OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


1
Linsi elamurajoon

30
Kerese tänav Korruselamud Hotell ja autoteenindus Jäätmekäitluse brošüüri trükkimine Jäätmekäitluse brošüüri ettevalmistamine Kanalisatsioonitorustik Elamukrundid Elamukrundid Äri- ja tootmishooned Tootmishoone Nina puhkebaas Emajõe veetaseme mõõdutorn Kämpingud Haapsalu raudteemuuseum Räpina Aianduskooli objektid Seltsimaja Kurtna kaugküttetorustik Kaiu tervisespordirada

29
Karksi-Nuia-Lilli ja Valmiera-Ruhja-Eesti piir maanteed Kunstikeskus Narva Kutseõppekeskuse spordisaal Hüüru jalakäijate sild Rannaala projektijuhtimise ja FIDIC Inseneri teenus Raatuse relvaladu Tootmishoone Kogudusehoone Diiselkütuse hoidla Kanal ja parkla

28
Valga raudteejaam Libliklukud Heinaküüni hoone SOS lasteküla Surugaasitanklale ja biogaasibusside depoo teostatavus-tasuvusuuring Sõmerpalu valla üldplaneering Majutushooned, puhkemaja Korterelamu Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Vihula valla arengukava 2011-2020 Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering 2009-2015 Ehituse omanikujärelevalve teenus Meeksi valla üldplaneering

25
Sinisjärve-Äriküla kruusatee Tootmishoone Elektrijaama plokkide ringlusvee surutorustikud Jäätmete likvideerimine Mereväebaasi ladu

23
Korterelamu

22
Ridaelamu Tallinna arengukava 2009-2027 Sinimäe külaplats Reoveepumpla elektriühendus Alajaam Kompleksalajaam Elamud Spordi- ja vabaajakeskus Äri-ja büroohoone Majutus- ja teenindushoone

21
Korterelamute parklad Tartu lennujaama peapääsla Lõunatuule tee tänavavalgustus Türisalu pangapealne, Muraste vaateplatvorm Nõmme tee tänavavalgustus Oja tee ja välisvalgustus Puhkebaas Elamu-ja ärikvartal Loo lubjakivikarjäär Välisõhu pidevseire Raudteeülesõit Selver Ärihooned Vee-ja kanalisatsioonitorustikud, reoveepumpla

18
Käsundusleping Turismi- ka kilomeetritähised Elamud Tallinn-Tapa liinil reisiplatvormid Õlitootmistehas Avatäited Rikastusvabriku ja olmekompleksi katusetööd Allmaa 6 kV liinikaabel Ventilaatorite elektripaigaldised Energiaploki hüdraulilise tuhaärastuse bagerpumpla Vändra võimla ja staadion

17
Sõiduteed Ravila tööstuspark Töökoda-kontor ja montaažihooned Korterelamu Tankla, kiirsöögikoht, pesula, kauplus Vedelsõnnikuhoidla Ühiselamu Laadimismaja Noorsootöökeskus Sademeveekollektor, kanalisatsioon

16
Sildkraana käiguajami mehhanism Tankimisjaamade automatiseerimine Soojustorustikud Pargi alajaama õlikogumisrajatised Büroo- ja tootmishoone Ohtlike jäätmete koristamine Laohoone Elamud Pargitaguse elamukvartal

15
Krapi telkimisala Tartu vanalinna tänavad Korterelamu Haldus- ja korrashoiuteenus

14
Ventilatsioonisüsteemid Audru-Tõstamaa-Nurmsi maantee Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Valla katastriüksused Vee-, sademevee -ja kanalisatsioonitorustik Alatskivi vallamaja Piusa külastuskeskus Kinnistu Tiigi tööstusala Kanali sild Tootmishoone Spordiväljak Hooned ja rajatised Karaski sild

11
Ida alajaama Eha fiider Karkuse fiider 1 Taari-Kuigatsi fiider Karilatsi fiider 1 Merekultuuri-ja merespordikeskus Bussiootekoda Anija valla jäätmevedu Korterelamu Tõstamaa noortekeskus Trassi tee Heitvete ja sadevete ärajuhtimine Heitvete ja sadevete ärajuhtimine Elektrijaama jahutussüsteemi torud Kütusepumpade vundamendid Estakaad, pumbamaja, puhastusjaam

10
Korterelamud, puhkeala Taari-Auksi maantee Reoveepuhasti ABT territoorium RMK metsaparandustalituse objektid Korterelamu Järlepa keskus T8 Tallinn-Paldiski Puukooli tee Linda sild Kiviõli polikliinik Kontor-ladu Raudbetoonsillad Mäetaguse valla haljasalad Ala-Karjatnurme tee Kõnnu maaparandusehitis Tööstushoone Kidaste maaparandussüsteem Kirbla-Rumba-Vana-Vigala maantee Elamud

9
Tallinna lastekodud Elamukrundid, puhkeala Värska matkarajad Karula küla Puukuur Korterelamu Tuhaväljak

8
Puhkemaja Mobiilside raadiomast Raua-, ehitus- ja keemiakaubad Ilmatsalu kaugküttevõrgustik Kiirboilerid Teepeenrad Elamu, kämpingud Puhkemaja Külmladu

7
Veetorustikud Korterelamu Kõrvalmaantee nr 19201 ja nr 16176 Reoveepuhasti Tehnika katlamaja kaugküttevõrk Olmereovee kollektor Tootmishoone Lasteaed Pillerpall ATS ja turvavalgustus Terrass Tootmishoone Lõuna-Eesti piirkonna teeääred Pilli metsaparandusobjekt

4
Tootmis- ja laohoone Oru ja Kukruse linnaosade üldplaneering Elamurajoon Lasteaed ja rahvamaja Mänguväljakud ja maa-alad Lautri alajaama fiider 1 Tooma alajaama piirkond Mäe alajaama Metsa fiider Liitumisühendus Uhti kõrts Saeveski alajaam Mäetaguse Puurkaevu alajaam Tamula ja Vagula järve hoiuala Ärikeskus Korterelamu

3
Mai Selver Elektripaigaldised Tihu metsaparandusobjekt Korterelamu trepikojad Pargitee Lippoja metsaparandusobjekt Puurmani valla üldplaneering Ventilatsiooni- ja konditsioneerimissüsteemid Elektrijaama objektide monitooring Kaablite läbiviigud Turbiini peaõlipump Heakorratööd Äri- ja tootmishooned

2
Soojustrass Tilgu supluskoht Muuga mõisakool Pikkirööpad Sporditeeninduskeskus-apartmenthotell Kergliiklusteed Liigvalla sild

1
Perearstikeskus Veisefarm Albu rahvamaja Elamud, hobusetall/maneez Biogaasi tooraine uuring Liiva puhkekoht Küttepuud Kallaste vanausuliste kirik Kutsiku paisjärv Alatskivi keskkool