Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange teekatete taastamiseks. Pakkumuste tähtaeg: 20.06.2014.

11. juuni 2014
Pärnu Vesi AS kuulutab välja hanke torustike remondijärgseks teekatete taastamiseks  2014-2016. Raamlepingu esemeks on hankedokumentides kirjeldatud Pärnu Vesi torustike remondijärgne teekatete taastamine aastatel 2014-2016.Tööde orienteeruv aastane maht on 1000 – 2000 m2. Töid tuleb teostada asfalteerimisperioodil (orienteeruvalt aprillist kuni novembrini) kogu AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas (Pärnu linn, Audru vald, Paikuse vald) vastavalt AS Pärnu Vesi tellimustele. Tööde teostamise tähtaeg on 7 päeva alates tellimuse esitamisest. Tööde akteerimine toimub igakuiselt vastavalt teostatud tööde mahule pakkumuses esitatud ühikhindade alusel.
Maksumuse vahemik alates: 100 000 €
Maksumuse vahemik kuni: 250 000 €.
Raamlepingu kestus: 30 kuud.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kaks tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele riigihangete registri kaudu kahe tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20. juuni 2014 kell 11:00.
LISATEAVE
  Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need skaneerituna läbi registri, kuid nõutud originaaldokumendid edastatakse pakkumuste esitamise tähtajaks hankijale aadressile Vingi 13, Pärnu 80010.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakutud maksumus ei vasta hankija võimalustele.
Võrdsete madalaima maksumusega pakkumuste korral antakse nendele pakkujatele võimalus pakkumuse maksumuse korrigeerimiseks.
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, käitub hankija vastavalt riigihangete seaduse § 53.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Pärnu linn, Audru vald, Paikuse vald
PÄRNUMAA, Eesti
Pärnu linn, Audru vald, Paikuse vald,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Teekatted, asfalteerimine, teetööd
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. juuni 2014
Tööde kestus 30 kuud