Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Korterelamu Kuressaare staadioni omanikujärelevalve Loodusmaja pargiala Päikese tänav Saku 35/10 kV alajaama 35 kV jaotusseade Jalg- jalgrattateed Talihooldustööd

30
Lõimastu tee Türi Muusikakool Vabaaja veetmise kompleks Pingitööriistad Tootmisüksus Narva veehoidla Tänavavalgustus Spordiväljak Soojatorustik Niguliste kirik

29
Kõrvalmaantee nr 25134 Sõmerpalu - Mustahamba Mobiilne tankimisseade Büroo- ja arhiivruumid

26
Tallinna uus raehoone Ärihooned 330 kV õhklülitid Varuosade lao sisustus Äri-ja tootmishooned

25
Administratiivhoone Korterelamu Korterelamu Atsiku sild Lasteaed Väikevend

24
Vinni kruusakarjäär Tootmishoone Valguta poldri maaparandus Põlevkivivagunite mahalaadimis- ja puhastusteenus Lülitite varuosad Koristustööd Sulbi tugijaam Pääsküla 35kV õhuliin Lumetõrjetööd

23
Soojasõlmed Ühiselamu läbipääsusüsteem Tudulinna valla teed Melliste meditsiinikeskus Tartu linna kruuskattega tänavad Ehitusmaterjalide kauplus Jõepere järv Vee- ja kanalisatsioonirajatised Pargiteed Maaparandussüsteem

22
Omuli-Voola-Valgjärve tee E67 Tallinn – Pärnu – Ikla Risttee tee Raudbetoonkaev Hüdraulilise korvtõstukiga laadur-ekskavaator Kaisma ja Kergu prügilad Alu pargi tiigid Teelõikude liiklusohutus

19
Küttepuud Vanad jõutrafod Kuuse tänav Jäätmejaam Tehnika hooldus- ja remonditeenus ning varuosade Põltsamaa Ametikooli praktikakorpus Kumna puurkaev

18
Vee- ja sademeveetorustik Spordi- ja mänguväljakud Lasteaed Kannike ja Ristikhein Tihu looduskaitseala

17
Majutushoone Koduloomuuseum Dendropark Angaar-kordon Veemõõtjad Tänavavalgustus, truubid Tugimaantee nr 13 Jägala - Käravete Aela-Roondi maaparandussüsteem Nurme kruusakarjäär

16
Tuletõkkeuksed Veepuhastussüsteem Lumetõrjetööd Talihooldustööd Palamuse valla lumetõrjetööd Torukäänikud Eesti Elektrijaama alajaam Külmhoone

15
Õhuvooluhulgamõõtja/kontroller Äri/tootmishooned Lageraie, raadamise ja kokkuveoteenuste tellimine Kirde regioonis Diskoteek Töökoda Torustikud Kaubanduskeskus, tankla Kinnitus- ja tõstevahendid Jäätmete vedu Ahtme-Viivikond jaamavahetee

12
Majutus-, õppe- ja olmehoone Maaparanduskaevud

11
Vee- ja kanalistasioonivõrkude välistrasside materjalid EOG konteinerite alusplatsid Vilsandi MJH hoone Tihemetsa ujula Tartu Tähetorn Kämpingud Korterelamu Eesti elektrijaama ühendatud abihoone

10
Kolde lasteaed Vee- ja kanalisatsioonitorustik Staadion Reoveepumpla Ühiselamu Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Tootmishoone Elektri- ja soojusenergia koostootmisjaam Endine tööstuspiirkond

9
Eesti Kunstimuuseum Mootorkütused Rapla Maakonnahaigla Vilivalla kabel Tuudi Algkool Võnnu Keskkool ja lasteaed Korterelamud Puidukuivati Elu- ja ärihoone Tsingitud poldid, mutrid, seibid Vee- ja kanalisatsioonitorustik Rannapungerja sild Põhimaantee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru

8
Narva kolledži uus hoone Parkla Puurkaevpumpla/veetöötlusjaam ja veetorustik Tallinna Psühhiaatriahaigla Maantee nr. 8, 11185 ja 11240 Raua- ja mangaaniärastusfiltrid Tee nr 22180 Üksikelamud Äri-ja tootmishooned Holstre-Nõmme Puhkekeskus

5
Kohtla valla üldplaneering Jussi kanarbikunõmm Narva karjääri jaoskonnad Kallaste keskväljak ja pargiala Automaattankla Puulehtede vedu

4
Olli II, Sootga II ja Sootga I maaparandusehitised Põllu-Vahtra ja Tammetõru maaparandusehitised Minilaadur-ekskavaator Tuulepark Metsloomade haigla Maidla Põhikool Tenniseväljakud Mänguväljakute atraktsioonid Tallinna lasteaiad Elektrirongide reaalaja jälgimisüsteemi infoekraanid Rannarootsi soojatrass

3
Tehnohoolduse- ja heakorrateenus Võrsna puisniit Hotell Kunstigalerii Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Talihooldustööd Staadioni tribüün-staadionimaja ОП2-110КЭ pumpade varuosad KCB 320-160x2 pumpade varuosad

2
Kuuste-Võnnu, Kuuste-Kullamäe 10kV õhuliin Suuremõõtmelised varuosad Tootmistšehhi mööbel Kõnnitee Jäneda spordihoone Veevarustus ja kanalisatsioon Demonteeritud kerghallid Mustamäe PA depoo Vantuuskaev Laohoone Töökoda

1
Elektriautode laadimispunktid Parkla Elamud Kalda tee, Lammi tänav