Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Muuga betoondetailide tehase raudteed TTÜ söökla Paide linna allasutused Väikeelamud Liitumisühendus Paljassaare sadama-ala Liitumisühendus Aiandi II alajaama 0,4 kV õhuliinid Kaisma valla üldplaneering Patika sild

30
Korterelamu Kesklinna lasteaed Mesimumm Korterelamu Liitumisühendus Liitumisühendus Jalgteesild Ravila aleviku ühisveevarustus ja kanalisatsioon Jüri ridaelamud Äri-ja tootmishooned PC arvutid Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Gaasikatlamaja Räägu tänav

29
Äri- ja elamuhoone Elamud Konvendihoone Liitumisühendus Väikesemahulised elektriehitustööd Liitumisühendus Tuulepark

28
Korterelamu Linaküla kämping

25
Kadaka pst-Pärnu mnt ÜVK torustikud Emmaste lasteaed Lao-ja büroohoone Turismikeskus Puhastihoone nr 2 Vee-, reovee- ja sadeveetorustikud Riia tänav Diskoteek Rikastusvabriku seadmed Microsofti tarkavara Kliimaseadmed Minihüdroelektrijaam Ridaelamu Võimlemiskeskus Ärikeskus Jõhvi linna avatud sademeveesüsteemid

24
Purskkaev "Poiss kalaga" Faehlmanni tänav Elektrivarustus Korteriühistu 110 kV õhuliinid Liitumisühendus Kaitsme nimivool Ladustamisplatsid Maa-alune kanalisatsioonipumpla

23
Korterelamu Läsna TP fiider 1 Ärihoone-korterelamu Büroo- ja korterelamu Räpina alajaama prožektorimastid Tihemetsa õppekoha õpilaskodu Rõse alajaama Ageri fiider Orava alajaama fiider 2 Liitumisühendus

22
Harku lasteaed Korterelamu Maxima kauplus Kaide teraskonstruktsioonid TRK Estonia veekeskus Emajõe promenaad Väikeliitumised Kivi tänava alajaama fiider 1 Kuremaa seafarmi alajaam Energiaplokkide soojusarvestid, aurukatla ja veekatla maagaasi kulumõõtjad Korterelamud

21
Rakvere spordikeskuse tennisemaja Harju 15/0,4 kV kioskalajaama katus Pihali küla tänavavalgustus Kaitsme nimivool Rakvere gümnaasiumi soojatrass Liitumisühendus Hoonestusõiguse seadmine Liitumisühendus Omanikujärelvalve

18
Ülejõe kvartal Kakumäe rannapark Kadjaste Vabaajakeskuse Paljassaare sadam Raudna Põhikooli spordihoone Tallinn–Tartu-Luhamaa mnt Kauplusladu Tallinn–Tartu–Luhamaa maantee Tallinn–Tartu-Luhamaa mnt pindamine Kose asula elektrivõrk Piknurme ja Laasme küla valgustus Toruarmatuur Puurmani vallamaja Puurmani valla sotsiaalkorterid Mäeseadmete elektrivaruosad Rausvere-Vasavere veetorustik

17
Liitumisühendus Kõnnitee Lüpsifarm, sõnnikuhoidla Kursi kirikumõisa maa Lasteaed "Pääsusilm" Lao-ja kaubandushoone Väikeelamud Laasme uuselamurajoon Puurmani tehnoküla Saduküla kergliiklustee Veskimetsa 110 kV liinide sisseviigud Liitumisühendus Liitumisühendus Maanteevalgustus

16
Tolli turismitalu Kaubanduskeskus Korterelamu Rannakivi-Kaasiku detailplaneering Hooldekodu Kanalisatsioonitorustikud Järvetalu elamukvartal Mustvee-Rannapungerja 10 kV liin Veeriku ja Tulbi 6/0,4 kV trafoalajaamade 0,4 kV õhuliinid Lunini 6/0,4 kV trafoalajaama 0,4 kV õhuliinid Liitumisühendus Liitumisühendus Lennu 10/0,4 kV alajaama nimivool Liitumisühendus Elektripaigaldiste ehitustööd Elektripaigaldiste ehitustööd Mõõtesüsteemid Mõõtesüsteemid Äri-ja tootmishooned Ristmik Reola jaamahoone EMÜ hoone B-korpus

15
Korterelamu Tootmishoone Rohuneeme sadam 10 kV õhuliini mastid Korteriühistu Aiandi alajaama fiider 6 Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Kauplusehoone laiendus Äriruumidega korterelamu Korterelamud Kakumäe 10/0,4 kV TP transiitkilbid Liitumisühendus Hummuli tiigid

14
Kuuksaare metsakuivendussüsteem Tammispää alajaama fiider 3 Riia tänav Tamme staadion Vilusi alajaama fiider 2 Avinurme Võitööstuse alajaama fiidrid Aia tänava alajaama fiider 2 Aruküla alajaama fiider 3

11
Männi elamurajoon Sõbrakese lasteaed Liitumisühendus Väikeelamud Vana-Kuuli tänav Läbinduse puurpink TTÜ Lehtmetsa välibaaas Lastesõim Planeedi Mudila Ugandi Hotel Spa Sepa tänava fiidrid 1 ja 2 Rektiivenergia arvestid ja madalpinge mõõtetrafodega mõõtesüsteemid Korterelamu Jõgeva linna II 10 kV liin Korterelamu Korterelamu

10
Korteriühistu Muraste fiider Aurukatla kütusepõletamissüsteemid Uku F-1 ja F-2 Lina alajaama kaablid Palkmaja C-korpuse ventilatsioonitööd

9
Pullevere 10 kV alajaama haruliin Joogivee torustik Valgu-Sõmeru 10 kV haruliin Liitumisühendus Liitumisühendus Ühepereelamud Seliküla 10 kV haruliin Sonni 10 kV fiidri õhuliin Kernu 10 kV haruliin Liitumisühendus Liitumisühendus

8
Laohoone Märjamaa kirik Vaba tänava kõnnitee Alumiiniumuksed Elamurajoon Korteriühistu Elektrivarustus Elektrivarustus Liitumisühendus

7
Kivimäe Põhikool Järve tulevikuasum PTK alajaama võimsuslüliti Kallasmaa tänav Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaed Omanikujärelevalve

4
Ermistu alajaam Nikolai Imetegija kirik Nõmme Saksa Lunastaja kirik Hoonestatud kinnistu Korterelamud Soojustorustik Kõpu majaka F3 Kärdla DEJ alajaam Tootmis-ja teenindushooned Tallinna Ülikooli õppe- ja majutushooned Õie tänav Reoveepumplad Tallinna OJKK territoorium Välisvalgustus Väike-Sõjamäe tänava valgustus Spordihoone parkla Elamud Korterelamu Korterelamud Hostel Liitumisühendus Meelise alajaama 0,4kV võrk Nooruse alajaama fiidrid Järva-Jaani II alajaama fiidrid Viktori alajaama fiider Raabi 10 kV haruliin Liiva alajaama fiidrid Liitumisühendus Liitumisühendus

3
Liitumisühendus Rannavõrkpalliväljakud Päikesepaneelide tehas Seto seltsimaja EV saatkonnahoone Tbilisis Hooldekodu Ärihoone Kortermajade elektrivarustus Detailplaneering Detailplaneering Elamurajoon Korteriühistu Skatepark ja tänavakorvpalliplats Obinitsa lasteaed Keskpingeliin ja mastalajaam Liitumisühendus Liitumisühendus

2
Kopli Ametikool Staadioni tänava krundid Elamurajooni elektrivarustus Liitumisühendus Liitumisühendus Rootor rippniiduk

1
Õie tänava vee- ja kanalisatsioonitorustikud Ühendustee ja kergliiklustee