OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


1
Topo-geodeetiline uurimistöö Alajaama omanikujärelevalve

30
Sadamate hooldusseadmed Kergliiklustee ja kanalisatsioonitrass Kauplus Elektrituulik, heitvee puhastusrajatis Robotlüpsilaut Korterelamu Korterelamu Tootmiskompleksi laiendus Sadama teenindushoone Pagar-kondiitriahi ja vahustaja

29
Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Külaplats Puurkaev-pumpla, reoveepuhasti Raadiosidemast Loodus-ja käsitöökeskus Apteek-perearstikeskus

28
Haljastusteenus Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Reiu VTJ automaatjuhtimissüsteem Üksikelamud Osula staadion Võisiku mõis Ärihoone Üksikelamud

27
Kindlustusteenus Metsade hooldus Plekitöökoda Kergliiklustee Vändra prügila Katendi puurpingid Tapa reoveepuhasti Sülearvutid Harjumäe park Väikesadam Mööblidisaini töökoja seadmed Randvere tee

22
Kohtla-Järve linna haridusasutused Telgiahjud Mõniste valla üldplaneering Projekteerimistööde ekspertiisi ja rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve

21
Jalgtee ja valgustus Harku valla tänavad Ärihooned, väikeelamu Ühepereelamud Rekonstrueermistööde omanikujärelvalve Kaugkütte reservkatlamaja Majutushoone Viljandi Maavalitsuse hoone ehitusjärelevalve ja ekspertiis Määvli kruusamaardla

20
Infrapunakaamerad Nigula sild Koopiapaber Põrandate ja akende pesu Elektrikäidu teenus Kaugküttetrassid Hiiu Maavalitsuse hoone, "Tervisemaja" Metsaniidu II liivakarjäär Remonditöökoda

19
Äri-ja laohoone Kalakasvatushoone Parkla

17
Kontorihoone Lämmastikoksiidide vähendamise seadmed Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Tallinna gümnaasiumid ja lasteaiad Kliimaseadmed Aegviidu raudteejaam Äripind Võrkpalliväljakud Sibulakasvatus Korterelamu Noorsootöö keskus Administratiivhoone

16
Katla-, turbiini- ja keemilise veepuhastuse seadmed Tapa alajaam Mööblimaja Maanteelõikude katted Pannjärve suusamaja Raudtee reisiplatvormid Antsla vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Äri- tootmishooned Raie- ja kokkuveoteenus

15
Türisalu vaateplatvorm Vaateplatvorm Jalgtee ja ristmik Tallinn-Narva mnt Kukruse-Jõhvi teelõik Esku raamatukogu

14
Kihelkonna kirik Tondiraba jalakäijate tunnel Tõstamaa veevarustussüsteem Võimla põrand, vesi ja kanalisatsioon Autopesula Jalgtee ja parkla Veejaam Kasaritsa, Käätso ja Kuldre ristmikud

13
Tootmismaa Pata maa-ainese korrastusprojekt Tänavavalgustus Koikküla külakeskus Korterelamu Korterelamu Korterelamu Korterelamu Mänguasjad haldusterritooriumile Pereelamud

10
Riigimaantee lõigud Ringlusvee survetorustik Jalakäijate sild Mälestusmärk Vabapidamislaut Bussiootepaviljon ja välikäimla Reoveepuhasti Asfaldivõrkude mõju hindamine Maantee nr 11231 Kõmmaste -Hatua Jalg- ja jalgrattateed Lähte Ühisgümnaasiumi õpilaskodu

9
Äri- ja tootmishooned Elamurajoon Ühisveevärk ja -kanalisatsioon Elamumaa krundid Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Korterelamud Korterelamu

8
Hambapolikiliinik ja korterelamu Võrgu keskseade Konverentsihoone Puhke-ja spordikompleks TTÜ Virumaa kolledži üliõpilaskodu Laagri-Padula-Saue kergliiklustee

7
Büroo-ja kaubandushoone Käru ristmik Tallinna Kullatera Lasteaed Aia tänav Elamukrundid Reoveepuhasti Pukk-kraana Kohila alevi soojusvõrk Reoveepuhasti ja kanalisatsioon

6
Äri- ja tootmishooned Korterelamu Saikla jahuveski Nikolai von Glehni ausamba platsi Vaeküla Kool Rannahoone Äri- ja tootmishooned

3
Kaubandus-ja büroohooned Tootmishoone Büroohoone Haldushoone Elamu‐, äri‐, tootmis‐ ja laohooned Kaevanduse veeheide Tulekahjusignalisatsioon Allmaa betoonisõlm Kalastuskompleks Ventilatsioonisüsteem Hooldusravikliinik

2
Büroohoone Vee- ja sademeveetorustik Ärma sild Külakeskus Silmeti ristmik

1
Teavitusplakatite trükkimine Kaubandus-ja teenindushooned Elamud Sambla sild