi rahvamaja

6
Käina ambulatoorium Detailplaneering Rida-ja üksikelamud Üksikelamud Silla küla 6 kV lülituspunktid Allmaa 6 kV jaotusseadmed Ärihoone Arhitektuurivõistlus EUROPAN 9 Elamurajoon Ajutine autoparkla

5
Kogudusehoone Loomade varjupaik Korteriühistu Tartu Ülikooli hoone

2
Puitliiprid ja prussid JV Virumaa juhtimiskeskus Ehitusmaterjalid Merikotka tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Merikotka tänava välisvalgustus Purustuskorpuse fassaad Narva karjääri soojatrass Juhtmete vahetus Korterelamute liitumisühendused Remonttööde raamhange Reoveepumpla elektrivarustus Õhuliini asendamine 0,4 kV kaabelliiniga Korterelamu elektrivarustus Elektrivarustus Koidu AJ 0,4 kv võrk Saesaare-Eoste 10 kV ÕL

1
Kevade tänav Baltika tootmishoone Elu- ja ärihoone Elamurajoon Paralepa parklad Angiograafia ruumid Ristmik Veepark