OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Sakla seltsimaja Hostel Juuru aleviku ühisveevärk Pubihoone Ärihoone Koidula piirijaama hooned Põrmujärv

29
Tallinna polütehnikumi õppehooned Roosna tee Lüpsilaut Noorveiselaut Ärihoone Äriruumidega elamu Puhastusseadmed Antennimasti elektripaigaldis Liitumisühendus Ropka ja Tööstuse trafokaablid Kõrista fiider 3 Korjuse alajaama fiider 1 Paala alajaama fiider 15 Harmi kooli katastriüksus Vanavara restaureerimiskoda Remonditsehh Elamu ja abihoone Vee- ja kanalisatsioonitrassid

28
Veevarustus Kanalisatsioonitorustikud Elektripaigaldised Maapinna mehhaniseeritud ettevalmistamine metsauuenduseks Tootmishoone Etanoolitehas Puhkekompleks Reoveekanalisatsioon

27
Karla liiklussõlm ja Pildiküla kergliiklusteed Korrusmaja rõdud Ülepinnaline sanitaarraie Pumpla võreseade ja prahipress Mudelautode juhtrada

26
Koristus- ja haljastusteenus Sademeveetorustikud Mehitatud valveteenus Soojatorustikud Uhtna tööstusala Tuletõrje veehoidla Puhkeküla Comarket

23
Rakvere ETS post hoone Koristusteenus Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve Äri- ja tootmishooned Sooru küla kanalisatsioonitrass Paldiski Tehnopark Laagri-Padula-Saue kergliiklustee Türi toimetulekukool Vana-Vigala rahvamaja

22
Liitumisühendus Ridasi alajaama Nurme fiider Elva-Nõo II 15 kV õhuliin Kaera tänava õhuliin Rehvide jahutusseade Kütuseetteande süsteem Orissaare bussijaam Hoolekandeküla Harjumaa kergliiklusteede võrgustik Puhkekompleks Juurdepääsutee Parkla Kannuka Kool, lasteaed Helepunased Purjed ja Rahvamaja Lohkva ja Ilmatsalu jalg- ja jalgrattatee, Tüki sild Äri-ja eluhoone

21
Kasepää valla teede lumetõrjetööd Aruküla Perekeskus Tänavavalgustus Karjaaed Kehra ühisveevärk ja kanalisatsioonisüsteem

20
Mürakaart Aidu III mäeeraldis Toitlustuskompleksi inventar Projektijuhtimisteenus Pakendiplasti purustamiseks sobilik seade Orissaare hooldekodu Rekonstrueerimise omanikujärelevalve

19
Tenniseväljak Pereelamud Puhkemaja Elamurajoon Puhkeala Maantee 1180 Riisipere-Vasalemma Kanepi ja Kõlleste valla ühine miljööväärtuslik ala

16
Viljandi koostootmisjaam Kukemetsa liivamaardla Lööne alajaam Karjamõisa alajaama fiider 5 Harku-2 alajaama õhuliin Äri- ja tootmishooned Võit alajaama 0,4 kV liin Kaeve- ja teehoiutööde järelevalve Laohoone Biokütusega varustamise kompleks Äri- ja tootmishooned Kasumetsa terviseraja ja parkla Roiu-Päkste kergliiklustee Sooniste turbatootmisalad Tootmiskompleks abihoonetega Loksa linna ühisveevärk ja kanalisatsioon Lüpsifarm Jäätmekäitlusteenuste kontsessioon Loomakliinik

15
Turbatöötlemistehas Päästeameti Kanepi depoo Filosoofi tänav Maanteede märgistus Intsikurmu metsapark RMK Osmussaare kontor Spordi-, kultuuri- ja puhkerajatised Bussiootepaviljon Puurkaevud

14
Vee- ja kanalisatsioonirajatised Veepuhastusjaam Triigi spordihoone Paide Vallimägi

13
Biokütusel töötav katel Pallimänguväljakud Ehitus- ja haljastustööd Reo alajaam

12
Tugimaterjalide varjualune Kämpingud Spordiväljakud Randvere kooli juurdepääsutee Keila-Joa mõisakompleks Ahi, pliit ja soojamüür, korstnaotsad Äri- ja tootmishooned Elamu Pallimänguväljak

9
Majutushoone Puude raie Skatepark Korterelamu

8
Aegviidu terviserada Nurste alajaama fiider 6 Mõisaküla alajaam Ortuse fiider 3 Arheoloogiline järelevalve Tõhelgi alajaam Tervise alajaam Poriküla alajaam Maaparandussüsteem ja tarbeveetoru Elektrijaama juurdepääsutee Robotlüpsi laut Tootmishoone Elamud Järvamaa Kutsehariduskeskuse hooned Sadamate omanikujärelevalve Väikeelamud Kunda Ühisgümnaasium ja Spordikeskus Äripinnaga korterelamu Toompea Komandandimaja kõrvalhoone Büroohoone

7
Perearstikeskus Luige liiklussõlm Mulgi kraavi sild Kohtla küla veevarustus Kaisma rahvamaja Kergliiklustee Pirita linnaosa arengukava Supelrand Vee- ja kanalisatsioonitorustik Vee-, sademeevee- ja kanalisatsioonitorustik Elamu

6
Nortsu tee ja Papiaru tänav Keila Avatud Noortekeskus Ridala kirik Abruka rannaniidud Sigalad Veevarustus- ja kanalisatsioonitorustikud Talihooldustööd Rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve

5
Skatepark Sadamahoone Automaattankla

2
Hotell-veekeskus Põlevkivi Kestla Farmi alajaama fiider 5 Otepää-Taari-Tsirguliina 35 kV õhuliin Ärihoone, üksikelamu Tänavavalgustus Kadaka 184 10/0,4 kV alajaam Kannikese 175 10/0,4 kV alajaam Elistvere õpperajad Kaunissaare alajaama fiider 3 Teenindusplatvormid Pinnasepuurimise ja muttimise teenus Aruvalla-Kose teelõik Heakorrateenus

1
Sademeevee- ja kanalisatsioonitorustik Mereranna puhkekompleks Kuusalu Tervisekeskus ja Rahvamaja, Kolga lasteaed Tõnissoni maja Mart Saare majamuuseum Uus administratiivhoone Äri-ja kaubanduskeskus Elamud, ärihooned, golfiväljakud Ristmik Maantee nr 11380 Riisipere-Vasalemma Talihooldustööd