OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


28
Diagnostika mikroskoobid Elamu Spa-Hotell, korterelamu Tuletõrjedepoo-seltsimaja Lauluväljak Tööstusala

25
Ehitusteaduskonna laboriseadmed Hellenurme mõisapark Puidutöökoda, elamud

24
Linda alajaama fiider 1

23
Simmaniait Viitina Põhikool Tõdva-Hageri ja Saku-Tõdva maanteed Muuseum-konverentsihoone Osmussaare infrastruktuur Prisma peremarket Korterelamu

22
Asenduskodude rajamise sidumisprojektid Luha-Aosilla teetruup Tootmishoonete juurdeehitused Valga kalmistu Hooldus- ja avariitööd Elektrijaama kütuseetteande hammaspurusti Külmtehnika-, ventilatsioonitehnika- ja füüsikalabori seadmed 60,4 kv jaotusseade Kalakasvatus Nõlvaku tänava ristmikud Autobussipeatused

21
Äri- ja tootmishooned Kärla lasteaia õueala Kiirassaare sadam Arli õppeaia olmehoone Elamud Elamud Ärihoone Äripindadega korterelamu

18
Aruvalla-Jägala maantee Rakke lubjatehas Metsamõõteriistad Saku mõisakompleks Seltsimaja Selitite ventilatsioon Raudtee remonditeenus Hooldus- ja avariitööd Kaevanduste, külalistemaja ja büroohoone heakorratööd Raudtee heakorratööd

17
Õhuliinide isolaatorid ja linnutõkked Iru elektrijaama 6 kV lahtrid Elamu- ja ärimaa Lateaia õueala Elu- ja ärihoone Harvendusraie ja metsauuendus Kaaluhoone

16
Sademeeveetorustik Vändra valla raskejõustiku maja Multifunktsionaalne külakeskus Hooned Lauaarvuti Katlamaja-garaaž

15
Kõrglahutusega etüleeni analüsaator Noodapüügivahendite komplekt Tänavapuude kärpimine Värvimisseadmed Veetöötlusjaama automaatika, kaugvalvesüsteem Pilli maaparandussüsteem Vihasoo sild

14
Tööstuspargi infrastruktuur Lilletornid ja amplid Matsalu ja Soomaa rahvuspargid Majutushooned Veetorustik Paariselamud

11
Elamukvartal Kungsilla fiider 2 Vana-Varbla alajaam Oomiste alajaama fiider 1 Kabelimäe vaatetorn, Kärstna kabeli ümbrus Töö- ja puhkeruumide mööbel Turvavöö pehmendid Vahi Tööstuspark

10
Tartu koolid ja lasteasutused Mängu- ja spordiväljak Liikumispuudega inimeste matkarada Lauaarvutid Kõlleste valla miljööväärtuslike alade teemaplaneering Lasketiir Katlamaja ja kaugküttetorustik Veetorustik

9
Tahkuranna valla üldplaneering Hüdroisolatsioon Katastriüksuse moodustamine Pumpade õlilülitid Veetorustik Remondihalli ohutusjooned Elektrijaama joogivee kloorimissüsteemi seadmed Elektrijaamas kruusfiltrite mahutid Majutushoone Jalgpallikeskus Rukkirahu kanal Metsamaa talu abihoone ehitamise omanikujärelvalve Kiissa maaparandussüsteem

8
Õppelaboratooriumi mööbel Märjamaa lauluväljak Kindlustusteenus Lastekodulaste asenduskodud Kalaturg Prillimäe kanalisatsioonikollektor

7
Naftasaaduste mahutite park Pumbajaamad Elamukrundid Mänguväljak

4
Madalseiklusrada Logistikakeskus Veetorustik Hooldustööd Haljastustööd Kergliiklustee Rannaväravate keskus Tõstamaa jõgi

3
Tootmishoone Vesse Maksimarket Tanklahoone Pereelamud Võhma laululava Tõrvandi-Ülenurme-Lennujaama ringtoide Peeri alajaama fiider 1 Muike TP fiider 2 Äri- ja eluhoone Ahtme veehaarde puurkaevud Lõuna veehaarde puurkaevud Süsihappegaasi ja vee analüsaator Korter

2
Kliimaseadmete hooldusteenus Hüdraulikaseadmed Allmaa 6 kV liinikaabel Kuivenduskraavid Kütuseetteande vagunikalluti punkrid Märjamaa raamatukogu Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid

1
Kase katmikala seemla Lubja lubjakivikarjäär Kuressaare linna ja Kaarma valla kontaktvööndi ühisplaneering Lihula hooldushaigla õue-ala Pala oja ökopaisjärv Lõuna- ja Põhja-Kohila vee- ja kanalisatsioonivõrk