OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


1
Kaeve- ja taastamistööd

31
Energiaploki uttegaasi põletite süsteemi hooldusplatsid Maa-aluste soojusmagistraalide isolatsioon Juhtmete vahetus Valga meteoväljak Jahimaja Ristmikud Vee-ja kanalisatsioonitorustik Lauaarvutid ja printerid Lihula Gümnaasium Reklaamtulp Rõusa tee Sademeveetorustik Õru aleviku veetorustikud Mööbel

30
Rabaküla pumbamaja Korterelamu Mõõdistamise süsteem Häädemeeste sild Prillimäe reoveekollektor Kambja külasaun

29
Taastus- ja külastuskeskus Tootmishoone Kaitseliidu maja Paikuse kaugküttetorustik Küla Koda Viilhall

28
Keskpingelülitid Teetähistussüsteem Mobiilsidemast Elamud Painküla Tööstuspark Reoveekanalisatsioon Veetorustik

25
Tootmishoone Veetrass ja kõnnitee Jänese alajaama juurdesõidutee Võhma 15 kV Partose haruliin 0,4 kV õhuliin ATS ja valvesüsteemid Kauplus Veisefarm Veisefarm Katkematu elektrodeioniseerimise seadmed

24
Riigimaantee nr 16196 Kirbla–Rumba–Vana-Vigala Kruusatee Jööri sigalakompleks Tuulepark Üksikelamukrundid Äripinnaga korterelamu Haljastute niitmine Kohila valla haljasalad Mõõdistuslaev

23
Ehitusgeoloogilised uuringud Õendus-hoolduskodu Arvutustehnika ja projektorid Torma kalmistu kabelihoone Stebeli patarei Peri Sotsiaalkeskus

22
Oxford Park Joogivee veetöötlusjaam Autoteeninduse hoone Elamumaa ja ärimaa krundid Elamurajoon Elamurajoon Kaasaskantavad arvutid Soojustrass Puhkekompleks Lasteaed Mängupesa spordiväljak

21
Pühakoda, raamatukogu Tänavakate Rõude sild Laeva dokk Korteriühistu Koostootmisjaam Jäätmekogumispunktid Naftajäätmete töötlemise tehas Haanja kauplus-söökla Soojusvõrk Tallinna keskkonnastrateegia aastani 2030 Jalgratta-ja jalgtee Mänguväljak Mobiilside raadiomast

18
Suruõhu vintkompressorid Puhkemajad, grillimiskoht Vanasadama uus kruiisikai Töökoda Eesti Energia Õlitööstuse sektsioon 92H Autode varjualune ja garaaž Valjala-Sikassaare õhuliin Orissaare-Valjala õhuliin Lammutustööd Lihula-Virtsu õhuliin Elamumaa krundid Ärihoone Kerge kütteõli

17
Kindlustusteenus Maastiku modelleerimis- ja visualiseerimissüsteem Orava tänava veevarustus Laohooned Parkla Elamumaa kinnistud Õlitõkkeboomid Sääse eakate kodu Põlav Elektrijaam Velise kirik Raikküla uus koolihoone Geoloogilised uurimistööd Välisõhu kvaliteedi uuringud Katendid, tüüpkatendid

16
Tiigi järv Elamud Tõlluste mõis Elamukvartal Maxima kauplus Peipsi järve äärse ranna-ala üldplaneering Lastekodu peremajad Elamud Laululava

15
Kinnistute eksperthinnang Maanteelõigud Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna Orissaare-Leisi-Mustjala maantee

14
Kaalu paisjärv Päinurme keskuse tänavad Abja-Vanamõisa külamaja Väikesadam

11
Hooldekodu, arstikeskus ja korterelamud Võidu-Kerese tiik ja puhkeala Vee- ja kanalisatsioonitorustikud, sidekaabel Kaubanduskeskus Kuressaare kolledž Jäätmejaam Turismikompleks Tindioru teemapark Ärihoone Äri-ja büroohoone Reoveepumpla Valgjärve-Jennuda 10 kV kaabelliin ja Lande fiider 2 Palmse 10 kV EÜL

10
Aruvalla-Jägala maantee Säästumarketi laiendus Välisvalgustuse hooldusteenus Elektrienergia arvestid ja haldussüsteem Haapsalu leinamaja Autosalong Tuletõrjeauto garaaž Kommutaator Paljundusmasin Biogaasitehase teostatavus-tasuvusanalüüs Imavere valla sotsiaalmaja

9
Raudtee pealisehitusmaterjalid Enefit-280 kütuse etteande ehitusplats Energiaploki õhueelsoojendi Maasilinna laevavrakk Heitveepuhastusjaam Veetöötlusjaam Sõjamuuseum Teesuu ja Tammuru sillad Eramu Ajuvoolutuskomplekt Ühiselamu toad Lao- ja tootmishoone

8
Kalmetu-Viljandi teelõik Spordi-ja mänguväljakud Voola sild Sülearvutid Veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid Lasnamäe Tööstuspark Emmaste-Luidja maantee Torustikud Äripinnaga korterelamu Rimi kaubanduskeskus Maxima kauplus

7
Kristiine linnaosa arengukava Veepüstik Metsapoole Põhikooli võimla

3
Asfaltivõrkude mõju hindamine Korterelamud Kütuse pneumovaristus Vihasoo sild Energiaploki jaamatorustike soojusisolatsioon Kaablirenn Teetööd Heakorratööd Kõrvalmaantee nr 20123 Aranküla-Juuru Ranna alajaama kaablite toruplokk Paide alajaama 330 kV jaotla Energiaploki õhueelsoojendi Mobiilisidemast Puurkaev-veepumplad

2
Suvelilled, taimmaterjal Haldushoone Skatepark Saematerjali ladu Raudtee ülesõidukohad Elamud Kuigatsi külamaja Kloostri kivisild

1
Lüsimeetrite katseväljak Kostivere kivisild Multifunktsionaalne teeninduskeskus Kuivati ja garaaž-töökoda Külamaja