OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Tõrvandi tehnopark Töökoda Tarbja paisjärve ranna-ala omanikujärelevalve

29
Majutushooned Ühisvee- ja kanalisatsioonivõrk Kiili lasteaed Metsaparandusosakonna metsateed Narva vanalinn Objektide remonttööd Saun ja puukuur Töötoolid Korterelamud Äripinnaga korterelamu INVA WC-d

28
Vedelgaasimahuti Kauplusehoone Võisiku hooldekodu hoone nr 5 Tamsalu 1. järgu kohalik geodeetiline võrk Klienditeenindusbürood Kaubariiulid Äripinnaga korterelamu Korterelamu Liivametsa tee Tallinn-Narva (km 10,6-17,4) Loo-Maardu lõik

27
Hüdrojõujaam Värska veejaam Keskväljaku heakorra-ja hooldustööd Vaguni remonditeenus Värvimisautomaat

26
Tihemetsa metskond Haldus- ja korrashoiuteenus Põlgaste vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Ehitussoojakud Narva jõesadama ujuvkai Laanetu alajaam Tööpink Töökoda Tehu tee Töötoolid

23
Tänavakivide paigaldus Optilised kaablid Järve, Puka Mõisa, Raaditiigi alajaamad Tõnumaa turbatootmisala

22
Kloraatorhoone Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Nõrkvoolusüsteemid Saadjärve ja Salu küla vee- ja kanalisatsioonirajatised Killustiku purustamine ja sõelumine Aidu karjääri ehitised ja tehnoloogilised seadmed Raadiosidemastid Tootmishooned Toiduainete tööstuse tootmishoone Koidula transpordikeskus Paviljon, parkla, väiketuulik Kõnnitee Mootorikütus

21
Teekatte auguremondiseade Õhk-õhk soojuspump Väljaotsa talu Loo-Maardu piirkond Maantee nr 11231 Kõmmaste-Hattu Kärdla lennujaama garaažikompleks Maantee nr 1 Tallinn-Narva Põllumajanduslik haagis/käru

20
Tartu Karlova Gümnaasiumi kõrvalhoone RMK Võrumaa metskonna teed Sooru-Singa tee Põlva linna tänavad ja kõnniteed Tootmismaa kinnistu Laohoone Jõõpre lasteaed

19
Uhtna katlamaja omanikujärelevalve Uhtna katlamaja Sajuveekanalisatsioon Abissaare, Kolleri, Tõrvamäe, Palupera ja Vuti karjäär Alumati maaparandussüsteem Mäetaguse mõisa ansambli hooned

16
Leegiranna elamurajoon Endise linavabriku territoorium Volli fiider Kivirehe fiider Lõhketraat Akutrellid Kavasoo turbamaardla Emmaste asula ühisveevärk Loo sild

15
Kõrvitsa elamuala Põllumajandustehnika remondi ja hoiustamise hoone Balti - Tartu 330 kV õhuliin Muhvid ja kahvlid Elektrijaama seadmed Kõrgsurvevoolikud Üksikelamud

14
Autotranspordi ettevõtte hoonetekompleks Katariina allee Välisuks Asbestivaba termoisolatsiooni papp Tankla Sorgu tuletorn

13
Tallinna Park Põllumajandusmasinate müügi-, teenindus- ja hooldushoone Korterelamu Kõvasulamterad ja tapid Valgjärve valla teed Rohuküla sadam

12
Ridaelamu Tisleritöökoda Tõru fiider Sihi fiider Suruõhu- ja propaanitorustikud Katusetööd Kergliiklustee Lehtse ja Tapa reoveepuhastid Jäätmevedu

9
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis Leeviküla sild Liitva sild Elamurajoon Eramu GPS-seadmed Innovatiivsed ekspositsioonid Väljundtihend Sargvere mõisapark Tamme hostel Tuulegeneraator Elamukrundid

8
Tennishall Kalakaitsekordon Võrguseadmed Tamsalu 35/10 kV alajaam Lasteaed Mesipuu

7
Sigula külamaja Tartu tähetorni astronoomi maja abihoone Aruküla liigvee ärajuhtimise süsteem Kolga aleviku kaugküttetorustik ja soojussõlmed Õhuventilaatorite labad Jäätmete koristamine ja äravedu J.Vallikivi liitumisühenduse peakaitse Drenaažikaevud Sademeveetorustik Veetorustik Vee- ja kanalisatsioonitorustik Haiba ühisveevärk ja -kanalisatsioon

6
Korterelamu Töötoolid Hoolduspuhastuse teenus Veski veisefarm Pöörlemisseadmed Ärihoone Hargla hooldekodu Polikliinik Maarjamäe sademeveekanalisatsioon

5
Kaberneeme küla ühisveevärk Admin- ja olmehoone Piistaoja veevõtupuurkaevu pealisehitus-pumpla Elektriõhuliinid Mobiilne tankimisseade Vasarpurustite SMD-98B kapitaalremonditeenus Õppelaboratoorium Lao- ja tootmishoonete kompleks Puidutööstus Mesindusmaja

2
Sooniste turbamaardla Esivere II dolokivikarjäär Pereelamu-ärihoone Majutushoone Keskkonnajaamad Katkematu elektritoite allikad Kubja teerist Elamurajoon Majutushooned Autorehvide utiliseerimise tehas Maidla mõis Kaubanduskeskus Piirivalve hoone

1
Korterelamu Liinikoridoride hooldustööd Hooned, rajatised ja korterelamu Ämari meditsiinikeskus, väikelennukite angaar ja remondihall Piima maaparandussüsteem Meremäe vee- ja kanalisatsioonisüsteemid Haridusosakonna hoone Üksikelamud