Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
TTÜ söökla Muuga betoondetailide tehase raudteed Liitumisühendus Paljassaare sadama-ala Liitumisühendus Aiandi II alajaama 0,4 kV õhuliinid Kaisma valla üldplaneering Patika sild Paide linna allasutused Väikeelamud

30
Korterelamu Liitumisühendus Korterelamu Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Gaasikatlamaja Räägu tänav PC arvutid Jüri ridaelamud Liitumisühendus Äri-ja tootmishooned Kesklinna lasteaed Mesimumm Ravila aleviku ühisveevarustus ja kanalisatsioon Jalgteesild

29
Konvendihoone Väikesemahulised elektriehitustööd Liitumisühendus Tuulepark Äri- ja elamuhoone Elamud Liitumisühendus

28
Korterelamu Kinnistu Linaküla kämping

25
Lao-ja büroohoone Diskoteek Rikastusvabriku seadmed Vee-, reovee- ja sadeveetorustikud Microsofti tarkavara Kliimaseadmed Minihüdroelektrijaam Ridaelamu Kadaka pst-Pärnu mnt ÜVK torustikud Võimlemiskeskus Ärikeskus Jõhvi linna avatud sademeveesüsteemid Emmaste lasteaed Puhastihoone nr 2 Riia tänav Turismikeskus

24
Faehlmanni tänav Elektrivarustus Korteriühistu 110 kV õhuliinid Liitumisühendus Kaitsme nimivool Ladustamisplatsid Maa-alune kanalisatsioonipumpla Purskkaev "Poiss kalaga"

23
Liitumisühendus Ärihoone-korterelamu Läsna TP fiider 1 Büroo- ja korterelamu Tihemetsa õppekoha õpilaskodu Korterelamu Rõse alajaama Ageri fiider Orava alajaama fiider 2 Väljaotsa alajaama fiider 2 Räpina alajaama prožektorimastid Korterelamud

22
Energiaplokkide soojusarvestid, aurukatla ja veekatla maagaasi kulumõõtjad Emajõe promenaad Korterelamud Väikeliitumised Kaide teraskonstruktsioonid Kivi tänava alajaama fiider 1 Kuremaa seafarmi alajaam Maxima kauplus Harku lasteaed Korterelamu TRK Estonia veekeskus

21
Liitumisühendus Harju 15/0,4 kV kioskalajaama katus Omanikujärelvalve Rakvere spordikeskuse tennisemaja Hoonestusõiguse seadmine Rakvere gümnaasiumi soojatrass Liitumisühendus Pihali küla tänavavalgustus Kaitsme nimivool

18
Paljassaare sadam Kose asula elektrivõrk Kauplusladu Ülejõe kvartal Raudna Põhikooli spordihoone Tallinn–Tartu-Luhamaa mnt Tallinn–Tartu–Luhamaa maantee Tallinn–Tartu-Luhamaa mnt pindamine Puurmani lasteaed Kadjaste Vabaajakeskuse Piknurme ja Laasme küla valgustus Toruarmatuur Puurmani vallamaja Puurmani valla sotsiaalkorterid Mäeseadmete elektrivaruosad Kakumäe rannapark Rausvere-Vasavere veetorustik Korteriühistu

17
Lasteaed "Pääsusilm" Lüpsifarm, sõnnikuhoidla Kursi kirikumõisa maa Kõnnitee Pärnu jõe paremkalda kallasraja valgustus Väikeelamud Laasme uuselamurajoon Puurmani tehnoküla Saduküla kergliiklustee Veskimetsa 110 kV liinide sisseviigud Liitumisühendus Lao-ja kaubandushoone Liitumisühendus Eesti-Vene riigipiir Maanteevalgustus Liitumisühendus

16
Rannakivi-Kaasiku detailplaneering Suur-Jõe tänav ja tehnovõrgud Kaubanduskeskus Tolli turismitalu Korterelamu Kanalisatsioonitorustikud Järvetalu elamukvartal Mustvee-Rannapungerja 10 kV liin Veeriku ja Tulbi 6/0,4 kV trafoalajaamade 0,4 kV õhuliinid Lunini 6/0,4 kV trafoalajaama 0,4 kV õhuliinid Liitumisühendus Liitumisühendus Lennu 10/0,4 kV alajaama nimivool Liitumisühendus Elektripaigaldiste ehitustööd Elektripaigaldiste ehitustööd Mõõtesüsteemid Mõõtesüsteemid Äri-ja tootmishooned Ristmik Kadrina-Neeruti tee Reola jaamahoone EMÜ hoone B-korpus Hooldekodu

15
Rohuneeme sadam Korterelamu Aiandi alajaama fiider 6 10 kV õhuliini mastid Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Kauplusehoone laiendus Tootmishoone Liitumisühendus Hummuli tiigid Korterelamud Äriruumidega korterelamu Korteriühistu Kakumäe 10/0,4 kV TP transiitkilbid

14
Kuuksaare metsakuivendussüsteem Tammispää alajaama fiider 3 Tamme staadion Vilusi alajaama fiider 2 Avinurme Võitööstuse alajaama fiidrid Aia tänava alajaama fiider 2 Aruküla alajaama fiider 3 Riia tänav

11
Vana-Kuuli tänav Lastesõim Planeedi Mudila Pika tänava alajaama fiider 2 Männi elamurajoon Ugandi Hotel Spa Sepa tänava fiidrid 1 ja 2 Rektiivenergia arvestid ja madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemid Korterelamu Jõgeva linna II 10 kV liin Läbinduse puurpink Korterelamu Väikeelamud Korterelamu Kadrina keskkooli spordiväljak Liitumisühendus Sõbrakese lasteaed TTÜ Lehtmetsa välibaaas

10
Muraste fiider Aurukatla kütusepõletamissüsteemid Uku F-1 ja F-2 Mällo fiider 2 Lina alajaama kaablid Palkmaja C-korpuse ventilatsioonitööd Korteriühistu

9
Valgu-Sõmeru 10 kV haruliin Liitumisühendus Liitumisühendus Ühepereelamud Seliküla 10 kV haruliin Sonni 10 kV fiidri õhuliin Kernu 10 kV haruliin Liitumisühendus Liitumisühendus Pullevere 10 kV alajaama haruliin Joogivee torustik Liitumisühendus

8
Alumiiniumuksed Elamurajoon Korteriühistu Elektrivarustus Märjamaa kirik Elektrivarustus Liitumisühendus Laohoone Vaba tänava kõnnitee

7
PTK alajaama võimsuslüliti Kallasmaa tänav Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed Omanikujärelevalve Kivimäe Põhikool Järve tulevikuasum

4
Hostel Liitumisühendus Meelise alajaama 0,4kV võrk Tallinna Ülikooli õppe- ja majutushooned Nooruse alajaama fiidrid Järva-Jaani II alajaama fiidrid Viktori alajaama fiider Raabi 10 kV haruliin Liiva alajaama fiidrid Liitumisühendus Liitumisühendus Nikolai Imetegija kirik Soojustorustik Nõmme Saksa Lunastaja kirik Õie tänav Korterelamud Kõpu majaka F3 Reoveepumplad Kärdla DEJ alajaam Välisvalgustus Ermistu alajaam Tootmis-ja teenindushooned Hoonestatud kinnistu Väike-Sõjamäe tänava valgustus Tallinna OJKK territoorium Hiiu maakonna riigimaanteed Spordihoone parkla Elamud Korterelamu Korterelamud OÜ Emo com liitumisühendus

3
Kortermajade elektrivarustus EV saatkonnahoone Tbilisis Hooldekodu Seto seltsimaja Liitumisühendus Detailplaneering Detailplaneering Elamurajoon Korteriühistu Skatepark ja tänavakorvpalliplats Obinitsa lasteaed Keskpingeliin ja mastalajaam Päikesepaneelide tehas Liitumisühendus Liitumisühendus Rannavõrkpalliväljakud Ärihoone

2
Liitumisühendus Kopli Ametikool Staadioni tänava krundid Liitumisühendus Elamurajooni elektrivarustus Rootor rippniiduk

1
Õie tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Ühendustee ja kergliiklustee