OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Assaku teed ja ühisveevärk Pärnu linn ja lähiümbrus Sülearvutid Elamud Viljandi kalmistud

29
Keava-Hõreda maatee Eesti elektrijaama peajuhtimiskilp

28
Prillimäe alevik Elamurajoon Rapla õpilaskodu Tankla, remondihall, büroohoone Äri- ja tootmishoone Äri-ja tootmismaa krundid Teraviljaladu Hostel

27
Elamukrundid Puhkerajatised Elamud, ärihoone Lumetõrjetööd Illuka valla üldplaneering Päikeseelektrijaam Majutushoone

23
Kööginurk Põlevkivil töötavad energiaplokid Tennisekeskus Pansionaat Tootmis- ja olmehoone Korterelamu Käsitsikoristus

22
Tööstuspark, korterelamud Remondi- ja hooldusteenused Taaskasutuskeskus, prügila Tisleri õppetöökoja seadmed Esitlusseadmed Õppetöökoja seadmed Plastikjäätmete töötlemise seade

21
Elamuarendus Elamuarendus Vee-ja kanalisatsioonitorustike omanikujärelevalve Harku III, VI lubjakivikarjäär Reovete käitlussüsteemid, joogiveesüsteem Tootmishoone Kiirtoitlustusrestoran Selja biopuhasti Valgeranna noortelaager Trandsporditeenus Settekaevud, trassid Pühalepa valla Kultuuri- ja noortekeskus

20
Ahtme SEJ tuhaväljad Sindi linna veeprojekt Kergliiklustee Äri- ja tootmishooned Seltsimaja Jalakäijate tunnel Tuulepark Suvilad Puurmani mõisahoone Pereelamud E20 Liiapeksi-Loobu teelõik Rakke gümnaasium

17
Märgruumide sisustuselemendid Jäätmejaama autokaal, pealesõidutee Välisvalgustus Korterelamu Korterelamu Korterelamu

16
Liitumisühendus Liitumisühendus Liitumisühendus Lume äravedu Hooldekodu, päevakeskus Munitsipaalelamu, perearstikeskus Kohvik Sisustus lasteaiale ja külakeskus-raamatukogule

15
Tootmishoone Büroohoone Elamukrundid Tootmiskompleks Mõrgi maaparandussüsteem Maaparandussüsteem Maidla sild Elamurajoon Vändra staadioni inventar

14
Puhastustööd Elamukvartal Tehnopark Ärihoone-korterelamu Kanalisatsioonitrassid ja reoveepuhasti Pesumasin Koostootmisjaama katelseade Alasniidu lasteaed Kadrioru pargi Kirdetiik Koristusteenus

13
Hoonete ehitus-, remont- ja renoveerimistööd Helitehnika Essu küla veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Spordi-ja mänguplats Üksikelamud Väikeelamud Korterelamu Tõhela järve puhkeala

10
Tsirgu alajaam Hagaste alajaama fiider 2 Tugimaantee nr 57 Põlva 110 kV alajaam Lahmuse mõisa peahoone, sepikoda Rootsi terrass Üksikelamud Ujumiskoht ja puhkeala Viilhall-vahetusfondi ladu

9
Kogukonnakeskus Korterelamud Koolikompleks Geodeetilised mõõdistustööd Tänavavalgustus Katusega tänav Tamula ja Vagula järve vaheline kanal Jäätmejaam Aimla-Särgla-Kalle metsatee ATS ja turvavalgustus

8
Väikelaevade sadam Pikva metsakuivendussüsteem ja ringtee Korterelamu Tootmishooned Lao-ja transpordipark Ahtme ja Sompa linnaosa üldplaneering Järve, Ahtme, Kukruse ja Sompa linnaosa miljööväärtuslikud hoonestusalad Vana-Kuuli korterelamud Sarapiku-Farmi robotlüpsilaut Korterelamu Äri- ja eluhoone

7
Plastpudelite automaateraldi, pesu- ja kuivatusliin Korterelamud Ärihoone Elamud, äri-ja tootmishooned Korterelamu Kauplus Linnufarm

6
Printerid ja multifunktsionaalsed seadmed Büroohoone Majutushoone Büroohoone Teemaplaneering Lihatööstuse tsehh Rannahoone Lumetõrjetööd Puhkekeskus Purgimisteenus Maxima kauplus

3
Kuke oja Tõhela alajaama fiider 3 Nihatu alajaama fiider 2 Mahutipargi nõrkvoolusüsteem Printeri tahmad ja tint Sisehall, tenniseväljak Riisipere-Nurme maantee Soojatrassid Õppehoone, koolituskeskus Sutlepa Vaba Aja Keskus Hakjala alajaama piirkond

2
0,4 kV fiidrid Liitumisühendus Liitumisühendus 10 kV haruliin Tootmishoone Sigalakompleks Pumpla Korterelamud Lihula matusemaja Keila Lõunaosa tööstusrajoon Ala veisefarm Vara küla kaugküttevõrgustik Raudemetsa tee

1
Autolaadimisestakaad Infostendid Elamu-ja tootmisala Kudjape aleviku välisvalgustus Lasteaed Tootmiskompleks Õppeköögi sisustus Rahvamaja Kergliiklustee Tumala mõis