OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Seikluspark

30
Külakeskus Elamukvartal Puidutöötlemise tootmishoone Mänguväljak Korterelamu Haljasalad ja park

29
Tööstushoone Lääne-Eesti saarestiku laevateed Liitumisühendus Remondihall Katku alajaama piirkond Rahvusvaheline ärikoolituskeskus

28
Puiestee tänava sademevee- ja kanalisatsioonitorustik Liitumisühendus Liitumisühendus Jõksi küla puhkekoht Ärihoone Lageraie Elamu Karitsa Farmi fiider 2

23
Vee- ja kanalisatsioonirajatised Rakvere kahetasandiline raudteeülesõit Reoveetiikide tamm Alliku sild Reoveepuhasti omanikujärelvalve ja Inseneri teenus Puurkaevpumplad Kiirtoidurestoran ja autopesula

22
Politsei ja päästeteenistuse hoone Tartu-Valga liini reisiplatvormid Prandi külamaja Saburi tee truubid Korterelamu Elamukrundid Sillamäe piiriparkla

21
Komposteerimisplats Autoremondi tsehh Elektrivarustus Reoveepumpla liitumisühendus Kreutzwaldi tn ja T-5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt ristmik ja viadukt Manija alajaama fiider 2 Elamud Administratiivhoone Kuusalu piirkonna riigimaanteed Kasispea alajaama fiidrid 3 ja 4 Hoonete lammutus

18
Tantsukool Saepuruhoidla Soojustorustik Äri- ja tootmismaa Elamukrundid Kanalisatsioonitorustik Metsaküla veetrass

17
Vee- ja kanalisatsioonitorustik Elamurajoon Puhkekeskus Biojäätmete käitluskompleks Mineraalvatitsehhi peakorpus Tootmishoone Avinurme 10 kV fiider ja õhuliin Vanalinna jaotusalajaam nr 1019 Nafta alajaama fiider 7

16
Tudulinna lastepäevakodu Väike-Emajõe, Emajõe tänav Maxima kaubanduskeskus Kõrvalmaantee nr 13134 Kukruse-Tammiku Elamud Tänavavalgustused Ärihooned ja tankla Äri-ja tootmishooned, elamud

15
Otepää vee- ja kanalisatsioonisüsteem Tallinna kalmistute register Uuemõisa lasteaia sisustus Paala järve ääres asuv hoone Lääne-Eesti külastuskeskus Uhtna küla alajaama fiider 4 Killo KTP alajaam Uuemõisa lasteaia mänguväljak Autoremonditöökoda Liitumisühendus Orajõe kergliiklussild Kaabel AHXAMK-W

14
Liitumisühendus Korterelamu Riigimaantee 23127 Londi-Raavitsa Elamumaa krundid Lüganuse tenniseväljakud Mõisaküla kultuurikeskus Peedu laste miljöö- ja ravikeskus Riigimaantee nr 23179 Arula-Pringi Riigimaantee 18293 Veski-Piusa-Tuderna Riigimaantee 18243 Niitsiku-Võmmorski Turbiini reguleerimisklappide tagavaraosad Tehnikakuur

11
Nasva-Läätsa 35 kV kaabelliin Kalvi alajaama fiider 3 Hotell 10 kV kaabelliin Kubja tee 0,4 kV liinid Biodiisli tehas, naftasaaduste mahutipark Laululava Aadami alajaama fiider 3 Türi valla soojatrassid Kanalisatsiooni- ja veetrassid

10
Kõmsi kirik Prillimäe veevarustus Vanaveski kinnistu Kauplus Põlva kalmistu peatee valgustus Tootmismaa kinnistu Korterelamu Angla pärandkultuurikeskus Vee-ning kanalisatsioonirajatised Seltsimaja Kase tänava veetorustik 314,303 km metallviadukt Pereelamu Elamumaa krundid Rakvere ümbersõidutee

9
Järveotsa Gümnaasium Väike-Õismäe Gümnaasium E20 Tallinn-Narva maantee Ärihoone Väikeelamud Töökoja ja laoruumid Büroohoone

8
Paatna fiiderid 1 ja 2 Erinevad tööd Puhkemajad Rakvere lennuvälja stardirada Riigimaantee nr 22133 Reola-Unipiha Ärihoone Riigimaanteed nr 22162 ja 22242 Puhkemajad Sämi alajaama piirkond Jaotuskilpide vahetus Jaotuskilpide vahetus Väätsa prügila elektripaigaldis Aru alajaama Küla fiider Urmi fiider 2 Liitumisühendus Liitumisühendus 110-330 kV jõutrafode hooldus

7
Haljala kalmistu Kavastu jõesadam ja puhkeala Äri- ja eluhooned Puhkemajad Haljala kiriku aed Puhkekompleksing Elamurajoon Suusahall Äri- ja tootmishoone

4
Kunstimuuseum Korterelamu Tallinna kergliiklusteed Rakvere kirikupark Elamud Korteriühistu Elamud Liitumisühendus Balti AJ-Püssi AJ õhuliin Elamukrundid Tallinna sadama hange Tootmishoone Ruhnu laste mängutoa köök Jäätmete vedu Alajaamade katused

3
Puhja valla reoveepuhasti SPA-hotell ja vabaajakeskus Räpo prügila Rakvere raudteejaama keldrid Järva-Jaani keskväljak Kilvaku ammlehmalaut Söödahoidla Kõrgsurvevoolikud Söödahoidla Mõisaküla alajaama Lubja fiider Liitumisühendus Biogaasijaam Markšeideritööd Lambalaut Liitumisühendus Pärsti I alajaama fiider 1 Kergliiklejate sild

2
Tammermaa elamurajoon Jäätmekäitlustsehhi juurdeehitus Seenefarm Kolga soojatrass Korteri remont Sanatooriumi tänava kanalisatsioonitorustik Vee-ja kanalisatsioonitorustikud Viru ÜJP pääsla- ja vahtkonnahoone Pärnu-Jaagupi laululava, terviserada Jaan Poska skulptuur Akvaarium Taanis Kõrvalmaanteed nr 13178 ja nr 13179 Autobussi ootepaviljonid Veetorustik Sigalakompleks

1
Ärihoone, tankla Lehetu 4-5 alajaam Lasteaia mööbel Ärihoone Karla-2 alajaama fiider 2 Administratiiv-ja tööstushoone fassaad Tuletõkkeuksed Televisiooni mastalajaam Puhmu alajaama Küla fiider