OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Ihaste ratsabaas Anne tänav Terasest valudetailid Parkla, teed Viru-Nigula raamatukogu Korterelamu Elamukrundid Korstna lammutamine Mahakantud vagunite utiliseerimine Rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

30
Bussiootepaviljonid Hellenurme kergliiklustee Varemed, rakkekaev, reoveetrass Lustimäe puhkeala Autokeskus Prügimajad Ärihoone Vaatlustornid Oisu perearsti vastuvõturuumid Bensiinijaam Elamukrundid Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Tootmis- ja abihooned Tääksi paisjärve puhkeala Suitsusaun Rohuküla sadama laoplats Jõgeva valla tiheasustusega alad

27
Kõnnitee Teekatete taastustööd Videovalvesüsteem Vee-ja kanalisatsioonitorustikud, teed Otepää-Järvesalu 10 kV kaabelliin Elva Haigla 15 kV ja Elva Keskkooli jaotusalajaam Jahisadama mööbel Krimmi alajaama 0,4 kV võrk Pärnu ümbersõidu Ehitajate tee tunnelid Tervise Arengu Instituudi sissepääsud Lastekodulaste asenduskodud Tervise Arengu Instituut Valga päästeteenistuse depoo Õppetöökodade hoone sisustus Ehitsugeodeetilised tööd

26
Tootmishoonete kõrvalhooned ja rajatised Elamud Autotee ja sild Alajaamade ümbrused Hüdrauliliste katsete süsteem Alajaamade turvasüsteemid Gaasitorustik Tootmishoone Tootmis- ja büroohoone Traktori teenus Tankla kinnistu Vatsla tee Töö-ja tehnoloogiahoone

25
Elamukrundid Sild Korterelamud Käru terviserada Põhja-Eesti Regionaalhaigla Haigla ja kultuurimaja ehitusjärelevalve Automaattankla Kaasiku farm Külaplats

24
Vee-ja kanalisatsioonitrass Vana-Ihaste tänavad Sademeveetorustik Marja, Meloni ja Piiri tänavad Are vallamaja Haljastud Killustiku vedu

23
Panga maastikukaitseala parkla Korvtõstuk Vee- ja kanalisatsioonitorustik Arvutid ja monitorid Kuusalu aleviku kaugkütte torustik 0,4 kv jaotusseadmed Reoveekanalisatsioon Tootmishooned Veetorustik

20
Harvendusraie ja kokkuveoteenus Kirde regioonis Võhma-Vihiküla 15 kV fiider Suure-Jaani-Võhma 15 kV elektivõrk Aespa ja Carmeni alajaama ühendusliin Lautrikoht Elektrivarustus Teenistusruumide ventilatsioon ja konditsioneer Teeääred Sojaubade töötlemise tehas

19
Märjamaa keskraamatukogu sisustus Sadeveekanalisatsioon Riigimaantee nr 24124 Viljandi-Suure-Jaani Administratiivhoone Kuremäe kool Päovere tee Pereelamud Kauplus Tallinna Ülikooli spordi- ja töökodade hoone Juurdepääsutee, parkla Lennujaama navigatsioonituled Õlitehase elektrostaatiline filter Gradiiri hoone Energiaploki pöörlevad mehhanismid Aruküla-Kallavere õhuliin

18
Kuressaare Põhikool Leisi avatud noortekeskus Elamukrundid Keskküttetrass ja soojusvahetid

17
Kõrvemaa koolitus- ja turismikeskus Veevarustus, kanalisatsioon ja küte Laagri Ehitusmarket Inventariseerimisjoonised Kaugküttevõrk ja ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Kiviselja ja Raudtee tee Ärihoone Sild Maantee 11262 Ruu-Ihasalu

16
Tootmishoone Maantee nr 11340 Tallinn-Saku-Laagri Vee- ja kanalisatsioonitrassid Kütusepark Varikatused Vooluveekogud Keskküttetorustikud Soojustorustikud Arukas energiasüsteem Elamud Administratiivhoone Tugimaantee nr 65 Võru-Räpina Järve terviserajad Parkimiskohad Gaasitehas Garaažid Kõnnitee Veski tänav

13
Kirna reoveepuhasti Mööblitehas Sindi Muusikakool Laevaliikluse jälgimise radar Autoteenindushoone Tsemendimuuseum Heimtali mõis Elektrisoojenduse seadmed Voodite eralduskardinad Infotehnoloogilised komponendid ja lisaseadmed Küttepuud Turismitalu Turbiini soojusisolatsioon Sadevee ärajuhtimine Mahutipargi alajaama killustikualus Rannikujärvede uuringud Liiklussõlm kahe sõidu- ja veoautode parklaga

12
Pereelamu krundid Tänavavalgustus Järva-Jaani veemajandusprojekt Elamud Korterelamu Kasesalu park Korterelamu Korterelamu Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Raudtee ülesõidukohad Videovalvesüsteem Vee- ja kanalisatsioonirajatised Võsu-Vergi-Söeaugu ristmik

11
Sõmera külaplats Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Elamud Laohoone Korterelamud Ladu-tootmishoone Korterelamu Tõrva-Pikasilla maantee Prandi PÜ-60/Laimetsa maaparandussüsteem

10
Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Elamurajoon Maxima kauplus Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Rõsna ja Suure-Suntsi sillad Liiklussõlmed

9
Jääkreostuse likvideerimine Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Päevakeskus ja varjupaik Sadama järelevaatajate hoone

6
Korterelamu Äri- ja eluhoone Kuriste kirik Alajaama katus ja fassaad Patjala alajaama fiider 1 Joaveski TP fiider 1 Alajaama piirdeaed ja sissesõidutee Rooslepa bussiootekoda-infopunkt Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee Teekattetööd Turbiinigeneraatorite fermid Vesinikulao vahepaagid Generaatoriruumide ventilatsioon Elektrijaama siseteed Maantee nr 5 asfaltkate ja jaamasisesed teed

5
Utteosakonna hoone Püünsi haridus- ja kultuurikeskus Illumäe kabel Laohoone Kogudusehoone Nõrkvoolusüsteemid Riigimaanteede ristmik Mootorikütused Korterelamu

4
Tõnise kinnistu hoonestusõigus Järlepa haridus-ja kultuurikeskus Tartu Peetri kirik Võrkpalliväljak Korterelamu Puhkekompleks

3
Pindamistööd Tootmis -ja laohoone Vändra prügila Lehtse Põhikool Elamurajoon Kuusalu aleviku kaugkütte torustik Vehendi Puhkekeskus Kõnnitee Kirikumaa kinnistu Elamurajoon Kubija järve teemapark Karu tee

2
Päevakeskus Tootmishoone Kraanateed