Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange liitumisühenduse ehitamiseks. Tähtaeg 9. detsember.

02. detsember 2010
OÜ Jaotusvõrk kuulutab välja hanke Kuksema külas asuva Väike-Rehela talu liitumisühenduse ehitamiseks (K01126).
Tehnilised põhiandmed: Komplektalajaam 1 tk (tellitud 9-nädalaks 2011.a.) Jõutrafo Str=100 kVA 1 tk (annab tellija) 10 kV maakaabelliin L=50 m 0,4 kV maakaabelliin L=560 m Lisatingimused: Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokkuleppida tellimuse esitajaga. Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Peale tööde teostamist hankida omavalitsusest kasutusluba. Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud kasutusloa taotlus. Enne tööde teostamist võtta ühendust vastava piirkonna käidukorraldaja ja projektijuhiga, kelledega leppida kokku tööde teostamise aeg ja viis. Elektrikilpide projekteerimisel ja ehitamisel, tuleb võtta kilbile unikaalne tähis (vastavalt EE 10421629-JV ST võrgustandardi osa: 10), mille väljastab Tehnilise informatsiooni osakonna piirkondlik sektor: Järvamaa – tel. 53060195, e-post: Tiit.Kruusmann@energia.ee Käidukorraldaja: Gennadi Ainjärv/Paide/JV/Energia Telefon: 51 18 251 Tellimuse alusdokumendid.:Ehitusprojekt - K01126, Elamu Väike-Rehela talu Kuksema küla Järva-Jaani vald Järvamaa.
1 arvestiga MK postile/seinale 1 tk; Trafo paigaldus alajaamas (sh. Kiosk) 1 tk; Õhuliini kaabel 50 mm2 04 liinile 173 M; Metallkestas ühe trafoga KAJ paigaldamine 1 tk; Tõmmits Kp-liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV 95mm2 12 M; Tõmmits 04-liinile 1 tk; Maakaabel 0,4kV 120mm2 550 M; Otsamuhv KP 2 tk; Maakaabel 50mm2 KP 44 M; Demontaaztööd- alajaam (mast, komplekt, KTP) 1 kmp; Mastilüliti 0,4 kV liinile 1 tk; Demontaaztööd- jõutrafod 1 tk; Traavers koos isolaatoritega 1 tk; Demontaaztööd- õhuliini post 21 tk; Demontaaz olemasoleva 0,4 liinijuhtme asendamisel (liin 2-4 juhet) 173 M; Kaugloetav arvestussüsteem 1 kmp; 0,4 osas haljastuse taastamine 137 M2; 0,4kV kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 518 M; Kordusmaandus KP osas 1 tk; KP osas haljastuse taastamine 13 M2; Kaablikaitsetoru 0,4 7 M; Demontaaztööd-õhuliini juhe (liin, 2-4 juhet) 1082 M; Arvestussüsteem 1 kmp; KP kaeviku rajamine- jäme kruus, kivid, savi, liiv, muld, turvas, soine 44 M; Kaablikaitsetoru KP 10 M.
Hankelepingu täitmise tähtaeg on 30. aprill 2011. NB! Eduka pakkujaga sõlmitakse kirjalik töövõtulepingu dokument.
Pakkumise kutsedokumente väljastatakse elektroonselt. E-post marge.pihlak@energia.ee.
Pakkumise esitamise tähtaeg on 9. detsember 2010 kell 10.00 aadressil Tallinn, Kadaka tee 63. Hankejuht on Marge Pihlak, telefon 53 26 8707, e-post marge.pihlak@energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4231 jv@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Järva vald, JÄRVAMAA, Eesti
,Järva vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elekter
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 9. detsember 2010
Tööde lõpp 30. aprill 2011