Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kergliiklustee

29
Paldiski Põhjasadam Kullamaa keskus Elamu koridorid Avalikud lastemänguväljakud Kautjala alajaama II fiider Elamurajoon Kaabelliinide rikkeindikaatorid Biodiislikütusetehas

28
Autokeskus Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli ühiselamud Kauplus-laohoone Trükikoda Elektripaigaldis Maasilinna laevavraki muuseum Vaida tehnopargi elektrivarustus Elamukompleks Leedi alajaam Tööstusrajooni elektrivarustus

27
Maarja küla peremaja - Eesti maja Abja valla üldplaneering Elamurajoon Väimela 10 kV õhuliini asendamine Liitumisühendus Kungla fiider 2 Aiandi II alajaama fiidrid 3, 9 ja liitumisühendus

26
Ühisveevärk ja ühiskanalisatsioon Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Padriku lasteaed Elektripaigaldis Kärneri KTP-alajaama asendamine Mooritsa KTP-alajaama asendamine Juhkami KTP-alajaama asendamine

25
Tugimaantee nr 65 Võru–Räpina Urvaste valla üldplaneering Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Militaarne matkarada Liitumisühendus Liitumisühendus

22
Soojusmagistraal Korterelamu katus Maarja Kooli käsitöökodade hoone KTP-de asendamine

21
Orissaare aleviku ja sisemaa üldplaneering Liitumisühendus Tervise-ja puhkepansionaat Villad Õlitäitega seadmete hoiuplats

20
Narva lasteasutuste ja koolide teed Ebavere ristmik ja kergliiklustee Koeru ristmik Mustvee-Avinurme, Kadaka ja Saaremetsa tee

19
Port Artur 2 Märja katsefarm Liitumisühendus Tamula fiider 1 paljasjuhtme asendamine Elamukvartal Elamurajooni liitumisühendus Liitumisühendus Kõrvalmaantee T-22210 Kõrveküla-Lähte Parkla Jõgeva Sordiaretuse Instituudi kombainikuur ja kartulihoidla

15
Elamurajoon Lao-ja tootmishoone Pikk tänav ja Jüri tänava kõnnitee Sotsiaalmajutuskeskuse hoone Ro-ro kai teenindusmaa ja laoplatsid Autode kaubanduskeskus Rahvamaja Hulgimüügiladu Kortermajade elektrivarustus Kaeve- ja taastustööd Alltöövõtjad-koostööpartnerid elektriehitusega seotud töödele

14
Korterelamu Päinurme küla uus puurkaev Tulika, Ülase ja Kibuvitsa tänava 0,4 kV kaabelliinid Maantee nr 11174 Paldiski-Padise omanikujärelvalve Pereelamud Eakate pansionaat-hooldekodu Veneküla fiider 1 Detailplaneering Liitumisühendus Päinurme küla pumplahoone Riigimaantee nr 3 Jõhvi-Tartu-Valga km 150, 577 Nõo-Tamsa ristmiku valgustus

13
Korterelamu Suurekivi elamurajoon Riigimaantee nr 111230 Harju-Risti-Võntküla Liitumisühendus Visusti õhuliini asendus maakaabelliiniga Büroohoone Diby sadama tee Veetorustik Lota oja Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Lao-ja büroohoone Liitumisühendus

12
Karlova Gümnaasiumi staadion ja spordiväljakud Ärihoone Narva Issanda Ülestõusmise katedraal Rakvere reaalgümnaasiumi hooviala Kultuuri-ja ärikeskus Mustakivi tee Keskpuiestee ja Metsa tänav Kallasrada Kompanii ja Gildi tänav

11
Parkla ja juurdesõidutee Õismäe tiigi ümbrus Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosade tehnovõrgud Tänavavalgustuskaablid Võrnu küla veesüsteemid Kaubandushoone Linna aiandusühistute teed Puna fiider 2 Ohtlike jäätmete käitlusterminal Loigu tänav Roobuka alajaama fiider 1 Liitumisühendus Runtsu alajaama õhuliin Kohila kirik Logistikakeskus Kodakondsus- ja Migratsiooniamet Jõesuu tänav Juuru tugijaama elektripaigaldis Elektripaigaldis Autoremonditöökoda ja pesula

8
Lõuna Saaremaa valdade vee- ja kanalisatsioonirajatised Kompostimisväljak Korterelamu Üksikelamu, vaatetorn Kõldu toitepiirkonna 0,4 kV võrk Alaküla fiider 1

7
Tori põhikooli võimla Korterelamu Säni alajaama piirkonna elektrivõrk Liitumisühendus Liitumisühendus Väikeelamu

6
Tootmishoone Ohja trafoalajaam Puhja valla üldplaneering Nõela alajaam Liitumisühendus

5
Tehnoküla Vänni alajaama piirkond Kohvik-külalistemaja Lastesõim Päkapikk Ridaelamu Elektrivarustus Pajusti toitepiirkonna fiider 6 Kaitseliidu Naiskodukaitse õppe-ja puhkekeskus Määrastu tee

4
Laaksaare sadam Kinnistu müük Pae ja Sikupilli asumite sisekvartali teed Järve 35/10/6 kV alajaam Haraka Lasteaed Sindi linna keskosa Äri- ja büroohoone Joosu fiider 1 Sarapuu tänav Liiva tänav Liitumisühendus Puurkaev-pumpla

2
Aiba tee

1
Büroohoone Metro Plaza Korterelamu Teekoristusmasin Kinnistu müük Kinnistu müük Kiisa-Kohila maantee Piirumäe fiider 4 ja Jürimetsa alajaam Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium EV saatkond Budapestis Kinnistu müük Vee- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööde järelevalve Maanteed nr 11184 ja nr 11192 Neste automaattankla Riigivara võõrandamine Kinnistu müük