Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Seikluspark

30
Mänguväljak Elamukvartal Korterelamu Külakeskus Haljasalad ja park Puidutöötlemise tootmishoone

29
Tööstushoone Remondihall Katku alajaama piirkond Rahvusvaheline ärikoolituskeskus Lääne-Eesti saarestiku laevateed Liitumisühendus

28
Puiestee tänava sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Liitumisühendus Lageraie Jõksi küla puhkekoht Karitsa Farmi fiider 2 Elamu Mõisa fiider 1 Ärihoone Liitumisühendus

23
Reoveepuhasti omanikujärelvalve ja Inseneri teenus Rakvere kahetasandiline raudteeülesõit Reoveetiikide tamm Puurkaevpumplad Kiirtoidurestoran ja autopesula Alliku sild Vee- ja kanalisatsioonirajatised

22
Elamukrundid Sillamäe piiriparkla Korterelamu Saburi tee truubid Politsei ja päästeteenistuse hoone Tartu-Valga liini reisiplatvormid Prandi külamaja

21
Kuusalu piirkonna riigimaanteed Reoveepumpla liitumisühendus Elamud Kasispea alajaama fiidrid 3 ja 4 Administratiivhoone Aravete kultuurimaja Elektrivarustus Kreutzwaldi tn ja T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt ristmik ja viadukt Hoonete lammutus Autoremondi tsehh Manija alajaama fiider 2 Komposteerimisplats

18
Soojustorustik Äri- ja tootmismaa Saepuruhoidla Tantsukool Metsaküla veetrass Elamukrundid Kanalisatsioonitorustik

17
Mineraalvatitsehhi peakorpus Vee- ja kanalisatsioonitorustik Tootmishoone Avinurme 10 kV fiider ja õhuliin Vanalinna jaotusalajaam nr 1019 Nafta alajaama fiider 7 Elamurajoon Puhkekeskus Hoonete lammutamine Biojäätmete käitluskompleks

16
Väike-Emajõe, Emajõe tänav Maxima kaubanduskeskus Liitumisühendus Lagedi-Raasiku sõrestike demontaaž Tudulinna lastepäevakodu Elamud Tänavavalgustused Puhja Gümnaasiumi liitumisühendus Ärihooned ja tankla Äri-ja tootmishooned, elamud Kõrvalmaantee nr 13134 Kukruse-Tammiku Tootmis- ja ärihooned

15
Uhtna küla alajaama fiider 4 Killo KTP alajaam Kaabel AHXAMK-W Liitumisühendus Uuemõisa lasteaia sisustus Lääne-Eesti külastuskeskus Paala järve ääres asuv hoone Tallinna kalmistute register Orajõe kergliiklussild Autoremonditöökoda Uuemõisa lasteaia mänguväljak Otepää vee- ja kanalisatsioonisüsteem

14
Liitumisühendus Elamumaa krundid Korterelamu Riigimaantee 23127 Londi-Raavitsa Tehnikakuur Sade- ja drenaaživee torustik Peedu laste miljöö- ja ravikeskus Lüganuse tenniseväljakud Riigimaantee nr 23179 Arula-Pringi Mõisaküla kultuurikeskus Riigimaantee 18293 Veski-Piusa-Tuderna Riigimaantee 18243 Niitsiku-Võmmorski Turbiini reguleerimisklappide tagavaraosad

11
10 kV kaabelliin Hotell Biodiisli tehas, naftasaaduste mahutipark Laululava Kubja tee 0,4 kV liinid Luunja Noortekeskus Nasva-Läätsa 35 kV kaabelliin Aadami alajaama fiider 3 Kalvi alajaama fiider 3 Türi valla soojatrassid Biomeditsiini Instituudi laborimööbel Kanalisatsiooni- ja veetrassid

10
Vee-ning kanalisatsioonirajatised Tootmismaa kinnistu Põlva kalmistu peatee valgustus Korterelamu Jäätmevedu 314,303 km metallviadukt Pereelamu Elamumaa krundid Rakvere ümbersõidutee Vanaveski kinnistu Prillimäe veevarustus Kõmsi kirik Seltsimaja Angla pärandkultuurikeskus Kase tänava veetorustik Kauplus

9
E20 Tallinn-Narva maantee Töökoja ja laoruumid Järveotsa Gümnaasium Väike-Õismäe Gümnaasium Väikeelamud Büroohoone Ärihoone

8
Riigimaanteed nr 22162 ja 22242 Ärihoone Puhkemajad Erinevad tööd Puhkemajad Riigimaantee nr 22133 Reola-Unipiha Sämi alajaama piirkond Jaotuskilpide vahetus Jaotuskilpide vahetus Väätsa prügila elektripaigaldis Aru alajaama Küla fiider Urmi fiider 2 Liitumisühendus Liitumisühendus 110-330 kV jõutrafode hooldus Rakvere lennuvälja stardirada Paatna fiiderid 1 ja 2

7
Haljala kalmistu Suusahall Elamurajoon Kavastu jõesadam ja puhkeala Äri- ja tootmishoone Puhkekompleksing Haljala kiriku aed Äri- ja eluhooned Puhkemajad

4
Kunstimuuseum Liitumisühendus Balti AJ-Püssi AJ õhuliin Rakvere kirikupark Elamukrundid Elamud Jäätmete vedu Alajaamade katused Elamud Korterelamu Korteriühistu Tallinna sadama hange Tootmishoone Tallinna kergliiklusteed Ruhnu laste mängutoa köök

3
Puhja valla reoveepuhasti Söödahoidla SPA-hotell ja vabaajakeskus Rakvere raudteejaama keldrid Räpo prügila Markšeideritööd Liitumisühendus Pärsti I alajaama fiider 1 Kergliiklejate sild Biogaasijaam Nõmme ja Pääsküla eritasandilised raudteeülesõidud Kõrgsurvevoolikud Kilvaku ammlehmalaut Söödahoidla Mõisaküla alajaama Lubja fiider Lambalaut Liitumisühendus Järva-Jaani keskväljak

2
Pärnu-Jaagupi laululava, terviserada Akvaarium Taanis Viru ÜJP pääsla- ja vahtkonnahoone Korteri remont Veetorustik Sigalakompleks Jäätmekäitlustsehhi juurdeehitus Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Jaan Poska skulptuur Tammermaa elamurajoon Seenefarm Kõrvalmaanteed nr 13178 ja nr 13179 Autobussi ootepaviljonid Sanatooriumi tänava kanalisatsioonitorustik Kolga soojatrass

1
Televisiooni mastalajaam Karla-2 alajaama fiider 2 Lehetu 4-5 alajaam Lasteaia mööbel Tuletõkkeuksed Ärihoone Administratiiv-ja tööstushoone fassaad Ärihoone, tankla Puhmu alajaama Küla fiider