OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


30
Puitprussid Aia kinnistu elektrivarustus Riigimaantee nr 17170 Võle–Vainupea–Kunda Põhjaveekogumid Koosa noortekeskus Ränilinna linnaosa üldplaneering Palamuse aleviku tänavavalgustus Elamurajoon Kinnistu peakaitse Kruusamäe tänav Tööstushoone, korterelamud Ridaelamud Kergliiklustee Soojustorustik Büroo- ja toitlustushoone Koeru aleviku tänavad Lõbusõidurong

27
Tera jaotuspunkt Alajaam Voika AJ F4 Mustvee-Kallaste fiider Allikamäe elamuala

26
Kanalisatsiooni- ja sademeveetorustik Koosa Mängudemaja Alajaam nr 1193 Vara valla teed Infosüsteemid Äriruumidega korterelamu Toitlustushoone Tantsupõrand Tagavere külatee Käina Kool Kaubad ja teenused Äri- ja tootmishooned Rummu tee

25
Sõidu- ja kegliiklustee Korterelamu Büroohoone Ääsmäe mõisa kabel Maxima kauplus Tänavate tolmuvaba kate Lennukite hoolduskompleks Tööstusala juurdepääsuteede omanikujärelevalve Kaitsme nimivoolu suurendamine Kõiva kinnistu liitumisühendus Kallavere C2T jõutrafo Riigimaantee nr 16187 Kõmsi – Mõisaküla – Salevere Traktor

20
Kuressaare Lossipark - II etapp Järve maastikukaitseala Sindi kalmistud Libatse Lasteaed-algkool Katlamaja Varinurme mänguväljak Aakre AJ F2

19
Risti komando Tootmis- ja laohoone Liiva-Kuusnõmme tee Loksa jäätmejaam Elektrivarustus Sinimäe 1 liitumisühendus Paemurru tööstusala Eramu liitumisühendus Elektrivarustus Elektritööd Teed, haljasalad

18
Kolud Tootmis- ja laohooned Tootmishoone Parve komplektalajaam Kuuste F2 Imavere asula kõnniteed ja tänavavalgustus Suure-Jaani lasteaed Peakaitse Varbla rahvamaja Pürksi kultuurimaja Kelmiküla tee Kaubandushoone Kaitsme nimivoolu suurendamine Kasaka AJ F2 Teede ehitus ja remont

17
Tartu Maarjamõisa lasteaia õueala Kaubaaluste riiulid ja laoinventar Kreenholmi sild Korterelamu, üksikelamud Elamu, matusebüroo-leinamaja Vääna Noortekodu elektriliitumine (2) Elektriliinid Kaiu 35/10 kV ja Valgu 110/10 kV alajaam Padise Põhikool Kiviaia mü liitumine Pääsusilma ja Kodutähe tänav Papli suvila liitumine Vahemetsa mü 0,4 kV elektriliitumine Liitumisühendus Joonase AJ F2 Kehra depoo Endla järv

16
Kiviaia kinnistu Elamu Hullo tööstusplats Iveco tehnika hooldus- ja remonditeenus Kraapkonveieri varuosad Kütuse vastuvõtupunkrid 10kV kaabel Sindi-Lodja - Silla õgvendus ja bussipeatus Vääna Noortekodu liitumine Raasilla I alajaam Pensa alajaam Jõgeva linna vee- ja kanalisatsioonitrassid 160 kVA võimsusega komplektalajaamad Elektritööd Töökoda-survepesur Vara piirkonna talihooldustööd Ühisveevarustuse puurkaevpumplad Telliskivi Loomelinnak

13
Korterelamu Automaattankla Sämmi Grill Ao veskijärve pais Kooli tänav Korterelamu Metsa AJ F2 Rädi AJ F3 Aluste ristmik Tuleõrjevee mahutid Võidu tänav

12
Leegiandurid Alajaamahoone ventilatsioon Releekaitsmed Eramaja Valgustid Metanooliladu Vee- ja kanalisatsioonitorustikud Korter- ja ridaelamud Alajaamad Kivimäe 110/10 kV alajaam Laiuse aleviku tänavad

11
Metsküla jaama raudtee Hooldussõiduk Kallutava kasti ja tõstukiga sõiduk Laadur-ekskavaator Pauliku ristmik Postitee Häälimäe F3 Nogopalu karjäär Lilastvere AJ F2 Koosa lasteaed Silla talu peakaitse Arkna tee Teekatete taastamine Geoloogiline uuring Vana-Allika liitumisühendus

10
Tartu Kesklinna Lastekeskuse õueala Ärihoone Toompea loss Vee-ja kanalisatsioonitorustik Kuuse AJ F1 Reola-Parve 10 kV õhuliin Sipelga AJ F2 Elva üksikkompanii hoone

9
Häädemeeste vallamaja Koigi võimla Turvakaamerad Parkla Meriküla reoveepuhasti Haljala Tiina AJ F4

6
Enefit-280 kütuse etteandesüsteem Asfaltbetoonkatted Korterelamu liitumine Mahasõidutee ja parkla Sõmeru alajaama hoone Navigatsiooni püsimärk Loosalu-Paluküla loodusrada

5
Päästekomando hoone Laohoone Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassid Elektriliitumine Piiri alajaam Elamute veevärk Vaidavere F3 Simunamäe alajaam Sõmeru jõe omanikujärelevalve Äri/tootmishooned Elamukvartal Abruka päästejaam Kortermaja

4
Kaubandus-, teenindus- ja büroohooned, korterelamud, puhkealad Büroo-tootmishooned Äri - ja elamukompleks Ridala Põhikooli lasteaia mänguväljak Tootmishall Vohnja Lastaed-Algkool Nähtavussektorite puhastamine Elektrivarustus Liitumisühendus Arvutid

3
Geodeesiatööd Tänavavalgustus Korterelamu Elektritööd Saula-Uuemõisa tee Mängulinnak Komposti transport ja käitlemine Spordirajatised Liitumisühendus Korterelamud Kalanduse teabekeskuse hoone Äri- ja büroohoone Tänavavalgustus Tulekindlad materjalid Tulekindlad materjalid Tulekindlad materjalid

2
Büroo- ja eluhoone Põhimaantee nr 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga Kose Veskijärve pais Kanalisatsioonitorustikud ja reoveepuhasti Riigimaantee nr 43 Aovere-Kallaste-Omedu Meoma-Alatskivi Botaanikaaed Tabivere mõisapark Tartu Ülikooli ühiselamu Salme sild Koluvere sild Naadi TTP-484 maaparandussüsteem Aarna vesiveski pais Liiklusohtlikud kohad Kaablivoolu- ja pingetrafod Riigimaantee nr 12138 Märjakaasiku – Kiduspe - Kõpu Pringi sadam Elektrivaristus Äriruumidega elamu Äripindadega korterelamu Tulekindlad materjalid Raeküla Kool Riigimaantee 1 (E20) Tallinn-Narva